Bezpečnosť je vítaná nadstavba efektivity

Bezpečnosť je vítaná nadstavba efektivity

Popri riešení sledovania a optimalizácie pohybu techniky môže telematika výrazne zvýšiť bezpečnosť prevádzky.

BODY-CASE-OKW-2-OK.jpg

Počet dní bez pracovného úrazu alebo nehody sa stal ukazovateľom, o ktorom mnoho firiem píše vo výročných správach rovnako veľkými písmenami ako o obchodných úspechoch. Ide o znak dobrého systému riadenia a prevencie, ale aj dôvod, ktorý pomáha lákať nových zamestnancov.

Naopak, zranenie v prevádzke je nevítaná záležitosť. Popri najvážnejšom dôvode – poškodení zdravia človeka – podniku nezriedka klesne aj hodnotenie dôležitého ukazovateľa. Aj v biznise orientovanom na úspech existujú popri pozitívnom vývoj ekonomických ukazovateľov ďalšie dôležité prvky a medzi nimi vyčnieva princíp bezpečnosti.

Spoločnosť GX Solutions dodáva svojim zákazníkom riešenia na zefektívňovanie prevádzky manipulačnej techniky. Okrem toho aj také, ktoré zvyšujú bezpečnosť na pracoviskách vo výrobe a logistike, čo podniky podľa výkonného riaditeľa GX Solutions Juraja  Kozicu vnímajú ako vítaný bonus. Na základe požiadaviek klientov spojili odborníci z GX Solutions moderný prístup telematických riešení, ktoré dávajú podnikom prehľad o technike, so zvýšením bezpečnosti.

Výsledkom je nové riešenie GX Active Safety. Dohliada na to, aby sa technika a pracovníci vyhýbali neželaným stretom. „S využitím sledovania polohy dáva pozor na to, aby sa technika dôsledne vyhýbala nárazom aj inému kontaktu s ľuďmi,“ vysvetľuje J. Kozica. Praktickú podobu prvkov riešenia GX Active Safety možno plne prispôsobiť zákazníkovi.

Podľa potrieb prevádzky sa vyberá spôsob ako zariadenie pracovníka upozorní na blížiacu sa techniku - blikaním, zvukom alebo vibrovaním. Rovnako možno vybrať aj varovné signály, ktoré vydá technika. Systém GX Active Safety totiž ochráni pred neželanými stretmi aj techniku navzájom a zabezpečí bezpečný prejazd alebo spomalenie techniky aj pri prechode rôznymi zónami výrobnej alebo logistickej haly.

Požiadavky zákazníka určia aj podoba zariadenia, ktoré majú u seba pracovníci. „Ako najvhodnejšie sa podľa doterajších skúseností ukázali drobné nositeľné zariadenia, ktoré majú pracovníci na rukách, na opasku alebo iným komfortným spôsobom pri sebe,“ opisuje J. Kozica.

Keďže monitoring pracuje s dátami kvôli zefektívneniu prevádzky, možno jeho výstupy využiť aj na analýzu rizikových situácií, ktoré súvisia s bezpečnosťou. „Telematické riešenia firmy oceňujú pri zefektívňovaní procesov. Ak možno technológiu využiť na to, aby doslova dávala pozor na ľudí aj majetok, je to dodatočná výhoda,“ dodáva J. Kozica.

GX Solutions

www.gxsolutions.eu

GX Solutions poskytuje už vyše 20 rokov telematické riešenia pre flotily rozličného typu, zloženia a účelu používania. V ponuke má tiež dátové integrácie s rôznymi systémami a iné technologické riešenia s optimálnym pomerom investícií a výhod používania. Rieši aj špecifické požiadavky na monitoring a má vlastný hardvérový a softvérový vývoj.

Svet sám pre seba

Svet sám pre seba

Pohyb vo firme ovládnu digitálne dáta

Pohyb vo firme ovládnu digitálne dáta