Zladenú zostavu  technológií pocítia aj zisky

Zladenú zostavu technológií pocítia aj zisky

Moderné zariadenia a digitálne nástroje nie sú cieľ zmien, ale prostriedok, akým firma zrealizuje novú koncepciu riadenia s cieľom zvyšovať produktivitu a získať flexibilitu na požiadavky trhu.

MNO_MORHAC MARTIN_A.jpg

Moderné priemyselné koncepty vrátane princípov Industry 4.0 a systému digitálneho riadenia počítajú s využitím rôznych technológií. Či ide o vyspelé metódy zberu dát, analytické nástroje, virtuálnu realitu alebo automatizačnú techniku od jednoúčelových strojov po robotizované linky a automatické sklady. Namontovať do podniku nové zariadenia alebo nainštalovať digitálne nástroje riadenia však nie je prínos tohto fenoménu, upozorňuje predseda predstavenstva spoločnosti Sova Digital Martin Morháč.

„Technológie nemôžu byť cieľ, sú prostriedkom, ktorý podnikom umožňuje dosiahnuť zásadné zmeny v produktivite či ziskovosti a najmä flexibilite, čo bude čoraz viac kľúčový faktor konkurencieschopnosti,“ pokračuje M. Morháč. Preto je podľa neho dôležité, aby mal každý podnik presnú predstavu a postupne aj plán, kam sa chce posunúť a aké ciele chce dosiahnuť. Potom môže na základe digitálnej stratégie vyberať nástroje, ktoré to umožnia.

Digitalizácia podľa M. Morháča zásadne zmení možnosti vnútornej integrácie

všetkých procesov, prostriedkov a činnosti pracovníkov podniku. Teda aj možnosti analýzy, prípravy projektov, výberu, implementácie a praktického využitia potrebných digitálnych nástrojov a techniky. Na to potrebuje množstvo poznatkov, ktoré obvykle kombinuje zo znalostí svojich ľudí a externých odborníkov. Prakticky žiadna firma nemá interný tím, ktorý by dokázal spracovať natoľko komplexné zadania.

„Žiadny podnik sa však nemôže spoľahnúť na to, že by skúsil odovzdať zodpovednosť za zmeny externému dodávateľovi. Už len pre riziko, že by vytvoril vlastné riešenie, ktoré by však nevyhovovalo potrebám firmy,“ zdôrazňuje M. Morháč potrebu podnikovej stratégie dôležitých zmien. Na druhej strane odporúča, aby zavádzanie koncepcie do praxe riadil a koordinoval tím zložený z interných ľudí a odborníkov generálneho dodávateľa. Teda partnera, ktorý dokáže dodržať jej koncepciu a má potrebnú expertízu a nadhľad.

„Takéto tímy dosahujú obvykle najlepšie výsledky, obzvlášť ak je ich činnosť postavená na dlhodobej spolupráci,“ hovorí M. Morháč. Skúsenosti odborníkov z firmy by mali dopĺňať znalosti dodávateľa z oblasti stratégie, mal by rozumieť procesom, dokázať vhodne aplikovať technológie a pracovať s ľuďmi. V snahe poskytovať potrebné komplexné partnerstvo vytvorila Sova Digital tím, ktorý združil poznatky a skúsenosti odborníkov prepojením firiem Sova Digital, CITO Digital a Sidat Digital, pod značkou SOVA Group.

SOVA Digital, a. s. www.sova.sk

SOVA Digital dodáva na kľúč vytvorené riešenia v zbere, aktualizácii a vyhodnocovaní dát o výrobku a príprave výroby. Implementuje softvérové riešenia na základe PLM platformy Siemensu, integráciu podnikových systémov, úpravu procesov, podporu, školenia a služby. O využití princípov Industry 4.0 v užitočnej automatizácii a uplatnení robotov bude v otvorenom fóre Industry4UM, ktoré organizuje spolu s Revue priemyslu, diskutovať 29. novembra.

Automotive chce viac dodávateľov na Slovenska

Automotive chce viac dodávateľov na Slovenska

Softvér umožňuje efektívne kopírovať kvalitu

Softvér umožňuje efektívne kopírovať kvalitu