Ako dať vývojárom čas na inovácie

Ako dať vývojárom čas na inovácie

Superodpočet je funkčný daňový nástroj na podporu výskumu a vývoja, no štúdiu predpisov pre komplexnú evidenciu sa nemusia venovať zamestnanci firmy.

SmarTech metodologia.png

Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja vo forme takzvaného superodpočtu je funkčný nástroj. Po zvýšení na sto percent umožní podnikom s vlastným výskumom a vývojom platiť podstatne nižšiu daň z príjmu. Podobne ako iné daňové nástroje podpory si však správne využitie superodpočtu vyžaduje presnú evidenciu a vykazovanie uznateľných výdavkov, no nielen to. Vyžaduje si hlavne technickú analýzu, aby potvrdila, ktoré inovačné aktivity firmy spĺňajú kritérium uznateľných výdavkov na výskum a vývoj.

Úvodnú informáciu môžu firmy od spoločnosti SmarTech Solutions získať prakticky a rýchlo, dokonca aj telefonicky. Vstupná analýza identifikuje, ktoré inovačné činnosti firmy sú uznateľné do daňového odpočtu, a obsahuje aj informáciu, ktoré náklady môže firma započítať. Tak možno odhadnúť, na akú približnú výšku podpory by mala nárok. „Potom sa môžu rozbehnúť kroky k uplatneniu daňovej podpory,“ hovorí konateľ SmarTech Solutions Martin Gondár.

Konzultanti na základe technického a finančného auditu presne určia, ktoré náklady na výskum a vývoj bude podnik odpočítavať od základu dane z príjmov, a nastavia projektovú evidenciu. „Dbáme na to, aby vývojári nemuseli zbytočne vytvárať nové dokumenty, ale aby sa maximálne využila existujúca evidencia,“ dopĺňa M. Gondár. V tejto fáze SmarTech najviac využíva skúsenosti, ktoré od roku 2012 získala s vyše 600 výskumnými a vývojovými projektmi v Česku a na Slovensku. Klienti firmy oceňujú, ako rýchlo sa konzultanti orientujú aj v technicky náročnom vývoji, napríklad v leteckom, automobilovom a strojárskom priemysle, v IT alebo v automatizácii. „Vďaka rôznorodému technickému backgroundu a skúsenostiam našich konzultantov vieme analyzovať projekty naprieč všetkými odvetviami,“ komentuje M. Gondár.

Pre uplatnenie superodpočtu v rámci daňového priznania vypracúvajú konzultanti SmarTech Solutions technickú a finančnú dokumentáciu, v ktorej podnik deklaruje uznateľnosť výdavkov na výskum a vývoj do daňového odpočtu. „Firmy na Slovensku ešte nemajú skúsenosti  s daňovými kontrolami na superodpočet. Na základe skúseností z úspešných daňových kontrol z Česka sme však pripravení obhájiť správnosť uplatnenia výdavkov aj pri daňovej kontrole,“ dodáva M. Gondár. Podnik získa zaručenú úľavu na dani a jeho odborníci vo výskume a vývoji sa môžu naplno venovať svojej odbornej práci s vyššou pridanou hodnotou.

 

logo SmarTech Solutions.png

SmarTech Solutions

+421 904 352 451

www.smartech.sk/predaudit/

Dvanásťčlenný konzultačný tím poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions poskytuje podnikom z rôznych odvetví služby pri získavaní daňovej podpory na výskum a vývoj. Dve stovky jej klientov na Slovensku a v Česku získali od roku 2012 daňovú podporu za vyše 12 miliónov eur.

Dizajn a komfort odlíšia aj mainstreamovú značku

Dizajn a komfort odlíšia aj mainstreamovú značku

Podporujte digitálnych lídrov firiem

Podporujte digitálnych lídrov firiem