Vízie, na ktoré treba siahnuť

Vízie, na ktoré treba siahnuť

Namiesto garáže, plnej nevyužitých áut, ktorých klesajúca hodnota oberá firmu o finančné prostriedky, má šéf firemnej mobility počítač alebo smartfón s online pripojením. Keď treba niekam presunúť ľudí alebo tovar, iba požiada o vhodný dopravný prostriedok. Ten sa objaví pred firmou presne v čase na ktorý ho objednali. Je strojovo presný – riadi ho autonómny systém a ak niečo vezie z fabriky, iba si to preberie od iného autonómneho systému – vnútornej logistiky.

Moderný garážmajster sa bude môcť spoľahnúť, že bude mať k dispozícii potrebné prepravné kapacity a zaplatí len za kilometre, ktoré s ním systém naozaj najazdí. Flexibilita v spojení s maximálnou optimalizáciou prepravných nákladov je sen každého prepravného dispečera. Online systémy sprístupnia dostupné vozidlové parky zdieľaných prevádzkovateľov pre všetkých. Akurát odborník vo firme nebude spravovať garáž a jeho funkcia dostane nové meno.

Sú vízie, ktoré hovoria o autonómnych dopravných systémoch zdieľania áut nereálne? Zrejme nie, k takému plánu sa už prihlásilo niekoľko výrobcov, viacerí testujú prvé verzie. Prvé praktické verzie však čakajú najskôr o päť rokov. Firmy tak budú musieť ešte nejaký čas zotrvať pri šoféroch s čiapkou. Na druhej strane, pre podniky, najmä v uzavretých areáloch, je využitie autonómnych vozidiel omnoho dostupnejšie než pre verejnú doprava.

Úloha dopravných prostriedkov bude nenahraditeľná ešte dlho. Nezmenia to ani koncepty inteligentných miest, pretože aj najsofistikovanejšie územné plánovanie ráta s mobilitnými riešeniami. Bude sa meniť forma ich vlastníctva, využívania, spravovania a údržby. Outsourcing sa rozšíri do nových foriem, ktoré budú šité na potreby jednotlivých podnikov. Moderná forma mobility, na ktorú si môžu siahnuť, sú elektrické autá. Vozidlá veľkosti primeranej urbánnemu prostrediu, plné moderných technológií. Niektoré sú už napojené na aplikáciu v mobile, ktorá človeku naplánuje služobku v mestách, ktorých zoznam sa predlžuje. Tak sa vízie dostávajú do praxe.

Elektromobily vo firmách nebudú len zelená povinnosť

Elektromobily vo firmách nebudú len zelená povinnosť

Ako učiť ľudí využívať inovácie

Ako učiť ľudí využívať inovácie