Kritériom úspechu vo výrobe bude flexibilita

Kritériom úspechu vo výrobe bude flexibilita

Zapracovanie princípov Industry 4.0 priamo do zladenia výrobných zariadení, náradia a riadenia prevádzky umožní plne využiť technologické kapacity.

Asia_Updated_preview.jpeg

Výrobný priemysel sa mení. Ak spomenúť len jednu požiadavku na podobu produkčných závodov na prichádzajúce obdobie, bude to jednoznačne flexibilita. Tá bude ako kľúčový element kombinovať rýchlejšie uvádzanie nových výrobných programov do prevádzky a citeľne vyššiu variabilitu produktov, než na akú boli firmy zvyknuté dosiaľ.

Spoločnosť Atlas Copco pripravila koncept Smart Connected Assembly, teda inteligentnej prepojenej montáže, aby moderné priemyselné podniky mohli zvyšovať svoje nároky v požadovaných parametroch. Prínosy nového systému k flexibilite výrobnej jednotky budú mať niekoľko rozmerov.

Produktivita porastie s možnosťou zjednotiť interakciu pracovníkov so zariadeniami. Aktívne softvérové vedenie operátora pri prechode na nový výrobok, sledovanie, analýza a optimalizácia každého úkonu zefektívnia prácu ľudí. Čas tréningu sa skráti až o 30 percent.

Miera využiteľnej prevádzky zariadení by mala vďaka kombinácii tradičných systémov preventívnej údržby s dátovo riadenou prediktívnou údržbou podľa expertných odhadov narásť na 99,5 percenta. Úlohy údržby by mali, viac než z očakávanej životnosti techniky, vychádzať z jej aktuálneho stavu.

Sofistikované modely údržby, ktoré budú vychádzať zo zdokonalenej analýzy dát, umožnia naplánovať opravy na čas, v ktorom sa dosahy na priebeh výroby minimalizujú. Ďalšie prínosy prinesie vizuálne navádzanie pri náročných úkonoch aj s využitím svetelného stĺpu.

Rýchlosť nábehu nových produktov do výroby ovplyvňuje aj pridávanie či presuny výrobných zariadení. Skrátiť čas a ubrať viac než polovicu nákladov umožní využitie virtuálnych riadiacich staníc. Vďaka nim riadiaca jednotka nebude musieť byť súčasťou pracoviska, keďže umožní riadiť fungovanie nástroja aj príslušenstva prostredníctvom dátového toku. To podstatne zjednoduší nielen inštaláciu, ale aj nastavenie a vyladenie procesu. Všetko vyrieši doslova klik myšou – pri zmene konfigurácie riadiaceho softvéru.

 

Atlas_Copco.jpg

Atlas Copco, s. r. o.

Elektrárenská 4

831 04 Bratislava

Slovakia

+421 264 462 636

acta.sk@cz.atlascopco.com

Smart Connected Assembly je spoločný projekt pre zákazníkov všetkých obchodných jednotiek Atlas Copco. Stane sa platformou pre všetky projekty spoločnosti v digitalizácii. Atlas Copco na Slovensku reprezentuje priemyselnú skupinu, ktorá je popredným svetovým výrobcom kompresorov, stavebných a banských strojov, elektrických nástrojov a montážnych systémov. S hlavným sídlom v Bratislave pokrýva celé územie sieť obchodných zástupcov, servisných stredísk a distribútorov.

Riadenie súboru techniky začína dátami

Riadenie súboru techniky začína dátami

Pokrok zmení na výhodu iba stratégia

Pokrok zmení na výhodu iba stratégia