Tuning firmy mieri na ľudí

Tuning firmy mieri na ľudí

V projekte s PwC zamestnanci MINITU identifikovali a  uskutočnili množstvo zlepšení. Skrátili nábehy liniek a zvýšili produktivitu pri niektorých výrobkoch. Know-how preberajú postupne, aby ho dokázali využiť aj v budúcnosti.

Interný tím priebežne zlepšuje procesy

Transformačný projekt výrobcu predkysnutého a predpečeného pečiva MINIT Slovakia sa začal dôslednou analýzou. Poradenská spoločnosť PwC ju pripravila ako konzultačný materiál a východisko pre vytvorenie projektu zmien. Tím okolo direktora PwC pre Operational Excellence Pavla Dvornáka ho na základe záverov analýzy pripravil spoločne s majiteľmi firmy a vybranými zamestnancami.

Pracovný dokument transformácie vznikol už vo farbách spoločnosti MINIT. „Tým naša práca neskončila, ale naplno začala. Ak má pomôcť uskutočniť v podniku reálne zmeny, nemôže byť výsledok, obrazne povedané, hrubá brožúra,“ zdôrazňuje P. Dvornák. Ako dodáva, „meniť firmu“ znie abstraktne. Každá činnosť a ukazovateľ podniku je totiž výsledkom práce ľudí.

Preto je základom transformačného projektu, vznik interného tímu, ktorý bude trvalo pracovať na zlepšovaní procesov. „Aby režim, ktorý pomáhame v podniku nastaviť, zlepšoval výsledky dlhodobo, musí sa dostať ľuďom do krvi,“ vysvetľuje P. Dvornák. Na stretnutiach projektových tímov sedí on a jeho ľudia spolu s pracovníkmi z MINITU.

„Projekt nám prináša nové vedomosti a iný pohľad na riešenie problémov. Má dosah aj na zlepšenie komunikácie, výkon práce na vyššej úrovni, efektívnejšie mítingy a presnejšie odhady budúceho vývoja,“ konštatuje riaditeľ závodu MINIT Lóránt Kázmér. Za prínosy projektu považuje aj zlepšenie pracovných vzťahov a aj samotné pravidelné stretnutia, ktorých sa zúčastňujú zástupcovia úsekov firmy.

Cieľom projektu nie je len teoreticky vyškoliť zamestnancov. Je potrebné ísť pri rozvoji ľudí o niekoľko krokov ďalej. Najlepšie možné pracovné metódy tvoria tímy spoločne, podľa potrieb firmy. Následne sa posúva zodpovednosť na konkrétnych zamestnancov. „Tým, že ich koučujeme priamo pri práci, ich zároveň motivujeme, aby riešili výzvy,“ pokračuje P. Dvornák.

Zaangažovanie ľudí vo firme pomáha plniť ciele projektu. „Štruktúry nie sú vertikálne príliš vysoké. Vďaka tomu a s podporou majiteľov sa darí presadzovať nové myšlienky veľmi efektívne,“ pochvaľuje si P. Dvornák. Projekt má firme rozšíriť schopnosť využívať technológie a zvyšovať produkciu bez dodatočných investícií a extra náboru. Ľudia zistili, že s novými poznatkami budú svoju prácu robiť dobre. To podniku zvyšuje konkurencieschopnosť.

minit_logo_zpiecky.jpg

Vizitka Minit Slovakia

-  vyše 300 zamestnancov

-  produktový sortiment so 150 artiklami

-  6 vysokokapacitných výrobných liniek

-  takmer 550 franšízových pekárničiek na Slovensku a v Česku

-  viac ako 1 000 maloobchodných prevádzok s produktmi firmy v predaji

-  export do Česka, Rakúska, Poľska a Maďarska

- dcérske firmy v Česku a Rakúsku 

 

74784454706F50447A7A4645376863496E394E70.jpg

Základné hodnoty MINIT Slovakia

-  Stabilita – korektnosť

-  Kvalita

-  Technická a technologická vyspelosť

-  Inovácie

-  Dynamika

Kontakt:

Pavel Dvornák

Direktor, Operational Excellence, PwC

pavel.dvornak@sk.pwc.com

Ako trénovať najlepšiu prax

Transformačný projekt MINITU s konzultantmi tímu Operational Excellence firmy PwC mieri na zlepšenie procesov vo výrobe a plánovaní. Vo výrobe majú pomôcť presne vyladené procesy. Do plánovania chce firma zahrnúť širšiu oblasť činností než len prípravu výroby. To jej umožní vidieť v plánoch na dlhšie obdobie dopredu a chystať sa na čo najlepšie zvládnutie úloh aj mesiace vopred. To sa týka aj plánov vo vývoji či budovaní predajnej siete. S pomocou PwC sa ľudia vo firme učia pripravovať sa na dlhšie obdobie vopred.

Technický námestník Marek Ondrejka vidí prínos projektu v zefektívnení pracovného výkonu výrobných pracovníkov. „Spolupráca s PwC prináša nové impulzy a pomáha odstraňovať akúsi profesionálnu slepotu,“ konštatuje. Oceňuje, že školenia nemajú iba podobu „suchej prednášky“, ale ide o diskusie, priamo spojené s koučovaním ľudí.

Jeden z hlavných cieľov projektu, priepustnosť výroby, znamená podľa direktora PwC pre Operational Excellence Pavla Dvornáka schopnosť firmy vyprodukovať viac so súčasnými zdrojmi. „Firma investovala do moderných strojov, teraz musí maximalizovať mieru ich využitia. To znčí eliminovať zbytočné časové straty a znížiť množstvo odpadu. Dosiahne to za pomoci detailného plánovania,“ vysvetľuje P. Dvornák. Popri zefektívnení prevádzky si môže firma uvoľniť niektorých ľudí na inú prácu vrátane inovácií a ručnej výroby.

Keďže zefektívnenie musia do praxe uviesť ľudia, majú zmeny podobu tréningov. Nekončia mechanickým prijatím vylepšeného postupu, každý pracovník sa učí aj samostatne zlepšovať svoju prácu. Tréningový program sa nezameriava len na teoretické poznatky o procesoch, ale má podobu koučovania a prenáša novinku do praxe priamo na každom pracovisku.

Začína sa podrobným zaškolením zamestnancov, ktorí sú členmi transformačného tímu, s využitím výsledkov analýzy procesov a návrhov na zlepšenie. Nasleduje tréning na pracovisku a za účasti vedúcich pracovníkov projektu vzniká pilotné riešenie. Metódy najlepšej praxe po vedúci pracovníkoch učia používať aj operátori. Po predvedení novej podoby vykonávania činností podľa pilotného riešenia si pracovníci vyskúšajú nový prístup pod dohľadom vedúceho – aby boli finálne schopní využiť ho pri samostatnej práci.

Zamestnanci dokázali identifikovať a uskutočniť množstvo zlepšení, hovorí manažér PwC Tomáš Motyka. Ako príklad spomína skrátenie nábehov liniek o viac ako 35 percent alebo zvýšenie produktivitu pri niektorých produktoch až o desatinu. „Inovatívny prístup už majú v krvi a dokážu ho aplikovať aj v budúcnosti,“ netají T. Motyka spokojnosť.

Šetriť na energiách bez inovácií nejde

Šetriť na energiách bez inovácií nejde

Inovácie vo firmách dostanú domáci aj európsky stimul

Inovácie vo firmách dostanú domáci aj európsky stimul