Flotila je aktívum aj benefit

Flotila je aktívum aj benefit

Moderný fleet manažment cieli na efektívnosť. Automobily nie sú malá položka, no náklady nezávisia iba od ceny. Užitočne sa autá využívajú, keď sú v pohybe, nie keď stoja na parkovisku.

Biznis si žiada čoraz viac pohybu. Podnikové parkovisko alebo garáž plná áut môže byť spôsob, ako skvele obslúžiť zákazníkov a efektívne splniť prevádzkové potreby. No na druhej strane môže firmu stáť naozaj veľa peňazí. Napríklad ak je áut priveľa, nemajú vhodnú štruktúru a najmä – ak sa firemný autopark neprevádzkuje efektívne. Moderní garážmajstri vnímajú svoju prácu ako súčasť fungovania firmy a plnenie úloh oddelení, ktoré autá využívajú. Preto je potrebné, aby sa každý pohyb flotily organizoval ako krok k plneniu cieľov podniku. Spôsobov, ako riadiť firemnú flotilu áut alebo aj inej mobilnej techniky, je viac a využívajú rôzne technológie, no rozhoduje spôsob ich použitia. Inak môže byť aj namontovanie moderných monitorovacích zariadení do áut nevyužitá príležitosť a zbytočná, pomerne vysoká investícia.

Ak je áut vo flotile priveľa, nemajú vhodnú štruktúru a najmä ak sa nevyužívajú efektívne, môže to stáť firmu naozaj veľa peňazí.

Správne ciele mobility

Akokoľvek si firma poskladá, zafinancuje a vybaví flotilu, je dôležité, aby vedela, na čo ju potrebuje. To nemusí získanie áut do firmy obmedziť len na suchú hru s číslami bez emocionálneho rozmeru. Pretože autá nielen zabezpečujú pohyb ľudí a vecí, ale sú pre zákazníka často nosičom firemnej identity. A pre podnik sú aj spôsob, ako zabezpečiť zamestnancom vhodné pracovné podmienky a aj ich motivovať či dokonca im zabezpečiť status.

To nič nemení na tom, že pri flotilovom riadení sa už autá nakupujú podľa potrieb, rovnako ako iné typy techniky. Premysleným riadením správy vozidiel, teda voľbou vhodnej car policy, môže firma znížiť náklady na mobilitu o vyše tridsať percent. Posilňovanie prítomnosti nadnárodných firiem a moderné spôsoby riadenia v slovenských už začali posúvať car policy medzi súčasti strategického riadenie. Nejde pritom len o zjavné prevádzkové náklady spojené s niektorou funkciou mobilnej techniky. Popri tom sa dá aj určiť, čo musia robiť interní zamestnanci a aká služba sa dá nakúpiť zvonku.

Správne vedený fleet manažment odpovedá na dve kľúčové otázky – aký typ mobility a vozidiel firma potrebuje a na aký účel. Základom úspešnej car policy vo firme je analýza celkových nákladov vlastníctva podľa metodiky celkových nákladov vlastníctva (Total Cost of Ownership – TCO) príslušnej techniky.

Nástroje pribúdajú

Ak hociktorý kompetentný správca flotily hľadá v riadení firemnej mobility predovšetkým efektívnosť, môžu mu pomôcť rôzne technológie. Jazdy a stav áut možno kontrolovať už aj v smartfóne. Lokalizačná a monitorovacia elektronika presne zaznamená trasy, časy jázd a zastávok či aj to, ako ťažkú nohu mal šofér. Firme sa tak naskytuje možnosť nielen regulovať prebytočné náklady na palivo a servis, môže sa vyhnúť konfliktom s pravidlami cestnej premávky, nehode či krádeži. Výhody idú predsa len ešte ďalej. Monitorovanie fleetu generuje množstvo informácií o autách, šoféroch, trasách, cestnej infraštruktúre a cieľových staniciach.

Ak firma nechce autá vlastniť, prenájom alebo operatívny lízing už nie sú jediné možnosti. Do reality vstupuje zdieľanie áut, teda takzvaný car sharing, ktorý môže posunúť efektivitu fleet manažmentu na novú úroveň. Logistická preprava dokáže rozhodovať so zohľadnením množstva faktorov a určovať trasy a prevádzku kamiónov tak, aby znížila náklady na spotrebu a zvýšila množstvo prepraveného tovaru. Napríklad čoraz vyšším vyťažením vozidiel. Aj keď to znamená využitie informačného systému, ktorý skladá cestu kamiónu tak, aby cestou vybavil viac zákaziek – a jazdil plnšie naložený.

Car sharing by sa mohol čoskoro týkať aj podnikovej mobility.

Pohyb bez vlastníctva

Car sharing by sa mohol čoskoro dotýkať aj podnikovej mobility. V to praxi môže vyzerať napríklad tak, že priemyselný park bude ponúkať svojim nájomníkom aj vozidlá. Najbežnejšie referentské autá, repre limuzíny pre manažment, vysokozdvižné vozíky či aj menšie nákladné auto. Menšia nutnosť vlastniť autá sa síce odrazí na cene prenájmu, no ušetrí energiu, čas aj priamo peniaze pri spravovaní firemnej garáže. Zbaví podnik aj ťarchy, ktorú predstavujú opotrebované autá, napríklad pre ďalší predaj.

Podľa niektorých odborníkov sa podiel vlastníctva bude viditeľne znižovať už v nasledujúcich pätnástich rokoch. Podľa Dominiquea Bonteho, šéfa výskumnej firmy ABI Research, je budúcnosť globálnej dopravy v zdieľaných autách. Tie podľa neho dokážu zefektívniť výrobu, ale aj zvýšiť dostupnosť dopravy. Nielen vzhľadom na finančnú dostupnosť áut, ale najmä vzťah k preplneným oblastiam, hlavne vo veľkomestách. Problém s parkovaním sa objavuje už aj v predmestských oblastiach, čo dokazuje, ako neefektívne sa neraz budujú cestné siete. Úbytok vlastníctva pritom podľa analytikov nespôsobí stagnáciu či pokles predaja áut.

Zdieľanie zaparkovaného auta, kým jeho majiteľ je osem hodín v práci, umožní záujemcom jazdiť v čase, keď by sa v normálnej situácii museli rozhodovať inak – ísť hromadnou dopravou alebo v inom čase. Frekventované časy, keď objemy na cestách narastajú, sa rozložia do viacerých hodín. Kolegovia či ľudia pracujúci na rovnakej ulici tak nebudú potrebovať viacero áut, keďže sa môžu odviezť spoločne jedným. Alebo jednoducho susedov pozváža do práce niečo ako komunitný taxík – alebo si zamestnancov do práce dovezie firma.

FOTO Shutterstock, Bosch

Inovujeme aj v hliníku, no oceľ tu bude vždy

Inovujeme aj v hliníku, no oceľ tu bude vždy

Dobre riadená flotila nestojí v garáži

Dobre riadená flotila nestojí v garáži