Ako nepodpísať rizikový kontrakt

Ako nepodpísať rizikový kontrakt

Analytická služba FinStat Background Investigation doplní manažérom informácie, ktoré znížia riziko, že začnú biznis alebo spoluprácu s nevhodnými firmami či ľuďmi.

Klient sa domnieval, že vedúceho marketingu zlákali ku konkurencii príbuzní. Boli to však jej akcionári. Roky im riadil nenápadnú firmu, ovládanú z daňového raja, slúžiacu na schovávanie majetku pred veriteľmi. Alebo iná firma, veľký zahraničný investor, dostala ponuku, ktorá sa neodmieta, no nechala si ju preveriť. Za medzinárodnou finančnou skupinou s profesionálnou webovou prezentáciou sa vynoril bývalý nitriansky policajt, ktorý zúfalo hľadal kapitál pre svoje neúspešné firmy.

Ďalší príklad: Firmy veľkopodnikateľa neplatili dodávateľom, no majiteľ tvrdil, že zarobí na projektoch v juhovýchodnej Ázii, čo jeho situáciu zlepší. „Dva roky pred jeho bankrotom sme veriteľa upozornili, že plány dlžníka na východných trhoch stroskotali a firma prevádza nehnuteľný majetok na spriaznené subjekty,“ hovorí hlavný analytik spoločnosti FinStat Pavol Suďa.

Ako dodáva, podobné príbehy zažíva mnoho firiem. Či však majú ich konce podobu včasného odhalenia podvodu alebo vážnych finančných, vzťahových alebo reputačných škôd, závisí od toho, nakoľko majú manažéri a majitelia včas a dostatočne kvalitné informácie. Tie však musia ísť do výrazne väčších detailov než bežný kreditný monitoring, aký používajú všetci prezieraví podnikoví finančníci.

P_SudaIMG_0185.jpg

„Globalizácia a nové biznisové modely prinášajú čoraz viac obchodov, pri ktorých automatizované reporty z verejne dostupných registrov nemusia stačiť. Preto ponúkame i na mieru šitú analytickú službu na preverovanie kritických informácií a rizík, ktoré by našich klientov mohli vážne ohroziť,“ dodáva P. Suďa.

Hĺbkovým skúmaním vierohodnosti jednotlivých položiek vo finančných výkazoch obchodného partnera sa analýza iba začína. V rámci služby FinStat Background Investigation sa však preverujú aj nepriznané prepojenia firiem a zamestnancov klienta, ktoré môžu mať negatívny dosah na biznis. Obvykle je dôležité detailne poznať skutočných vlastníkov obchodného partnera, reputáciu i väzby jeho kľúčových manažérov.

V niektorých biznisoch sa oplatí vedieť aj o väzbách obchodného partnera na politiku. Vždy sa vyplatí vyhnúť sa osobám prepojeným na organizovaný zločin či neštandardné subjekty. Hĺbkový pohľad analytického tímu FinStatu na praktiky a väzby obchodných partnerov umožní získať kritické informácie skôr, než sa obchod uskutoční, alebo v čase, keď ešte biznis možno korigovať pre nečakané zmeny vnútri firmy na druhej strane kontraktu.

FinStat Background Investigation Pavol Suďa hlavný analytik pavol.suda@finstat.sk finstat.sk/backgroundinvestigation

Nadstavbovú analytickú službu FinStat Background Investigation poskytuje portál FinStat.sk, ktorý funguje od roku 2013 a svojim klientom umožňuje jednoducho preveriť finančné zdravie slovenských spoločností. Spracúva a analyzuje množstvo dátových zdrojov z rôznych verejných registrov a pomáha klientom zložiť si obraz o preverovanej firme, prípadne o celom odvetví na jednom mieste.

Úspory energie sú strategický koncept

Úspory energie sú strategický koncept

Úspešný export sa ráta až na účte

Úspešný export sa ráta až na účte