Prečo hovoriť o interakcii priemyslu budúcnosti s mestom

Prečo hovoriť o interakcii priemyslu budúcnosti s mestom

Vývoj priemyslu má v mnohých mestách určujúci vplyv na ekonomiku miest a život ich obyvateľov. Témou odborného podujatia TECH TOWN CONFERENCE budú možnosti rozvoja miest so silným priemyslom.

Podujatie je profilované ako vysoko expertné fórum, zamerané na diskusiu o spôsoboch, akými môže stredne veľké mesto s priemyselnou tradíciou, ako je aj Trnava iniciovať a podporiť transformáciu pracovných miest, najmä v priemysle a súvisiacich sektoroch, na pozície s vysokou pridanou hodnotou.

 „Primárnou témou podujatia bude podpora zvyšovania inovatívnej schopnosti lokálneho priemyslu, rozširovania aktivít vo výskume a vývoji v spolupráci s lokálnymi vedcami a s využitím megatrendov digitalizácie a Smart Industry“ komentuje Martin Jesný, analytik magazínu Revue priemyslu, mediálneho partnera podujatia.

Konferencia je určená predovšetkým zástupcom priemyslu a ďalších firiem, reprezentantom vzdelávacích a vedeckých inštitúcií v meste a regióne. Súčasťou bude predstavenie dosahov nových stratégií v hospodárstve. Tie budú medzi ohlásenými témami príhovoru štátneho tajomníka MH SR Rastislava Chovanca, a aj predmetom odbornej diskusie v podobe idea rozvoja priemyselného mesta ako súčasti vládnej politiky.

Súčasťou podujatia budú odborné prednášky a diskusie o ekonomickom zameraní Trnavy, poskytnutie SWOT analýzy mesta v kontexte rozvoja priemyslu ako aj téma Urban Smart Specialisation, o ktorej bude na konferencii hovoriť expert z úspešného priemyselného mesta v Českej republike. Popoludňajšia časť programu sa bude venovať témam vzdelávania, rozvoja dopravnej infraštruktúry a predovšetkým téme inovácií ako hlavnej konkurenčnej výhody ekonomického rastu mesta.

Softvér umožňuje efektívne kopírovať kvalitu

Softvér umožňuje efektívne kopírovať kvalitu

Automatizácia šetrí plochu, ľudí, čas aj peniaze

Automatizácia šetrí plochu, ľudí, čas aj peniaze