Mesiac v priemysle

Mesiac v priemysle

FAKT MESIACA

Vláda SR schválila návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. S využitím tejto novej právnej formy bude môcť Slovenská akadémia vied (SAV) a jej ústavy podnikať, zakladať start-upy či spin-offy a získa prístup k viacerým zdrojom financovania. „Otvorí nám to možnosti užšej a tesnejšej spolupráce s hospodárskou praxou,“ očakáva predseda SAV Pavol Šajgalík. Plán  legislatívneho procesu pracuje s účinnosťou zákona od 1. januára 2018, čo by umožnilo transformáciu ústavov SAV do júla budúceho roku.

ČÍSLO MESIACA

32

projektov spolupráce s podnikateľskou sférou sa v roku 2015 zúčastnili organizácie Slovenskej akadémie vied. Išlo o projekty, financované z štrukturálnych fondov Európskej únie v Operačnom programe Výskum a vývoj. Celkovo spolupracuje SAV s externými partnermi na 43 projektoch. Polovica z nich je zo zahraničia a veľká väčšina sú firmy. Medzi najvýznamnejšie patrí spoločné výskumno-vývojové pracovisko Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV s firmou Sapa Profily na lisovanie nových materiálov.

Kto zarobí na novinkách

Kto zarobí na novinkách

Telematická inovácia vozí ľudí do práce

Telematická inovácia vozí ľudí do práce