MINITU vzrástla produktivita o viac ako 20 percent bez dodatočných investícií

MINITU vzrástla produktivita o viac ako 20 percent bez dodatočných investícií

Výsledkom transformačného projektu je nielen zvýšenie efektívnosti a výroby, ale aj systematicky nastavená kultúra ustavičných zmien k lepšiemu.

K rastu priepustnosť výroby sa pridalo efektívnejšie využitie pracovných síl

Aby výroba rástla bez väčších dodatočných investícií, ktoré by zásadne ovplyvnili ziskovosť spoločnosti. Také bolo zadanie vlastníkov výrobcu predkysnutého a predpečeného pečiva MINIT Slovakia, ktoré sformuloval konateľ František Ambrovics na začiatku projektu. Ak firma rastie takým tempom ako MINIT, musí nachádzať všetky dostupné zlepšenia efektivity.

MNO_PWC_MINIT_0006.jpg

Ambícia MINITU bola stať sa v regióne strednej Európy lídrom v brandži v efektivite. Tlak na ceny v potravinárstve a limity trhu práce neustále zvyšujú nároky na to, aby podnik využíval výrobné kapacity čo najefektívnejšie. Firma najskôr zainvestovala do technológií. Následne sa zakladateľ F. Ambrovics rozhodol pre transformačný projekt, ktorý umožnil z technológií dostať čo najviac.

Preto sa súčasťou zadania pre tím poradenskej spoločnosti PwC pre Operational Excellence pod vedením direktora Pavla Dvornáka stala aj potreba zvládnuť rast firmy so zabehnutým osadenstvom podniku. Plán zmien pripravil tím PwC na základe záverov analýzy spoločne s majiteľmi firmy a vybranými zamestnancami. Deväťmesačný projekt začali konzultanti z PwC detailnou analýzou kritických oblastí. Na jej základe opísali potenciál na zlepšenie a prínosy pre rozvoj firmy.

pwc-graf1.jpg

Parametre, ktorými konzultanti PwC odporučili merať progres v riadení a efektívnosti fungovania firmy, boli priepustnosť výroby a efektívne využitie pracovných síl. Priepustnosť stúpla o vyše 10,6 percenta a podnik pritom na porovnateľný objem výroby potrebuje o desatinu ľudí menej – a tí môžu pracovať na iných úlohách. V synergii oba parametre prispeli k zvýšeniu produktivity o vyše 20 percent. „Výsledky nášho spoločného projektu ma utvrdili, že rozhodnutie realizovať transformačný projekt bolo správne,“ hovorí F. Ambrovics.

Plynulejšie štarty výroby skrátili čas nábehu v priemere o 40 minút. Zefektívnenie pondelkových nábehov a skráteniu trvania prechodov o 30 percent zvýšilo počet výrobných strojohodín o dvanásť percent. Efektívnejšie plánovanie pomohlo zvýšiť priemernú výrobnú dávku o 30 percent.

minit_logo_zpiecky.jpg

Počas projektu sa spoločný tím venoval 16 projektovým oblastiam, ktoré ovplyvňujú efektivitu výroby. Priamo do projektového riadenia sa zapojilo 16 zamestnancov MINITU. Ďalší sa venovali iniciatívam, prinášali nápady a zapájali sa do diskusií a tréningov.

Nielen finančné výsledky, ale aj zmena kultúry firmy

Transformačný projekt MINITU mal medzi cieľmi aj učenie schopnosti firmy meniť sa k lepšiemu. Vývoj všetkých ukazovateľov v priebehu deväť mesiacov trvajúceho projektu ukázal,  aké dôležité je doslova dostať novinky do krvi ľudí. Spoločné projektové tímy identifikovali 28 zlepšovacích iniciatív, projektové vedenie priradilo jedenástim z nich najvyššiu prioritu.

Podľa direktora PwC pre Operational Excellence Pavla Dvornáka sú tieto iniciatívy rovnako dôležité ako výsledky, ktoré možno vyjadriť ekonomickými ukazovateľmi. „Spolu sa nám podarilo podporiť kultúru neustáleho zlepšovania,“ dodáva.

pwc-graf2.jpg

 

 

 

 

 

Súčasťou udržateľnosti výsledkov je aj zlepšenie spolupráce vo firme medzi oddeleniami. „Oddelenia vo firme začali spolupracovať o mnoho viac než predtým. Napríklad spolupráca obchodu s výrobou, kde sa aj konfliktné debaty z minulosti zmenili na spoločné hľadanie riešení,“ opisuje riaditeľ MINITU pre franchising Ladislav Ambrovics. Všetky nové nastavenia vo fungovaní podniku pomôžu aj pri plánovanej generačnej výmene na čele firmy.

Prístup PwC má jadro v nastavení nástrojov, ktorými manažéri efektívne riadia firmu. Že projekt funguje, však dokazuje až fungovanie celej firmy, podotýka direktor P. Dvornák. „Aby sa firma úspešne transformovala, je potrebné zapojiť ľudí na všetkých úrovniach firmy a dostať z nich to najlepšie. Ešte som sa nestretol s firmou, v ktorej by takýto potenciál neexistoval, “ zdôrazňuje P. Dvornák. Počas projektu sa implementovali systémové prvky umožňujúce sledovanie jednotlivých oblastí a ich neustále zlepšovanie.

MNO_PWC_MINIT_0041.jpg

Popri ukazovateľoch výkonnosti (KPIs) výroby sa zmenila aj štruktúra mítingov, úpravy nastali v reportingu v podnikovom informačnom systéme QAD, sledovaní zlepšení v priebehu zmeny (Short Interval Control). Zmenil sa prístup hodnoteniu zamestnancov, nastavenie matice zastupiteľnosti aj vyhodnocovanie plánovania. Inak sa riadia aj predpovede predaja, po novom funguje aj metodika riadenia produktového portfólia či riadenie a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov.

Finančné zdroje, ktorú MINIT ušetril dôslednou optimalizáciou, využíva firma na stabilizáciu tímu pracovníkov v mzdovej oblasti, ako aj ďalšiu expanziu. Tá prinesie nový rast výroby a nutnosť využívať kapacity ešte efektívnejšie – navyše v čoraz náročnejších podmienkach trhu práce. „V spolupráci s PwC sa nám však podarilo pripraviť firmu na to, aby dokázala reagovať. Naučili sa to ľudia,“ konštatuje F. Ambrovics.

PwC_fl_c.png

Tím Operational Excellence v PwC na Slovensku pod vedením direktora Pavla Dvornáka pomáha najmä výrobným firmám zdokonaľovať procesy a zefektívňovať prevádzku. Za sedem rokov pôsobil napríklad v spoločnostiach Volkswagen Slovakia, SHP, Johns Manville Slovakia, Slovaktual, PSL, Svet zdravia a MINIT. 

Kontakt:                                               

 Pavel Dvornák, Direktor, Operational Excellence, PwC                                                 pavel.dvornak@sk.pwc.com

 

 

ABB na Slovensku i v Česku riadi Tanja Vainio

ABB na Slovensku i v Česku riadi Tanja Vainio

Komu Samsung uvoľní miesto

Komu Samsung uvoľní miesto