Inovácie vo firmách dostanú domáci aj európsky stimul

Inovácie vo firmách dostanú domáci aj európsky stimul

Na priemyselný výskum a experimentálny vývoj by malo pritiecť vyše 200 miliónov eur z eurofondov. Firmy by malo motivovať aj zvýšenie daňového superodpočtu nákladov na vývoj na hranicu sto percent.

Inovačný apetít firiem na Slovensku rastie. Ukázala to aj eurofondová výzva, zameraná na podporu technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií. Podniky v rámci nej dokázali od vlaňajšieho augusta vyčerpať 300 miliónov eur. Ďalšou šancou získať prostriedky na túto oblasť budú dva granty z Operačného programu Výskum a Inovácie.

Na priemyselný výskum a experimentálny vývoj je predbežne vyčlenených 217 miliónov eur (z toho 17 miliónov eur pre firmy v Bratislavskom kraji – BSK). O nenávratný finančný príspevok budú môcť požiadať všetky typy firiem, veľké spoločnosti však musia do inovačných aktivít zapojiť aj malé a stredné podniky.

Pomoc aj na procesy

Granty sú určené na vývoj hmotných aj nehmotných produktov. Výstupom môže byť napríklad prototyp zariadenia či výrobku, rôzne štúdie alebo technická výkresová dokumentácia. V druhej kategórii sú to napríklad oceniteľné práva alebo vyvinutý softvér. V rámci inovačnej časti projektu treba zabezpečiť, aby firma produkt inováciou zlepšila a tak zhodnotila, a spustila jeho výrobu. Inovovať však možno aj samotný výrobný proces.

Výška príspevku je stanovená na minimálne 300-tisíc eur a nesmie presiahnuť päť miliónov eur, v prípade BSK maximálne pol druha milióna eur. Percentuálna miera podpory sa líši podľa veľkosti podniku a závisí aj od toho, v ktorom kraji sídli. Objem poskytnutých peňazí ovplyvňuje aj zameranie projektu a to, či si žiadateľ prizve k jeho realizácii aj nezávislých partnerov.

Zaujímavosťou oboch grantových výziev je, že niekoľko týždňov po ich otvorení ich vyhlasovateľ zrušil. Bolo totiž potrebné zmeniť podmienky v časti, ktorá sa týkala oprávnenosti aktivít projektov. „Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a Inovácie plánuje tieto výzvy opätovne vyhlásiť v priebehu júla tohto roku,“ informoval Revue priemyslu hovorca rezortu Maroš Stano.

Pri podporenom projekte ju nutné zabezpečiť, aby firma produkt inováciou zlepšila a tým zhodnotila, a spustila jeho výrobu.

Pribudnú granty

Na podporu inovácií sú predbežne z eurofondov vyčlenené aj ďalšie prostriedky. Podľa zverejneného harmonogramu Operačného programu Výskum a Inovácie plánuje rezort hospodárstva vyhlásiť aj výzvu na poskytnutie grantu, zameraného na rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. „Výzva má byť špecificky zameraná najmä na podporu medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke. Dotáciu bude možné využiť aj na zavádzanie inovatívnych výrobkov a služieb na trh.

Inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis môžu formy získať aj v rámci projektu OpenMaker. „Cieľom projektu je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. Päť inovačných projektov môže navyše získať podporu po 20-tisíc eur,“ povedalĽubomír Billý z poradenskej spoločnosti Centire, ktorá je partnerom projektu.

Inovácie pýta aj legislatíva

Nutnosť zavádzať nové procesy či produkt je často dôsledkom nových európskych smerníc či slovenských zákonov a vyhlášok. V energetike je to napríklad povinná inštalácia inteligentných elektromerov u väčších odberateľov elektriny, ktorí chcú využiť štátnu dotáciu na obnoviteľné zdroje.

„V budúcnosti môže priemysel očakávať potrebu inovácií v mnohých sektoroch, akými sú práve obnoviteľné zdroje, distribuovaná výroba či elektromobilita,“ komentuje Vladimír Volčko, konzultant Deloitte pre inteligentné siete. Je preto podľa neho vhodné včas sa pripraviť na tieto výzvy, dokonca aj nad rámec legislatívnych požiadaviek.

Legislatíva vyžaduje aj povinnosť energetických auditov vo firmách. Na jej zabezpečenie bude určený grant, ktorého poskytovateľom bude Slovenská inovačná a energetická agentúra. Termín vyhlásenia však agentúra podľa hovorcu Stanislava Jurikovič nestanovila.

Nevyhnutnosť inovácií sa však netýka len priemyselných podnikov, ale napríklad aj bankového sektora. Nová smernica totiž otvorí európsky finančný trh tretím stranám. Úvery, ich refinancovanie či platby za tovar bude teda slovenskému klientovi môcť ponúknuť napríklad aj nemecká banka či fintech spoločnosť patriaca do portfólia internetových gigantov. „Môže ísť o skutočnú revolúciu finančného sektora. Ak banky nebudú chcieť skončiť iba ako správcovia účtov, teda infraštruktúry, budú musieť na tieto zmeny zareagovať,“ dodáva V. Volčko.

Oprávnenými výdavkami pri superodpočte by mali byť aj náklady na softvér a testovanie.

Superodpočet na výskum a vývoj sa má zvýšiť

Jednou z možností na zvýšenie výdavkov na inovácie je možnosť znížiť si daňový základ o 25 percent. Od zavedenia ju však využilo len pár desiatok firiem. Predstavitelia priemyselných podnikov toto opatrenie síce privítali, poukazovali však na to, že reálny dosah na náklady po prepočte na daňové zaťaženie pokryje len päť a pol percenta inovačných výdavkov. Zároveň upozornili, že takzvaný superdopočet umožňuje v iných krajinách odrátať si z daňového nákladu všetky náklady na vývoj a výskum.

V rámci chystaného balíka vládnych opatrení sa má superodpočet zvýšiť na sto percent výdavkov. To by malo podporiť konkurencieschopnosť slovenských firiem. Podľa člena Prezídia Asociácie priemyselných zväzov SR Ivana Dubovana to dorovná situáciu s okolitými krajinami. Ako dôležitú otázku zdôrazňuje aj to, či sa po novom budú dať zarátať medzi oprávnené výdavky aj náklady na softvér a testovanie.

FOTO Martin Jesný

Tuning firmy mieri na ľudí

Tuning firmy mieri na ľudí

Štrajk vo Volkswagene ovplyvní celý priemysel

Štrajk vo Volkswagene ovplyvní celý priemysel