Auto predá aj iné služby ako mobilitu

Auto predá aj iné služby ako mobilitu

VÝROBU ÁUT ZMENIA NAJMÄ NOVÉ POHONY A ZDIEĽANÁ MOBILITA. AK SA AUTOMOBILKY NEBUDÚ VENOVAŤ SLUŽBÁM A SOFTVÉRU, OSTANÚ DODÁVATEĽMI TECHNIKY, MYSLÍ SI ŠÉF DIGITALIZÁCIE KONCERNU VOLKSWAGEN JOHANN JUNGWIRTH.

Volkswagen vám zveril pozíciu šéfa digitalizácie. Čo máte zmeniť vo fungovaní tohto koncernu?

Z hľadiska mojej práce možno automobilky popísať ako úspešných výrobcov hardvéru. Kvalita, používané materiály, dizajn a zmysel pre detail v továrenskom spracovaní sa určite meniť nebudú. Snažím sa iniciovať, aby sme na rovnako vysokú úroveň v produkte dotiahli aj softvér a služby. Počas najbližších piatich až desiatich rokov by sa mala činnosť automobiliek vertikálne integrovať. Kombináciu hardvéru, softvéru a služieb, ktorú ponúkneme, bude možné nazvať mobilita. Predtým som pracoval v spoločnosti Apple, ktorá je vertikálne integrovaná z pohľadu zariadení a softvéru – do podoby služieb. Moja misia vo Volkswagene je zaviesť mobilitu ako službu, s využitím autonómneho riadenia a najmä elektrickými pohonmi.

Firmy, ktoré chcú byť poskytovateľmi mobility, sa už formujú. Budú sa automobilky snažiť zaradiť medzi ne alebo sa stanú ich dodávateľmi techniky – teda áut?

Majú na výber obe možnosti. Ak sa transformujú, stanú sa poskytovateľmi mobility na zaujímavom trhu. Minulý rok absolvovali ľudia cez služby zdieľania áut, ako je Uber alebo Lyft, vyše 44 miliónov jázd. Zákazníci teda takúto službu prijali, a keďže ju využívajú, trh je pripravený. Zatiaľ majú autá za volantom človeka. V budúcnosti by mali byť autonómne.

Takže priestor pre nový biznis automobiliek tu rozhodne je. Aj pre tie, ktoré by sa rozhodli ostať dodávateľmi dopravných prostriedkov pre mobilitu, by malo najmenej na desaťročie ostať dosť práce.

Mohol by byť aj Volkswagen dodávateľom techniky pre poskytovateľov mobility, ak by zmeny neprijal?

Pre Volkswagen takáto možnosť neexistuje. Už sa to totiž deje. Samozrejme, na jednej strane máme úspešný tradičný biznis. V tejto oblasti sa primárne orientujeme na rast produktivity, digitalizáciu, on-line predaj a marketing, s využitím princípov Industry 4.0. Na druhej strane sa v oblasti softvéru stretávame s odlišnou kultúrou. Posun k mobilite ako službe je v tom určite rušivá zmena, ktorá si žiada prijať aj isté riziká.

Zmení sa podoba výrobných závodov skupiny Volkswagen?

Naplno sa dotkne podoby produktov ďalšej generácie. S tým súvisí aj zavádzanie digitalizácie do výroby, čo tiež beží. Nové procesy vedú k zdokonaľovaniu výroby a kvality produktov. Moja práca by nemala priamo vo veľkej miere ovplyvniť prevádzku fabrík. Z dlhodobého hľadiska však mobilita výrobu vozidiel ovplyvní. Ak sa bude meniť vlastníctvo vozidla zo súkromného na zdieľané, zmenia sa aj požiadavky na produkt.

JJ03.jpg

Čo konkrétne sa zmení?

Akcelerácia nebude taká podstatná, vozidlá budú najmä pri autonómnom riadení zrýchľovať pomalšie. Prioritou budú čo najnižšie náklady na prevádzku vozidla a čo najlepší zážitok zákazníka zo služieb. To zmení najmä zdieľanie, keď budú vozidlá pri jazdách opúšťať servisný hub a vracať sa do neho. Tým vznikne výhoda, že k nim bude každý deň prístup. To umožní lepší systém a plánovanie servisu. Budú sa dobíjať, čistiť, opravovať. Pri takej prevádzke však môžu byť na konci životného cyklu už po troch rokoch. Otázkou je, či potom pôjdu do šrotu, alebo ich zrekonštruujeme. Práve také požiadavky budú meniť úlohy pre výrobu.

Môžu požiadavky zákazníkov, vrátane poskytovateľov mobility, zmeniť nastavenia individualizácie výroby a jej technológie, napríklad 3D tlač?

Je to skôr prirodzený vývoj a inovácia. V súčasnosti je možné využívať 3D tlačiarne pre malé objemy výroby. Výrobu však treba riešiť vo veľkom. Popri tom však vieme, že existujú zákazníci, ktorí sú ochotní zaplatiť za vysoko individualizovaný produkt. Chcú v aute vidieť svoje iniciálky alebo by si dokonca radi navrhli nejakú časť dizajnu. Aj na nich sa bude výroba orientovať.

Ako to zasiahne dodávateľský reťazec?

V jeho súčasnej podobe dostávajú automobilky od veľkých dodávateľov komponenty, ktoré v prípade potreby už obsahujú aj softvér. Hardvér od dodávateľov môžeme brať ďalej. No myslím, že softvér by sme mali mať viac pod kontrolou. Ak ich oddelíme, môžeme dokonca softvér kontinuálne vyvíjať sami. Opäť si pomôžem príkladom z Apple. Operačný systém iOS má už jedenástu verziu, no je za tým kontinuálny vývoj. S novým operačným systémom je možné ponúknuť nové prvky a funkcie, ktoré fungujú aj spätne na staršom hardvéri. Ak to nasadíme vo Volkswagene, môžeme robiť aktualizácie softvéru v autách na diaľku a zároveň lepšie kontrolovať kvalitu či bezpečnosť, alebo servis.

Aké nové funkcie alebo služby bude auto ponúkať individuálnemu majiteľovi, zákazníkovi mobilitného operátora alebo trebárs mestskej taxislužby? A ako bude vyzerať?

Verím, že interiér bude pre odlíšenie áut to, čo v súčasnosti exteriér, aj keď vozidlá môžu zvonku vyzerať podobne či rovnako. Môže vyzerať aj ako obývačka, kancelária alebo herňa. Ak si odmyslím prístrojovú dosku a volant, viem si predstaviť množstvo kreatívnych možností. S tým môžu súvisieť aj služby. Do takto vybudovaného systému môžeme zapojiť vlastnú retailovú sieť a poskytovať napríklad údržbu a súvisiace služby. Ale môžeme ju ponúknuť aj tretím stranám.

Akým napríklad?

Bude možné napríklad objednať si vozidlo, ktoré odvezie zákazníka priamo do reštaurácie či hotela, pričom cena dopravy bude súčasťou celkovej sumy za reštauračné služby. Z pohľadu mobility je takéto niečo zaujímavé v podobe autonómnych pop-up obchodov, ktoré sa budú nachádzať na určitom mieste deň alebo dva a predávať produkty. Niečo ako samoobslužný automat vo väčšom, ktorý môže ponúkať možnosť napríklad navrhnúť si oblečenie. Jedného dňa, keď bude táto technológia pripravená na uvedenie na trh, vidím v tejto oblasti podnikateľský potenciál v zmysle ponuky vysoko individualizovaných produktov.

Takže individualizácia vozidla bude závisieť od toho, na aké všetky účely sa ho podarí predať alebo prenajať?

V súčasnosti bežia prieskumy, ktoré majú zistiť, ako si zákazníci predstavujú vozidlá budúcnosti. Rozdiely medzi krajinami a regiónmi sú veľmi zaujímavé. Skupina Volkswagen vytvorila rôzne verzie vozidiel, napríklad školský autobus, ale aj vozidlo určené pre večernú zábavu v meste. Je zaujímavé vidieť, čo potrebujú deti cestou do školy, a čo ľudia, ktorí idú na párty. Bude zaujímavé sledovať, ako sa takéto vozidlá stanú súčasťou verejného systému dopravy spolu s autobusmi, metrom či vlakmi.

Akú zákaznícku rolu budú mať mestá?

Náš cieľ je ponúknuť mestám komplexné riešenia. Preto budeme na základe analýz určovať, aký presný počet dopravných prostriedkov mesto alebo štvrť potrebuje. Samozrejme, súčasťou budú prevádzky, ktoré budú zabezpečovať údržbu a servis vozidiel.

Pri praktickom uvádzaní technologických inovácií na trh je dôležitá chuť zákazníkov prijímať novinky. Aby ste ich mohli zaradiť do ponuky, musí sa zmeniť aj legislatíva a regulácia. Ktoré krajiny budú podľa vás prvé pripravené využiť moderné služby mobility?

Moja každodenná úloha je nájsť riešenia, ako uviesť mobilitu na trh – do ponuky skupiny. Ako prvý trh, na ktorom sa bude mobilita ponúkať ako služba, si viem určite predstaviť USA. V ďalšej fáze aj Čínu, Stredný východ a krajiny ako je Singapur. V tretej vlne by to mohla byť aj Európa vrátane našich krajín. Bez toho, aby krajina reagovala na noviny aj úpravami legislatívy a regulácie to nejde. Obrazne povedané, pokiaľ si zákazníci nebudú môcť prihlásiť vozidlo bez volantu a pedálov, žiadna automobilka ani poskytovateľ služieb mobility nemôže ponúkať na trhu autonómnu dopravu.

Ako sa podľa vás postavia k novinkám, vrátane služieb mobility, tradiční zákazníci automobiliek, teda aj takí, ktorí majú radi spaľovanie benzínu a jazdu s aktívnym ovládaním auta?

Potrvá najmenej niekoľko rokov, kým zákazníci prijmú zmeny. Do istej miery to bude ovplyvňovať aj generačná obmena zákazníkov. Je evidentné, že kým v minulosti ľudia a firmy autá skôr vlastnili, budú ich čoraz viac využívať ako službu podľa potreby. No určite budú ďalej na trhu aj vozidlá s volantom a pedálmi.

04_160415oellermannJungwirth3406__high.jpg

JOHANN JUNGWIRTH pochádza z Rumunska a je vyštudovaný elektrotechnik. Sedemnásť rokov pracoval v automobilke Daimler v Nemecku a v USA. Ďalších osem rokov strávil v americkom Silicon Valley, vyše roka bol riaditeľom divízie Mac Systems Engineering v spoločnosti Apple. V novembri 2015 nastúpil do koncernu Volkswagen na novovytvorenej pozícii šéfa pre digitalizáciu (Chief Digital Officer).Priemyselná scéna je fungujúce dedičstvo

Priemyselná scéna je fungujúce dedičstvo

Automotive chce viac dodávateľov na Slovenska

Automotive chce viac dodávateľov na Slovenska