Dobrú spoluprácu  nezdržiavajú papiere

Dobrú spoluprácu nezdržiavajú papiere

Ak firma požičiava veľké portfólio zariadení od malej vŕtačky po veľké bagre, musí na požiadavky svojich zákazníkov reagovať pružne.

DSC_5650.jpg

Spoločnosť BESTRENT prenajíma stavebnú mechanizáciu a stroje stavebným spoločnostiam aj malým stavebníkom. Nadviazala na vyše dve desaťročia rodinných skúseností a už vyše päť rokov  patrí vďaka dynamickému rastu k top hráčom na trhu.

K prvej pobočke v Trnave rýchlo pribudli ďalšie tri a od roku 2016 pôsobí firma vo všetkých krajských mestách. Navyše sa pustila aj do expanzie za hranicami Slovenska.

Pri takej dynamike je nevyhnutné spolupracovať s podobne flexibilnými partnermi,  zdôrazňuje konateľ BESTRENT, Tomáš Bubán. Financovanie investícií do techniky je kľúčový prvok.

Spoluprácu s ČSOB Leasingom začal BESTRENT v roku 2015. Keď potom otváral ďalšie pobočky, dostatok zdrojov bol nevyhnutný a spolupráca zvýšila obrátky. „Na začiatku sme spoločnosti ČSOB Leasing predstavili naše vízie, na základe ktorých nám predschválili určitý objem zdrojov. Ten sa neskôr zvýšil, no nemali s tým žiadny problém,“ konštatuje. Pochvaľuje si tiež, že lízingovka žiadala v začiatkoch spolupráce minimum potrebných dokumentov v porovnaní s inými finančnými spoločnosťami.

ramik.png

To pomáha citeľne skracovať schvaľovací proces, a tak spolupráca rýchlo rástla. Dôležitý faktor sú podľa T. Bubána rýchle reakcie ČSOB Leasing aj v prípade väčších investícií. Ako hovorí, stačí poslať potrebné podklady a zdroje sú schválené takmer okamžite, pri menej štandardných požiadavkách maximálne v priebehu niekoľkých dní.

„Promptnosť v našom rozhodovaní je veľmi dôležitou výhodou voči konkurencii. Investície firmy sú aj vďaka využitiu

služieb ČSOB Leasingu nastavené tak, že nemusíme čakať mesiac alebo dva, kým niečo zrealizujeme. A hlavne, tak dlho zákazník čakať nebude,“ zdôrazňuje T. Bubán.

BESTRENT pokračuje v expanzii nielen v zahraničí, ale aj v nových oblastiach, napríklad kúpil ďalšiu slovenskú spoločnosť na prenájom mobilných toaliet.

Podľa T. Bubána by firma bez využitia lízingu do niektorých projektov zrejme vôbec nešla alebo by sa posunuli na neskôr. Dostatok zdrojov im však umožnil ísť do projektov naplno a vyhovieť zákazníkom.

Preto hodnotí partnerstvo s ČSOB Leasingom ako úspešné a oceňuje nielen prístup pri riešení zadaní, ale aj osobný vzťah, pri ktorom partnerstvo nie je len finančná transakcia. „Vidia o krok dopredu, nielen okamžité výsledky. V tom predbiehajú konkurenciu. V takom partnerstve plánujeme určite zotrvať naďalej,“ dopĺňa T. Bubán.

ČSOB Leasing, a. s. Panónska cesta 11 852 01 Bratislava tel.: +421 2 6820 2115 e-mail: info@csobleasing.sk www.csobleasing.sk

Vyše dve dekády dynamického rozvoja dostali ČSOB Leasing do pozície kapitálovo najsilnejšej lízingovej spoločnosti na slovenskom trhu. Zázemie nadnárodnej skupiny KBC Group pomáha nielen pri kapitálových potrebách, ale aj pri know-how pre napĺňanie poslania poskytnúť každému zákazníkovi profesionálne služby a naplniť jeho potreby. ČSOB Leasing v roku 2017 uzatvoril 20 807 nových zmlúv v objeme obstarávacích cien 579 miliónov eur, čo z neho už šiesty rok v rade urobilo trhovú jednotku.

Podnikový energetik ovplyvňuje investície aj kvalitu

Podnikový energetik ovplyvňuje investície aj kvalitu

Úvery podnikom ďalej rastú

Úvery podnikom ďalej rastú