Priemyselný prestup roka mieri do Spiney

Priemyselný prestup roka mieri do Spiney

Výkonným riaditeľom prešovského výrobcu presných ložiskových reduktorov Spinea bude od februára Norbert Brath. Ten posledné dva roky viedol globálny vývoj produktov nadnárodného koncernu Embraco a predtým jeho slovenskú fabriku na kompresory v Spišskej Novej Vsi. Do Spiney, jednej z najinovatívnejších slovenských firiem, prechádza v čase jej výraznej expanzie, po ktorej bude mať podnik takmer tisícku zamestnancov.   

N. Brath vyštudoval Mechanizačnú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Počas štúdia bol športovým redaktorom Rádia Koliba, neskôr Rádia Okey. Do Embraco Slovakia nastúpil v septembri 2000 na oddelenie logistiky a plánovania výroby. Prešiel oddelením kvality,  zákazníckych reklamácií a požiadaviek a neskôr šéfoval riadeniu kvality v závode. Pracoval aj vo firemnom vývoji, odkrútil si pol roka v brazílskej centrále. Potom do roku 2010 viedol vývojové oddelenie slovenského Embraca.

Medzitým si doplnil vzdelanie, k diplomu z manažmentu na Open University v Londýne pridal Senior Executive Program na London Business School. Po šiestich rokoch na čele tuzemskej fabriky Embraco sa stal začiatkom roku 2016 rok riaditeľom pre výskum a vývoj v rámci produktového inžinieringu. Impulzom bol vývoj kompresora, ktorý ako nový model vytvorilo vývojové oddelenie slovenského Embraca. Úspešný produkt zvýšil pozíciu slovenskej fabriky v koncerne a na riaditeľskú pozíciu v globálnej skupine vyniesol aj Samotného N. Bratha.

Slovenská firma Spinea, ktorej výkonným šéfom bude N. Brath od februára, prechádza silno expanzívnou fázou svojho rozvoja. Podnik, ktorý vznikol v roku 1994 na základe vynálezu prešovského konštruktéra Bartolomeja Janeka. Produkt, ktorý z neho vznikol – reduktor – spája funkciu prevodovky a ložiska a umožňuje presný pohyb robotických ramien. Medzinárodne patentované presné prevodovky začala Spinea, do ktorej B. Janek získal ako investora košickú firmu Kimex, sériovo vyrábať v roku 1999.

Presné prevodovky, ktoré vyrába Spinea, sa primárne využívajú v automatizácii, priemyselnej a servisnej robotike. Presný pohyb pohyblivých častí využívajú aj obrábacie stroje, automatizačná a zdravotnícka technika. Reduktory TwinSpin sa dostali aj do urýchľovača častíc CERN vo Švajčiarsku. Na trhu majú výsadné postavenie, keďže aj voči hŕstke hlavných konkurentov z Japonska majú vysokú presnosť pri kompaktných rozmeroch a nižšej hmotnosti.

V roku 2005 začala firma vyrábať v novom závode a v roku 2007 v druhom. Koncom roku 2016 predstavila projekt výstavby nového závodu v priemyselnej zóne pri Prešove. Po nábehu výroby v novej fabrike, na ktorú získala aj štátnu pomoc, by mala mať vyše 960 zamestnancov. Manažment pod vedení nového šéfa však bude musieť zvládnuť neľahké úlohy. Okrem výrazného rozšírenia technologicky náročnej výroby musí udržať aj vysokú inovatívnosť nových produktov.

Pre kľúčový komponent robotov a automatických strojov pre využitie nielen v priemysle, ale aj v iných oblastiach vrátane zdravotníctva či obranného priemyslu, pribúdajú nové možnosti využitia. To značí nutnosť obchodne pokryť zaujímavé segmenty tak, aby prinášali dostatočné zisky. Okrem toho musí Spinea pracovať na udržaní inovačného náskoku voči konkurentom, vrátane priebežného budovania reputácie technologickej firmy.

Udržať vo firme inovačného ducha bude jedna z hlavných úloh N. Bratha a to aj napriek tomu, že pri raste, akým Spinea prechádza, nebýva ľahké udržať flexibilitu. „Zmena v kultúre firmy nastáva v okamihu, keď jej ľudia pochopia, že môžu dosiahnuť viac, než len plniť každodenné úlohy,“ povedal na novembrovom podujatí Industry 4UM, ktorého spoluorganizátorom je Revue priemyslu. Na novej pozícii bude musieť jeden z najvýraznejších manažérov súčasného slovenského priemyslu napĺňať aj ďalšiu zásadu, ktorú predstavil v diskusii – že aj inovatívne projekty, v ktorých firma skúša niečo nové, musia mať v sebe potenciál zisku.

FOTO Milan David

Komu Samsung uvoľní miesto

Komu Samsung uvoľní miesto

Matador získal globálneho partnera pre karosárinu

Matador získal globálneho partnera pre karosárinu