Spojiť podniky s inovátormi prináša úspech

Spojiť podniky s inovátormi prináša úspech

Biokultivator Prototyp 1.21.jpg

Kompostovateľný materiál namiesto ropných plastov ako výrobný vstup, úžitková keramika vyrobená 3D tlačou, bio-kultivátor. Ale aj pasívna navigácia pre turistické chodníky a premena starého oblečenia na nové výrobky so sociálnym prvkom. To sú slovenské výsledky vývojových projektov projektu OpenMaker, ktorý podporuje inovácie etablovaných firiem a spája výrobné podniky s  inovátormi. Pomáha im tak reagovať na vývoj na trhu a silnejúcu konkurenciu najlepším možným spôsobom – inováciami.

lubomir billy.jpg

Slovenský akcelerátor inovácií sa stal najaktívnejším partnerom celoeurópskeho projektu OpenMaker, financovaného z najprestížnejšieho programu EÚ Horizont 2020. Spoločnosť Centire, ktorá projekt na Slovensku koordinuje, si v ňom pripísala niekoľko prvenstiev. Do výzvy o účasť v akcelerátore sa zapojilo 51 projektov z celého Slovenska. Z nich sa desať dostalo do finále a medzinárodná porota vybrala päticu víťazných. Každý z inovátorov získal na realizáciu svojej idey v deväťmesačnom programe okrem mentoringu aj finančnú podporu vo výške 20 000 eur.

Prínosy víťazných projektoch zo Slovenska, ale aj inovácie z iných krajín a výhody otvorených inovácií budú témou debát odborníkov z priemyslu, technologických firiem ale aj verejného sektora 21. novembra na konferencii Priemysel otvorený inováciám 2018 v Bratislave. Témou konferencie budú aj prístupy k rozvoju spolupráce priemyselných podnikov s externým prostredím.

S tým súviselo aj výskumné zadanie projektu Openmaker. Ten mal za cieľ vymyslieť a pilotne otestovať spôsob, ako by malo spolu fungovať efektívne spojenie výrobných firiem a inovátorov. „Inovátori majú často skvelé nápady, no zároveň problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety,“ opisuje situáciu senior konzultant Centire Ľubomír Billý.

Freunde-von-Freunden-TSN-Crafting-Plastic-Studio-55.jpg

Aj na základe práce na projekte, v ktorom Centire zodpovedala za slovenskú časť, upozorňuje na to, že spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. Aj preto, dodáva Ľ. Billý, je úspech, že slovenský akcelerátor bol zo všetkých krajín najúspešnejší. Primát dosiahol v počte účastníkov na podujatiach, podaných projektov do akcelerátora či počte registrácií na digitálnej platforme. Projekt OpenMarker pritom okrem Slovenska bežal aj v Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii.

Jedným z cieľov konferencie je aj doslova osláviť lídrov v inováciách a predstaviť nové prisítupy nielen v otvorených inováciách v priemysle, ale aj kľúčovom fenoméne Priemysel 4.0. Popri tom bude na podujatí prezentovať svoje aktivity v tejto oblasti Európska komisia a Ministerstvo hospodárstva SR. „Našou snahou je inšpirovať. Chceme prezentovať inovačných lídrov,  spoločné projekty výrobných firiem a inovátorov a osláviť úspech projektu OpenMaker,“ dodáva Ľ. Billý.

Úspešný export sa ráta až na účte

Úspešný export sa ráta až na účte

Papierová logistika musí kopírovať dodávateľský reťazec

Papierová logistika musí kopírovať dodávateľský reťazec