Mierime k logistike bez papiera

Mierime k logistike bez papiera

Moderné logistické služby sa vyvíjajú so silným základom v informačných technológiách a v precízne premyslenom plánovaní, hovorí riaditeľka Schnellecke Slovakia Zuzana Školárová.

Šéfka slovenskej pobočky logistickej firmy Schnellecke Zuzana Školárová absolvovala trnavskú Materiálovo-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity (STU) a doplnila si vzdelanie doktorandským štúdiom na STU v Bratislave. Po štúdiu zamierila do priemyslu. V Schnellecke pracuje od začiatku roka 2013. Po necelých dvoch rokoch na pozícii výkonnej riaditeľky ruskej pobočky sa v novembri 2015 presunula na pozíciu Country Manager na Slovensku.

Čo sa mení v podobe priemyslu, odkedy začala logistika vstupovať priamo do výroby?

Kedysi skladali továrne automobiliek vozidlá od prvej skrutky po posledný dielec karosérie. Už niekoľko desaťročí vysúvajú automobilky množstvo výrobných procesov mimo svojich fabrík a špecializujú sa na montáž automobilu do podoby finálneho produktu. To umožňuje ich závodom zjednodušovať procesy a špecializovať sa na samotný automobil. Ukázalo sa to nevyhnutné pre efektívnu výrobu viacerých modelov a veľkého množstva rozmanitých variácií, ktoré si môže zákazník objednať. Rozhodnutie o tom, že vysunie niektoré procesy či výrobu niektorých dielcov mimo vlastnej výroby, robí vždy automobilka. Výsledkom sa postupne stalo to, že dodávateľské firmy automobiliek sa stali takmer porovnateľne veľkými podnikmi ako samotní výrobcovia áut.

Ako vnímate súčasné postavenie logistiky vo výrobnom priemysle?

 Logistika je služba, ktorá umožňuje, aby sa v zásobovaní, priamo v dodávkach na výrobné linky a v distribúcii hotových výrobkov uskutočnili fyzické presuny podľa požiadaviek zákazníka. Na to, aby firma poskytovala logistické služby, musí mať softvérové riešenia a nastavené procesy. Jej dôležitosť ukazuje aj to, že každá z automobiliek, ktorá prišla ako investor vyrábať na Slovensko, si priviedla dvorného poskytovateľa logistických služieb, ktorý presne pozná jej potreby.

Vy máte túto pozíciu pri nemeckom Volkswagene a aj pre bratislavský závod Volkswagen Slovakia ste poskytovateľ externej logistiky v systémoch just-in-time. Čo všetko máte na starosti?

 Naša pozícia je zdanlivo skrytá, ale silná. Volkswagen má logistické toky rozdelené na vnútorné a vonkajšie. V rámci vonkajšej logistiky máme zmluvy s jeho dodávateľmi. Tí pre závod montujú jednotlivé moduly, ako napríklad dverové obklady alebo nárazníky. Na základe plánu, ktorý pripravuje naša spoločnosť, sa moduly dovážajú do finalizačného závodu ako hotové komponenty priamo na montážnu linku. Naša robota je koordinovať všetky tieto toky k linkám Volkswagenu ako logistické riešenia pre jeho dodávateľov. Interná logistika má na starosti celkový pohyb všetkých ostatných dielcov v rámci závodu Volkswagen.

Už niekoľko rokov máte na starosti dokonca časť činností namiesto Volkswagenu, máte doslova vytiahnutých niekoľko výrobných taktov. Ako vzniká takýto kontrakt?

 Túto službu – predmontáž – poskytujeme dodávateľom automobilky, ktorí vyhrali tendre na dodávku nejakého komponentu alebo modulu. Montáž beží v našich vlastných halách, pracujú na nej naši zamestnanci. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu, to znamená, že nastavuje a kontroluje procesy. My vstupujeme do procesu fyzickými montážnymi činnosťami. Takto montujeme napríklad nárazníky na Audi Q7, ktoré vyrába slovenský závod Volkswagenu.

Značí to, že sa posúvate aj medzi dodávateľov komponentov?

Týmito operáciami v podstate áno, no biznisom nie. Pre nás je to ďalšia služba, rozšírenie portfólia. Výrobcu komponentu, teda dodávateľa automobilky, motivujú financie. Napríklad ak má len jednu konkrétnu zákazku, nie je jednoduché založiť vlastnú prevádzku – menšiu. Nákladovo je to pomerne náročné. V našich službách to však funguje a fungujú synergie. V praxi to znamená, že na takýto projekt vynakladá napríklad kvalitár 20 percent svojho pracovného času. Pričom zvyšný čas sa venuje iným projektom.

Výrobná logistika, obzvlášť pre automobilový sektor, je známa tým, že aktívne pridáva nové a nové technológie. Akým spôsobom si ako firma pridávate do portfólia služby, z ktorých niektoré si vyžadujú aj vývoj?

 Máme vlastné vývojové centrum, ktoré sa zúčastňuje na rozvoji obchodu, teda pripravuje nové služby, ktoré môžeme ponúknuť zákazníkom. Vývoj našich služieb je založený na informačných technológiách a veľmi premyslenom plánovaní. Máme vyvinuté dokonca vlastné IT systémy, ktoré vyvíja špecializovaná firma v skupine.

Jeden z hlavných fenoménov v priemysle je Industry 4.0. Čo musíte ponúknuť vaším klientom, ktorí sa chystajú aplikovať tieto princípy?

Snažíme sa podchytiť najnovšie trendy a inovácie. Veľmi dôležité je, že mierime k logistike bez papierovačiek, teda bez využívania papierových podkladov k objednávkam dielcov, odvolávkam na konkrétne zostavy pre dodávky sekvencií k výrobnej linke automobilky či na sledovanie pohybu materiálu. Preto sa začína pracovať s ukladaním informácií priamo na dielec pomocou rádiového čipu RFID, sledovanie jeho pohybu cez GPS, v skladoch skúšame testovať využitie okuliarov Google Glass. Firma dokonca založila špecializovanú spoločnosť, ktorá sa bude zaoberať riešeniami Industry 4.0.

 Akú pridanú hodnotu ponúka využitie princípov Industry 4.0 klientom?

Pri súčasných tendroch sme logistické toky rozčlenili na niekoľko procesov. Mnoho procesov, ako v súčasnosti fungujú, bude možné nahradiť inými riešeniami s využitím techniky. Napríklad spomínala som logistiku bez papierov. Namiesto papierového objednávania už používame tablety. Aj RFID čipy využívame v čoraz vyššej miere.

Ako rozhodujete, ktorú technologickú novinku kedy využiť v ostrej prevádzke?

Ide o kombináciu všetkých faktorov, ktoré vstupujú do logistiky. Ak sa napríklad rozhodujete, či sa finančne oplatí používať ďalej papier alebo nakúpiť RFID tagy, musíte to vyskúšať v pilotnom projekte. Najskôr treba rátať s tým, že sa 50 percent tagov stratí preto, že ľudia nie sú zvyknutí na prácu s nimi. Vývoj si vyžaduje čas a musí prejsť určitými fázami. Nie je to ako otočenie kľúčika v zapaľovaní motora s tým, že od zajtra bude fungovať. No po vyskúšaní a vychytaní problémov možno využívať prínosy novej technológie. Tých je pri bezpapierových informačných tokoch viacero. Okrem iného sa znižuje chybovosť, pretože namiesto toho, aby človek pozeral na papier, si evidenciu po zoskenovaní urobí stroj.

Rodinná firma Schnellecke sa počas 75-ročnej histórie rozvinula zo špedície prepravujúcej nábytok na globálnu logistickú spoločnosť pre automobilový priemysel. Korene a centrála v nemeckom Wolfsburgu ju predurčili na spoluprácu s automobilkou Volkswagen, no v súčasnosti pracuje jej 18-tisíc zamestnancov v pol stovke krajín pre rôznych zákazníkov z priemyslu v skladovej a baliacej logistike, montáži modulov a just-in-time logistike.

Vytvorili ste nejaké z týchto noviniek priamo na Slovensku?

 Naša pobočka vyvinula vlastný Blind Audit systém. To znamená, že výstupná kontrola jednotlivých modulov sa uskutočňuje cez jednoduchú dotykovú obrazovku. Taktiež pripravujeme nasadenie dronu. Budeme vyvíjať riešenie na to, aby sme využili dron pri fyzických inventarizáciách. Teda v spojení s čítačkou môže naskenovať všetok materiál v sklade. To je – vzhľadom na to, že regály sú vysoké aj desať či pätnásť metrov – veľká výhoda nielen kvôli efektívnosti, ale aj bezpečnosti. Na takých vysokých regáloch robieval tradične inventarizáciu človek, obvykle z plošiny. Musel však mať tréning na práce vo výškach a aj špeciálne istenie. A stále hrozilo isté nebezpečenstvo. To využitie dronu uľahčí.

Do logistiky sa posúva aj využitie automatických technológií v skladoch. Ktoré už využívate?

 Súčasťou našej prevádzky, z ktorej zásobujeme Volkswagen, je automatizovaný robotický sklad na skladovanie malých súčiastok s kapacitou 90-tisíc skladových miest. Jeho systém využíva roboty, skenery a čítačky. Celý proces skladovania je automatizovaný. Človek vstupuje do činnosti skladu, iba ak treba vykonať nejakú údržbu. Jediná činnosť, ktorá u nás zostala, je vstup. Teda vkladanie súčiastok do prepraviek. A výstup – vyloženie materiálu pred expedíciou. Za určitých podmienok a v prípade potreby je však možné automatizovať i vstup materiálu. Pre nás to však v tejto etape nebolo rentabilné.

Slovenská pobočka vyvinula Blind Audit systém, v ktorom sa výstupná kontrola modulov uskutočňuje cez dotykovú obrazovku.

Ak sa firma rozhoduje, či sa oplatí používať ďalej papier alebo nakúpiť RFID tagy, musí si to vyskúšať v pilotnom projekte.

Aké požiadavky kladiete na zamestnancov, ktorí pracujú s takýmito aplikáciami?

Jeden z hlavných predpokladov je znalosť cudzích jazykov. Ďalšou podmienkou je vzdelanie, ktoré súvisí s pracovnou špecializáciou. Napríklad na pozícii plánovača preferujeme technické vzdelanie a s tým súvisiace technické cítenie. Neoceniteľné sú pracovné skúsenosti, záujem a zápal pre daný odbor.

Preferujete absolventov určitých odborov?

 Určite u nás nájdu uplatnenie technické smery, matematika, fyzika, čoraz častejšie sa objavuje samotná logistika. Na Slovensku však absentujú stáže a odborná prax. Momentálne spolupracujeme so strednou školou, prax u nás absolvujú žiaci IT odborov. Aktívne pracujeme na nadviazaní spolupráce s univerzitami.

Ako získavate takých zamestnancov, akých potrebujete do prevádzky?

 V administratíve a v prípade špecializovaných pozícií sú možnosti širšie. V obsadzovaní robotníckych pozícií je situácia kritická. Doslova bojujeme o každú pracovnú silu. Snažíme sa vyťažiť maximum z interného tréningového programu a programu pre ďalší rozvoj ľudí, teda interných tréningov.

Z dlhodobého hľadiska mieril priemysel ku koncentrácii výroby kvôli úsporám z rozsahu a k lokalizácii do krajín s nízkymi nákladmi. Automatizácia dnes relativizuje cenu pracovnej sily. Môže to podľa vás otočiť tento vývoj k väčšej decentralizácii?

 Z môjho pohľadu prejde priemysel veľkou zmenou. Ľudia dnes odmietajú pracovať manuálne. Na Slovensku máme osempercentnú nezamestnanosť a napriek tomu musíme pozerať do zahraničia, aby sme našli vodiča vysokozdvižného vozíka. Digitalizáciu podmieňuje do značnej miery nedostatok pracovnej sily. Zároveň náklady na pracovnú silu rastú, takže z dlhodobého hľadiska sú investície do automatizácie a digitalizácie rentabilné.

BMW prináša šancu priemyselným startupom

BMW prináša šancu priemyselným startupom

Moderné technológie menia aj klasické odvetvia

Moderné technológie menia aj klasické odvetvia