Senzory a pohony sú stavebné prvky inteligentných technológií

Senzory a pohony sú stavebné prvky inteligentných technológií

V KOŠICKOM ZÁVODE JAPONSKEJ MINEBEAMITSUMI OBSLUHUJÚ VĎAKA AUTOMATIZÁCII LINKU NA VÝROBU ELEKTROMOTORČEKOV TRAJA-ŠTYRIA ĽUDIA. NA PODOBNEJ LINKE ROBIA V ÁZIJSKEJ FABRIKE TAKMER TRIDSIATI . AJ TAK MÔŽE SLOVENSKÝ PROJEKT PODĽA GENERÁLNEHO RIADITEĽA MINEBEA SLOVAKIA RADOSLAVA PASTORÁKA PRERÁSŤ PÔVODNÉ PLÁNY.

Je pre veľkú japonskú priemyselnú skupinu významný počin postaviť novú továreň v Európe?

Minebea Slovakia je prvý veľký závod, ktorý MinebeaMitsumi postavila v Európe. Samozrejme, skupina má na tomto kontinente aj iné výrobné závody, no sú buď v prenajatých priestoroch, alebo ich získala v rámci akvizícií rôznych firiem.

Bude mať vďaka tomu závod v Košiciach v skupine osobitné postavenie?

Myslím, že ide zo strany MinebeaMitsumi o zmenu pohľadu na Európu, keď sa rozhodla umiestniť relatívne veľký závod na výrobu rôznych mechatronických pohonov práve sem. Môže to zapadať do konceptu MinebeaMitsumi posunúť sa z pozície dodávateľa vysokokvalitných komponentov, ako sú presné ložiská, podsvietenia displejov, BLDC motorov (Brushless Direct Current Motor – bezkefkový jednosmerný elektromotor) skôr do podoby dodávateľa high tech riešení. To znamená technológií, ktoré budú fungovať v rámci konceptov, ako je Industry 4.0 či Smart City.

Bude aj vo výrobe využívať inteligentné technológie?

Najväčšie výrobné závody MinebeaMitsumi sú v Ázii, väčšina z nich v Thajsku. Zamestnávajú rádovo desaťtisíce ľudí, samotný závod v Bang Pa-in má vyše 13-tisíc zamestnancov a v Thajsku je ešte šesť ďalších. V porovnaní s ázijskými výrobnými závodmi môžeme vo všeobecnosti povedať, že v Košiciach je plánovaný vyšší stupeň automatizácie. To má, samozrejme, vplyv na počet zamestnancov, bude nižší.

Využívate iné výrobné postupy?

Je to rôzne, niektoré výrobné procesy sú úplne rovnaké ako v Ázii. Je to skôr o technológiách. Výrobné linky, ktoré v košickom závode už fungujú, majú výstupy porovnateľné s obsluhou 25 až 30 operátorov, no pracujú na nich traja či štyria ľudia. To v podstate postaví našu plánovanú produkciu blízko najväčších ázijských závodov. Samozrejme, takéto linky sú oveľa náročnejšie na údržbu a rýchle zásahy technikov než jednoduché mechanické zariadenia. Automatizované sú najmä fyzicky náročnejšie operácie alebo monotónne činnosti.

Radoslav_Pastorak1.jpg

Pre akých odberateľov zatiaľ vyrábate?

Našou primárnou klientelou sú najmä automobiloví zákazníci. Ide o výrobcov chladiacich sústav a masiek, ktorým dodávame aktuátory, teda malé elektrické pohony, pre rôzne pohyblivé súčiastky. Okrem toho vyrábame aj priemyselné motorčeky, napríklad pre výrobcov ručného náradia. V blízkej budúcnosti rozbehneme výrobu krokových motorčekov, ktoré sú tiež určené pre automobilový priemysel.

Boli dodávky pre rastúci automobilový priemysel v strednej Európe dôvod, pre ktorý sa skupina rozhodla postaviť v regióne veľký závod?

Firma roky vyrába aktuátory v menšom závode v Bratislave, no vedeli sme, že ten nepostačuje. Európsky riaditeľ MinebeaMitsumi Jörg Hoffmann prezentoval centrále potrebu expanzie. Ten moment bol impulzom, aby sa hľadalo miesto pre nový závod v Európe. Potom sa začala v Japonsku diskusia o tom, že ak aktuátory potrebujú väčšie priestory, bolo by možné v novom závode vyrábať aj krokové motorčeky, aj iné, pretože už existoval tlak európskych zákazníkov na stiahnutie výroby z Ázie do Európy.

Prečo žiadali zákazníci taký presun výroby?

Najväčším ťahúňom je logistika a flexibilita. Výrobky sa z Ázie prepravujú loďami šesť týždňov. To zákazníkovi, ktorý potrebuje nečakane zvýšiť produkciu, nevyhovuje.

Aký časový úsek prebehol od myšlienky o vybudovaní nového závodu po rozhodnutie o výbere lokality?

Približne devätnásť mesiacov. Na začiatku bolo vo výbere Rumunsko, Poľsko, Česko a Slovensko. Česi otvorene komunikovali nedostatok pracovných síl v určitých lokalitách. Ak sme povedali, že budeme potrebovať tisíc alebo dvetisíc ľudí, priamo povedali, že také množstvá v ponúkanej lokalite nezoženú. Poľsko a Rumunsko boli na tom lepšie. Situácia na východnom Slovensku bola v tom čase priaznivá a dávala predpoklad na získanie pracovných síl.

Vnímate ju tak, aj keď ste už začali prijímať ľudí, najmä ak ich potrebujete pre sofistikované linky?

S hľadaním zamestnancov zatiaľ nemáme problém. Momentálne zamestnávame sedemdesiat ľudí z Košíc. Máme radi, ak sú zamestnanci rýchli, zruční a zároveň vedia skontrolovať kvalitu produktu. Pri výbere zamestnancov sa nám osvedčilo vyhľadávať ľudí, ktorí premýšľajú o tom, čo robia. V prípade, že zistia vo výrobe nezrovnalosť, okamžite ju komunikujú s  nadriadenými. Podobná produkcia, ako máme tu, je aj v Thajsku. Väčšinou však na problémy vo výrobe upozornia naši ľudia, naša mentalita je iná.

Myslíte, že nájdete dosť ľudí pre celú plánovanú kapacitu závodu?

Do konca roka nás bude asi dvesto, do marca dvestopäťdesiat. Potom máme v úmysle prijať asi tristo nových zamestnancov každý rok, pokiaľ sa nedostaneme na plnú výrobnú kapacitu. Okrem výroby a administratívy by sme chceli o štyri roky zamestnávať asi sto špecialistov vo vývojovom centre. Tých je teraz pätnásť.

Radoslav_Pastorak.jpg

Pri ohlásení ste prezentovali investíciu vo výške 60 miliónov eur a finálny stav 1 100 zamestnancov. Po otvorení závodu firma ohlásila, že preinvestuje až sto miliónov eur a závod bude mať dvetisíc zamestnancov. Zmenil sa odhad kapacít?

Máme naplánovaných niekoľko fáz. Teraz sme vo fáze jedna, čo je projekt za 60 miliónov eur s 1 100 zamestnancami. Toto je aj zámer, ktorý Minebea ohlásila Ministerstvu hospodárstva SR a vláde. Je to skôr finálna montáž aktuátorov a motorčekov. Pre tú však budeme potrebovať aj výrobu niektorých komponentov a bolo by rozumné, keby sme ich vyrábali sami. Tým sa dostávame do fázy dva. Definitívne rozhodnutie o druhej fáze očakávame v budúcom roku.

Akí budú perspektívni zákazníci pre kapacity košického závodu?

Momentálne máme zákazníkov na aktuátory v USA. Až 90 percent produkcie priemyselných motorčekov končí na európskom trhu. Primárne má závod ambíciu obsluhovať zákazníkov v Európe.

Ak vyrábate napríklad aktuátor na mriežku chladiča, ide o „katalógový“ produkt alebo je vyrobený podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka?

Nemáme ani jeden produkt, ktorý by sme predávali dvom alebo trom rôznym zákazníkom rovnaký. Musíme ich do istej miery upraviť. Preto máme veľmi širokú ponuku aktuátorov. Na pohľad vyzerajú rovnako, rozdiel je najmä v softvéri, v konektore a v doske plošných spojov.

To je úloha vašich vývojárov?

Sčasti. Výskumno-vývojové (R&D) centrum funguje ako samostatná jednotka, spolupracuje s vývojom v Nemecku a špecializuje sa na vývoj produktov bez ohľadu na produkciu. Máme tím, ktorý sa zaoberá vývojom senzorov, hoci ich výrobu zatiaľ v Košiciach nemáme. Spolupracuje priamo s Japonskom, odtiaľ dostáva aj inštrukcie. Kde sa budú v budúcnosti tie senzory vyrábať, ešte nevieme.

Pohľad na moderné autá ukazuje, že čoraz viac ich častí má vlastné pohony. Príklady, ktoré idú z vyšších tried, sú natáčacie svetlá alebo automatické dovieranie dverí. Bude aj takto rásť odbyt pre produkty košického závodu?

Jednoznačne áno. Aktuátorov, aké dodávame na zatváranie žalúzii za grilom, sa môže do konkrétneho modelu montovať aj osem. Technici z vývoja si totiž všimli, že motorčeky majú vlastnosti, ktoré môžu využiť aj v iných oblastiach. Rovnaké aktuátory tak môžu využiť napríklad na automatické zatváranie alebo otváranie palivovej nádrže, pohyb sedadla, spätných zrkadiel alebo ventilátor.

Prinesie nové možnosti elektromobilita?

To už v skupine nie je budúcnosť, ale súčasť bežných zadaní. Sesterský nemecký podnik Precision Motors Deutsche Minebea (PM DM), ktorý slúži aj ako vývojové centrum MinebeaMitsumi v Európe, je aktívny v udržateľnej mobilite, no aj vývoji komponentov pre autonómne vozidlá. S naším vývojovým oddelením fungujú ako paralelné vývojové centrá a pracujú aj na čiastkových riešeniach a komponentoch pre elektromobily a  špeciálne vozidlá.

Aké ďalšie odvetvia okrem automobilového priemyslu môžu v budúcnosti odoberať vaše produkty, možno aj také, ktoré s mechatronikou zatiaľ nekoketujú?

Minebea vyvinula senzor pre medicínsky priemysel. Slúži na kontrolu základných telesných funkcií, pri ktorej sa nevyžaduje priame napojenie na telo človeka. Môže byť zabudovaný v posteli alebo na inom potrebnom mieste. Celkom nečakane našiel tento produkt uplatnenie v automobiloch. V dôsledku starnutia spoločnosti jazdí čoraz viac vodičov vo vyššom veku a s vážnymi zdravotnými problémami. Ak taký senzor vyhodnotí, že vodičovi zlyhávajú telesné funkcie, dokáže uviesť vozidlo do stavu núdze, zapnúť varovné osvetlenie a zabrzdiť alebo aj odstaviť auto.

V bežnom živote aj v priemysle pribúdajú kvôli komfortu zariadenia, ktorých úlohou je niečo polohovať, premiestňovať, podržať, priniesť. Bude to nový trh pre mechatronické výrobky?

Ako som spomenul, aj v súvislosti so starnúcou populáciou potrebujú ľudia čoraz viac zariadení, ktoré robia veci automaticky alebo poloautomaticky. BLDC motorčeky, aké vyrábame, sú energeticky nenáročné, preto sú ideálne na pohon elektrickým prúdom. Možno ich využiť napríklad na naklápanie žalúzií, otváranie, zatváranie dverí a podobne. Takéto prvky inteligentných budov alebo domácností sa budú môcť vo veľkom využívať aj v inteligentnom priemysle a Smart City.

Bude to priamo cez prepojenie s robotikou?

V ponuke máme niekoľko produktov, ktoré poháňajú robotické ruky. Evidujeme nárast objednávok od zákazníka z USA. Naši tunajší vývojári sa veľmi zaujímajú o robotiku v logistike. Je pre nás zaujímavá. No či sa u nás budú roboty vyrábať, to zatiaľ neviem povedať.

Pribúdajú aplikácie priemyselného Internetu vecí, dotýkajú sa aj vašich produktov?

MinebeaMitsumi už vyvíja, ba aj sériovo vyrába rôzne komponenty pre Internet vecí a priemyselnú automatizáciu. Ťažiskom sú práve špeciálne komponenty pre logistiku a robotiku, aj vzájomne prepojené. Treba si uvedomiť, že MinebeaMitsumi pozorne sleduje príležitosti a robí odvážne investičné rozhodnutia. Akvizície high tech európskych firiem, napríklad Paradox Engineering, už desať rokov ukazujú, že koncern sa mení z výrobcu na dodávateľa inteligentných riešení.

Akí odborníci vyvíjajú takéto novinky, keď samotná mechatronika je ako spojenie mechaniky a elektroniky pomerne nová?

Zamestnanci vývojového centra sú technickí odborníci, niektorí z nich sa špecializujú na hardvér, ďalší na softvér. Projekty, na ktorých pracujú v Košiciach, sa týkajú senzorov na využitie v zdravotníctve, ďalšie sú projekty zastrešené PM DM, čiže softvér alebo hardvér na BLDC motory.

Aké požiadavky máte na vývojárov?

Vzdelanie z technickej univerzity, jazykové znalosti a schopnosť pracovať v nadnárodnom tíme.

Potrebujete pomerne skúsených ľudí. Čo ponúkate kandidátom, aby ste ich získali pre prácu vo firme?

Z hľadiska politiky odmeňovania sme v súlade s trhom. Zdá sa, že mladých ľudí možnosť cestovať nielen do Nemecka, ale aj do Ázie motivuje. Naši kolegovia sa školia alebo cestujú na pracovné cesty do Bangkoku. Ďalej – flexibilný pracovný čas, dovolenka navyše.

_c_68A7032.jpg

Máte v dlhodobom časovom horizonte záujem spolupracovať v oblasti vývoja s univerzitami?

Spolupráca s Technickou univerzitou Košice, konkrétne so strojníckou fakultou je už rozbehnutá. Práve Technická univerzita zavážila pri výbere Košíc ako lokality závodu, v ktorom má byť aj vývojové centrum.

Znamená spolupráca aj prínos pre váš technický vývoj alebo ide skôr o cieľ zaujať študentov?

Zatiaľ je spolupráca nastavená so zámerom udržiavať vzťahy a testovať možnosti spolupráce v oblasti vývoja. Určite je pre nás zaujímavé komunikovať, akých ľudí hľadáme a aké profily ponúka univerzita.

MinibeaMitsumi zverejňuje informácie o viacerých zápisoch v Guinnessovej knihe rekordov. Nedávno sa pochválila najdlhším časom otáčania populárnej hračky fidget spinner. Má to len popularizačný význam?

Všetky rekordy, ktoré má Minebea zapísané v Guinnessovej knihe, majú marketingové využitie, tak fidget spinner alebo najmenšie ložisko na svete. Ľudí to zaujíma aj od priemyselnej firmy.

M. Poracký je ekonomický reportér denníka SME.

RADOSLAV PASTORÁK

Radoslav_Pastorak2.jpg

Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Financie, so špecializáciou na bankovníctvo. Počas doktorandského štúdia absolvoval stáže na švajčiarskej Univerzite v Bazileji a japonskej Univerzite v Ósake. Po jeho dokončení pracoval v konzultačnej spoločnosti Deloitte. V spoločnosti Minebea pracuje od roku 2004, najskôr ako finančný manažér, v rokoch 2011 až 2016 bol riaditeľom bratislavskej pobočky. Od roku 2017 je generálnym riaditeľom Minebea Slovakia v Košiciach.

Komu chýba BMW

Komu chýba BMW

Auto do naozaj inteligentných miest

Auto do naozaj inteligentných miest