Synchronizovať plánovanie s výrobou sa vyplatí rýchlo

Synchronizovať plánovanie s výrobou sa vyplatí rýchlo

Nastavenie komunikácie a spoločného plánovania produkcie umožnilo zamestnancom MINIT Slovakia zvýšiť výrobu a plniť dodávky plynulejšie.

ZRÝCHLENIE NÁBEHU A ZMENA PRÍSTUPU ĽUDÍ

Začiatkom leta boli v transformačnom projekte výrobcu mrazeného – predkysnutého a predpečeného mrazeného pečiva MINIT Slovakia s poradenskou spoločnosťou PwC spustené všetky aktivity.

Vo väčšine oddelení vytvoril tím okolo direktora PwC pre Operational Excellence Pavla Dvornáka v spolupráci s manažérmi spoločnosti MINIT nové nástroje na zefektívňovanie prevádzky. „Po zaškolení vedúcich pracovníkov už podľa nového prístupu pracujú aj ľudia vo výrobe a učia sa využívať ich na zefektívnenie svojej práce samostatne,“ hovorí Jakub Vančo, konzultant Operational Excellence PwC.

Nové zručnosti sa firme zídu. Pri súčasnom raste výroby, medziročne o 25 percent, si efektívna prevádzka vyžaduje výraznú zmenu fungovania procesov a aj spôsobu, ako ľudia pracujú. „Náš spoločný projekt je rozvrhnutý na deväť mesiacov a beží fáza implementácie. Lepšia štruktúra práce a iný postoj k zmenám však prináša výsledky,“   konštatuje Marek Ondrejka, výrobno-technický riaditeľ MINIT Slovakia. Za dôležitú zmenu označuje práve prístup ľudí. Je zjavné, že zamestnanci vo výrobe začali vnímať prevádzku firmy viac štruktúrovane a svoju prácu vidia ako súčasť fungovania celku. 

Príkladom využitia nových nástrojov je optimalizácia nábehu výroby aj prechodu na výrobný cyklus iného výrobku. Citeľné zrýchlenie nábehu sa podľa M. Ondrejku podarilo dosiahnuť napríklad pri štarte po víkende. Svižný prechod do plnej prevádzky priniesol firme zvýšenie objemu výroby hneď od začiatku  pracovného týždňa.

Kvalitnejšie pripravených motivovaných ľudí oceňuje firma aj pri lepšom využití technológií. V pekárenskom biznise je MINIT technologickým lídrom. Projekt má firme pomôcť rozšíriť schopnosť využívať nielen produkčné schopnosti moderných zariadení, ale aj s využitím dát zefektívňovať ich fungovanie a zvyšovať produkciu bez dodatočných investícií a nutnosti prijímať nových ľudí. Vzhľadom na šírku sortimentu MINITU sú však lepšie fungujúce procesy pri práci ľudí prínosom pri produkcii každého produktu z jeho ponuky.

FullSizeRender.jpg

 

 

 

 

 

Vizitka MINIT Slovakia

-  vyše 300 zamestnancov

-  produktový sortiment so 150 artiklami

-  6 vysokokapacitných výrobných liniek

-  takmer 550 franšízových pekárničiek na Slovensku a v Česku

-  viac ako 1 000 maloobchodných prevádzok s produktmi firmy v predaji

-  export do Česka, Rakúska, Poľska a Maďarska

- dcérske firmy v Česku a Rakúsku 

PwC_fl_c.png

Kontakt:

Pavel Dvornák

Direktor, Operational Excellence, PwC

pavel.dvornak@sk.pwc.com

 

 

ZMENY V PLÁNOVANÍ PRINÁŠAJÚ VIDITEĽNÉ ÚSPORY

Popri zdokonaleniach vo výrobných procesoch je cieľom transformačného projektu vo firme MINIT Slovakia s konzultantmi tímu Operational Excellence spoločnosti PwC aj zlepšenie plánovania. Túto náročnú a citlivú oblasť nezačal projektový tím meniť náhlymi rezmi. „Využívali sme najmä štatistické dáta a informácie z prevádzky,“ hovorí konzultant Operational Excellence Tomáš Motyka.

MNO_PWC_MINIT_0004_Ondrejka_Vanco.jpg

Popri pôvodnom systéme začali členovia tímu paralelne využívať aj nový. Na základe reálnych výsledkov plnenia plánu produkcie tak začali spolu s kolegami z  výroby pripravovať presnejšie plány, opisuje vedúci plánovania MINIT Slovakia Lóránt Kázmér. Viditeľné prínosy prináša prechod na dlhodobejšie plánovanie. Na základe informácií od obchodného oddelenia možno naplánovať dlhšiu výrobu rovnakého produktu, čo hneď prináša úspory. Tie umocňujú menej časté prestoje pri prechodoch na iný produkt.

Posun je podľa L. Kázméra výrazný. „V minulosti sme na jednom stroji museli vyrábať aj päť – šesť výrobkov denne. Dnes máme vďaka sekvencovaniu aj celodenné výroby. To sa odzrkadľuje na produktivite,“ konštatuje. Veľmi užitočné sa ukázalo aj zoradiť produkty vo výrobe. Začína sa výrobkami s jednoduchším nábehom, po ktorých možno stroje rýchlo vyčistiť a pripraviť na ďalší produkt. Nasledujú komplikovanejšie produkty, plnené marmeládou či čokoládou, po ktorých  čistenie linky trvá dlhšie. Rovnako sa radí aj výroba s využitím surovín, ktoré sú alergénmi a treba po nich pozornejšie čistiť linku.

Reakcie ľudí sú podľa výrobno-technického riaditeľa Mareka Ondrejku jednoznačne pozitívne, hoci sa museli učiť niečo nové. „Presnejšie plánovanie zužuje priestor neistoty a pracovníci sa môžu sústrediť na kvalitu a efektívne vykonanie svojej práce,“ dopĺňa.

Plánovanie na týždennej a mesačnej báze postupne dopĺňa komplexné plánovanie predaja a prevádzky v každej časti firmy. Dlhodobejšie výrobné plány sa tvoria na základe diskusií s obchodníkmi, no dôležitý je aj názor  nákupného oddelenia. „Čím presnejšie sa obchodníci naučia odhadnúť požiadavky zákazníkov a komunikovať ich voči výrobe, tým efektívnejšie môžeme vyrábať. Navyše, ak nám nákup na základe plánu dlhšie vopred oznámi, že bude chýbať nejaká surovina, môžeme sa na to pripraviť. Ušetríme si neplánované prestavovanie strojov v prípade, že by sa na nedostatok prišlo neskoro,“ vysvetľuje L. Kazmér.

Aj keď je zmena fungovania firmy dlhodobý proces, už počas postupu projektu vníma procesné zlepšenia aj topmanažment MINIT. „Oddelenia vo firme začali spolupracovať omnoho viac než predtým. Typický príklad je spolupráca obchodu s výrobou, kde sa aj konfliktné debaty z minulosti zmenili na spoločné hľadanie riešení,“ oceňuje riaditeľ franchisingu MINITU Ladislav Ambrovics.
 

Automatizácia je liek na nízku produktivitu a nudu

Automatizácia je liek na nízku produktivitu a nudu

Volkswagen Slovakia spustil výrobu nového Porsche Cayenne

Volkswagen Slovakia spustil výrobu nového Porsche Cayenne