Inovujeme aj v hliníku, no oceľ tu bude vždy

Inovujeme aj v hliníku, no oceľ tu bude vždy

Aj keď je senické servisné centrum ArcelorMittal Gonvarri SSC spolovice vlastnené najväčšou oceliarskou firmou sveta, ide o modernú prevádzku hutníckeho priemyslu a jeho hlavná činnosť je servis a logistika, hovorí generálny riaditeľ Peter Mišo.

Kým sa stal Peter Mišo pred štyrmi rokmi generálnym riaditeľom servisného centra ArcelorMittal Gonvarri Slovakia SSC, pracoval deväť rokov ako výrobno-prevádzkový riaditeľ spoločného podniku svetovej oceliarskej jednotky ArcelorMittal so španielskym Gonvarri. V rokoch 2000 až 2004 bol technickým manažérom v U.S. Steel Košice. Je absolventom priemyselného inžinierstva českej Vysokej vojenskej školy (v súčasnosti Vojenská akademie) vo Vyškove.

Metalurgia ako súčasť ťažkého priemyslu mávala historicky podobu kombinátov, do ktorých, obrazne povedané, na jednej strane naviezli rudu a uhlie a na druhej vyšli produkty, napríklad plechy alebo rúry. Aký význam má vznik zákazníckych centier?

 Tak ako iné odvetvia, aj hutnícke firmy inovujú nielen svoje produkty, ale aj biznis model. V ich ponuke sa v čoraz vyššej miere objavujú rôzne typy úprav na želanie zákazníka. Obrazne povedané, výrobcovia plechov prestávajú posielať klientom kamióny s mnohotonovými zvitkami. Zákaznícke centrum, ako je to naše, namiesto toho plech rozvinie, nastrihá podľa požiadaviek zákazníka, môže ho ofalcovať. Pridávajú sa aj niektoré kroky blízke základnému strojárskemu spracovaniu, preto tu máme aj lisy a môžeme napríklad nasekať do plechu otvory. Potom ho vozíme ako základný medziprodukt rôznym priemyselným zákazníkom. Preto sme servisné centrum pre spracovanie ocele (Steel Service centre – SSC).

ArcelorMittal má v Senici už štyri takéto prevádzky, tú, ktorú vediete vy, aj so španielskou skupinou Gonvarri. Prečo je pre lepšie mať takéto centrum mimo kombinátov s hutami?

 Sme výrazne bližšie k zákazníkom, čo sú v našom prípade automobilky a iní priemyselní výrobcovia. Servisné centrá majú za úlohu základné spracovanie materiálov. Keď si predstavíte, že zákazník, napríklad továreň automobilky, potrebuje určitú časť plechového zvitku, z ktorého nalisuje potrebné dielce, vzniká otázka, čo so zvyšným plechom, ktorý hneď nevyužila. Ak ho nechajú v sklade, viaže to plochu a peniaze a to firmy nechcú. Servis centrum dokáže materiál logisticky spracovať tak, že plechy zo zvitku putujú po častiach viacerým klientom a nezostávajú na sklade. Zákazníci sa tak vyhnú nemalému nárastu nákladov.

 Aké operácie uskutočňujete?

Dovezieme z hutníckej prvovýroby zvitok, nadelíme ho a pošleme klientovi. Ďalší produkt sú veľké tabule, ktoré idú väčšinou priemyselným zákazníkom, a ploché výstrižky. Tie sa vyrábajú lisovaním z plechov vo zvitkoch.

Pre akých zákazníkov vyrábate?

Momentálne je zhruba sedemdesiat percent z automotive a tridsať z inej priemyselnej výroby.

Prečo sú oddelení, je to preto, že od vás kupujú iné plechy?

Nielen to. Nie je novinka, že automobilky začali popri oceli využívať ako materiál aj hliník. A aj keď sme základom oceliarska firma, prispôsobili sme sa ich požiadavkám. Tak ako logisticky vyrábame bližšie k nim, inovovali sme aj výrobky. Už niekoľko rokov spracúvame v Senici aj hliník. Okrem lokálnych odberateľov máme medzi zákazníkmi aj Daimler, dodávame mu materiál na karosériu pre model Mercedes CLA, ktorý sa vyrába v Maďarsku v Kecskeméte pre celý svet. Produkujeme aj časti karosérie BMW i8.

To je športové auto. Znamená to, že má kvôli odľahčeniu aj karbónové komponenty, viac hliníkových dielcov?

Nielen to, má hliníkové štruktúrne aj povrchové dielce. S hliníkom sa robí inak ako s oceľou, napríklad povrchové dielce sú veľmi citlivé na čistotu. Pod lakom by totiž bolo vidno každú nerovnosť alebo nečistotu.

Akí sú zákazníci z iných odvetví priemyslu?

Ide o výrobcov elektrotechniky, elektroniky a bielej techniky a ich dodávateľov. Sú podobne nároční ako automobilky, pracujú s inou akosťou plechov. Naša pridaná hodnota sa ukazuje v tom, že pre nich poskytujeme rovnaký tok materiálu ako pre automotive. To je pre nich veľmi dôležité, pretože ich biznis sa mení omnoho rýchlejšie, ich výrobky sa inovujú a nahrádzajú pomerne často. S iným materiálom, typom plechu, ale aj s plastom. Takže niekedy nepotrebujú dielce z celého zvitku. Keby kupovali priamo z huty, menej im ani nepredajú. No oni využijú menšie množstvá z viacerých druhov ocele. My to vieme dodať v takom množstve, ako potrebujú, aj s prípravou strihového plánu. Zvyšok zvitku dodáme podobným spôsobom iným zákazníkom. Náročný zákazník, na úrovni automobiliek, je aj výrobca výťahov a eskalátorov Schindler, ktorý má na Slovensku veľkú fabriku.

Oceliari a celkovo hutníci sa musia venovať inováciám, no vzhľadom na nákladnosť technológií sa musia rozhodovať rozvážne. Čo rozhodlo, že už nespracúvate iba oceľové plechy?

Sledujeme najnovšie trendy v odvetviach, pre ktoré dodáva naše servisné centrum. Ako dodávateľ pre automobilový priemysel sme si jednoducho nemohli dovoliť ignorovať, že momentálne rastie využitie hliníka. Postavili sme výrobnú linku na spracovanie hliníkových plechov a udržali sme si pozíciu v segmente.

 Čo znamená pri vašich objemoch nástup nového materiálu, aký má podiel na vašej výrobe?

Ročne spracúvame približne 300-tisíc ton plechov. Momentálne tvorí hliník zhruba päť percent z tohto objemu. Aj keď je viditeľný, na tržbách má podiel asi desať percent. Hlavná časť našej produkcie je spracovanie ocele, výroba pások a nastrihaných plechov vo forme tabúľ alebo menších presných nástrihov.

Vnímate hliník ako reálne obchodné ohrozenie pozície ocele alebo príležitosť robiť aj mimo tradičnej výroby?

 Je to ďalší výrobok, ktorý si pýtajú naši zákazníci a jeho využitie rastie – tak ho spracúvame. No uvidíme, ako dlho a rýchlo bude rásť. Vezmite si karosériu pripravovanej najväčšej limuzíny od Audi, ktorú automobilka nedávno ukázala. Predchádzajúca generácia mala vyše 90-percentný podiel hliníka na štruktúrnych dielcoch. Pri novej ohlásili, že to bude 58 percent. Pribudne najmä využitie vysoko pevnostnej ocele lisovanej za tepla. Samozrejme, využijú aj karbónom spevnené plastové vlákna (carbon fiber-reinforced polymer – CFRP) a magnéziové dielce, no tie majú podiel percento a pol.

Huty dodávajú zvitky a veľké množstvá plechov. Servisné centrum nachystá medziprodukt, aký presne potrebujú.

Ide o dôsledok zlepšenia vlastností ocele, ktorej vzhľadom na vyššiu pevnosť stačí použiť menej, alebo bude priemysel naďalej zaujímať aj z iných dôvodov?

Tento technický dôvod určite zaváži. No netreba zabúdať ani na to, že výroba hliníka je výrazne energeticky náročnejšia než ocele. Priemysel sa snaží správať ekologicky a znižovať spotrebu energie. V kombinácii s tým, že je hliník aj pre energiu na jeho výrobu drahší, firmy jeho použitie dôsledne zvažujú. Určite má budúcnosť, no na niektoré typy výrobkov. Myslím, že oceľ sa bude vo veľkom používať naďalej.

Ako ovplyvňujú alternatívne materiály cenu ocele v porovnaní s klasickými trhovými faktormi a dovozom z Číny, ktorý Európska komisia obmedzila ochrannými clami?

Iné materiály ovplyvňujú skôr využitie ocele celkovo, no nie v extra veľkej miere a z dlhodobého hľadiska. Trh, teda vývoj ponuky a dopytu, to robí omnoho viac. Potom, ako čínska oceľ už nejaký vytláčala európsku produkciu, a po zavedení ochranných ciel dovoz z Číny klesol, je ocele na trhu nedostatok. Ak by ste si napríklad objednali oceľ vo februári tohto roka, dodacia lehota by pravdepodobne bola až jún.

Cítite to aj vo vašej výrobe?

My dodávame našim zákazníkom na základe dlhodobých kontraktov, takže takéto výkyvy sa nás ani ich extra nedotýkajú. Spotových zákazníkov v podstate nemáme.

Očakávate, že vaša výroba bude ešte rásť, keďže do výroby na Slovensku a v strednej Európe prichádzajú nové výrobné projekty, hlavne v závodoch automobiliek?

Sme na to pripravení. Našu linku na spracovanie hliníka postupne vyťažujeme novými zákazkami.

Ak výrobca potrebuje plech, z ktorého nalisuje potrebné dielce, nemusí dostať celý zvitok. Ak by zvyšok nechal v sklade, viaže to plochu a peniaze a to firmy nechcú.

Automobilový priemysel loví každú novú informáciu o príprave výroby a modeloch nového závodu Jaguar Land Rover v Nitre. Aj samotná firma priznala, že ju prilákala aj skúsenosť dodávateľov s hliníkom. Bude z toho nový biznis?

Určite to bude veľmi zaujímavá príležitosť. Modely Land Rover využívajú takmer 90-percentný podiel hliníka a nové jaguary takisto.

Jeden z prvých potvrdených dodávateľov slovenského závodu Jaguar Land Rover, španielsky výrobca lisovaných dielcov Gestamp,  bude pre závod automobilky v podstate externou lisovňou. Ide o firmu, ktorá je rodinne prepojená so španielskym akcionárom vašej firmy, spoločnosťou Gonvarri. Budete mať z toho istý biznis?

Gonvarri spolupracuje s Gestampom všade na svete. Treba však povedať, že Gestamp a Gonvarri sú obchodní partneri, a to aj napriek tomu, že vlastníci týchto firiem sú bratia. Vzťahy medzi nami sú tvrdo profesionálne. Čiže je možné, že pridáme linku, možno aj dve, no finálna dohoda o tom, aký bude rozsah projektu a aj miesto, ešte nepadla.

Bude senické servisné centrum rásť aj mimo projektu pre Jaguar Land Rover?

 Pri spracovaní 300-tisíc ton ocele a hliníka ročne sme v podstate na plnom využití kapacít. To sa týka najmä skladov aj preto, že pôvodný projekt rátal s výrobnými linkami, no nie s využitím lisov. Zvyšovaním produktivity práce sme si vytvorili na linkách istú rezervu v kapacitách. Pre veľký projekt by sme potrebovali nové kapacity. Sklad sa dá aj prenajať, linku by sme museli pridať. Čakáme na podobu kontraktu.

Aj keď ste technicky dodávateľ plechových medziproduktov, váš biznis sú viac služby než výrobná činnosť. Potvrdzuje to fakt, že s pol druha stovkou zamestnancov dosahujete vysoký objem výroby. Akých ľudí potrebujete?

Z hľadiska biznisu je naša hlavná úloha servis a logistika, potrebujeme skôr skúsených odborníkov než veľké množstvo nových ľudí. Kľúčové je mať stabilný tím motivovaných ľudí. Rozširovať ho tu v Senici potrebujeme len občas. Popri investíciách do moderných technológií sa snažíme najmä čo najlepšie využívať to, čo máme. Preto máme aj staršie linky, ktoré sú po repase nákladovo veľmi výhodné.

Ako dodávateľ pre automobilový priemysel sme si nemohli dovoliť ignorovať, že rastie využitie hliníka. Postavili sme linku na spracovanie hliníkových plechov.

Znamená to, že na technológie inteligentného priemyslu, využívané podľa princípov Industry 4.0, si budete musieť počkať?

Máme projekt aj v tejto oblasti. Zameriavame sa na možnosti spracovania existujúcich dát a digitalizáciu. Výrobný systém nám už pomáha s informáciami o prestojoch, prediktívnej aj preventívnej údržbe či výbere náhradných dielcov. Automatizácia a využitie robotov však nemusí byť jediná cesta. S využitím podporných softvérov na riadenie výroby a údržby totiž nebudeme potrebovať dodatočných technikov na programovanie automatizačnej techniky.

 Akú máte pozíciu v skupine napríklad pri získavaní nových projektov?

Sme spoločný podnik, joint venture. V dozornej rade sú traja ľudia z Arceloru a traja z Gonvarri. Sme samostatná, autonómna jednotka. Musíme si však dávať pozor na to, aké informácie môžeme zdieľať s obidvomi skupinami. Pri príprave nových projektov stanovíme rozpočet, na základe štúdií zostavíme ciele, stanovíme stratégiu na niekoľko rokov a potom už len sledujeme rozpočet.

 Máte na starosti aj priamy predaj svojej produkcie?

Pokiaľ ide o globálnych hráčov, spolupracujeme pri nákupe primárne, ale nie výlučne, s ArcelorMittalom. No nie je to tak, že nám nejaký manažér zo skupiny povie, že budeme platiť toľko alebo toľko. Gonvarri je najväčší zákazník Gestampu. Máme aj vlastných priamych zákazníkov, napríklad Secop či Samsung. Ako som spomínal, jednorazových, teda spotových zákazníkov robíme len veľmi málo.

FOTO Miro Nôta

Platy nezvyšujú vyhrážky ale inovácie

Platy nezvyšujú vyhrážky ale inovácie

Flotila je aktívum aj benefit

Flotila je aktívum aj benefit