Moderné technológie menia aj klasické odvetvia

Moderné technológie menia aj klasické odvetvia

Aj moderné strojárstvo bude spracovávať ťažké kovy, vŕtať, rezať a lisovať. Možno viac a rýchlejšie než predtým a s menej ľuďmi. V jednej ruke budú držať montážny kľúč a v druhej tablet.

Ako a kde sa začína proces modernizácie v takom tradičnom odvetví, ako je strojársky priemysel? Úlohou priemyslu v súčasnosti je modernizovať sa a zabrániť stagnácii, no treba zistiť, či sa prínosy technológií inteligentného priemyslu nepreceňujú. Pre odvetvie, ktoré tvorí v súčasnosti viac ako štyridsať percent výkonov slovenského priemyslu v úzkom prepojení s automobilovou výrobou, ide naozaj o dôležitú otázku. Je pozitívom, že v strojárstve riešia otázky rozvoja nielen medzinárodné skupiny, ale aj slovenské firmy. Rovnako ako ich záujem využívať moderné technológie a meniť ich využitím svoj biznis, čo bola jedna z hlavných tém odbornej diskusie Ako inteligentný priemysel mení tradičné strojárstvo. Tá sa uskutočnila v rámci kontraktačného podujatia Slovenská kooperačná burza, ktorú s partnerstvom Revue priemyslu organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Išlo o jedno zo sprievodných podujatí tohtoročného Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Využitie technológií limitujú aj neaktuálne školiace materiály a chýbajúci majstri odborného výcviku.

Emil Fitoš, Atos IT Solutions and Services

Rozšíriť skúsenosť s technológiou

Fabriky majú obvykle dlhoročné skúsenosti s jednou technológiou a s jednou metodikou, ktorú aplikujú vo výrobe. Jej princíp je postavený na odstraňovaní plytvania a zjednodušovania čo najväčšieho počtu procesov. Možno hovoriť o akomsi búraní bariér, ktoré stoja v ceste zefektívneniu práce a obvykle ho opisujú manažérske prístupy vrátane populárneho konceptuLean Management, približuje tradičný prístup Martin Morháč, predseda Predstavenstva SOVA Digital. Ako zdôrazňuje, digitalizácia výroby túto metodiku nevytláča, skôr naopak, ešte viac ju posilňuje. Keďže v rámci štandardných postupov fabriky stratili možnosť zlepšovať sa, potrebujú viacinformácií. Práve digitalizácia prináša viac informácií, vďaka ktorým je možné ďalej zefektívňovať všetky procesy s ňou súvisiace. Priestor na zlepšenie vytvára práve zefektívňovanie, zjednodušovanie až odstraňovanie plytvania. To je základný princíp, ktorý by sa mal uplatňovať, dodáva M. Morháč.

Ďalšou z oblastí, ktoré na zvyšovanie efektivity digitálnymi metódami nadväzujú, je využitie takzvaných exponenciálnych technológií vrátane pokročilej robotiky. Robotika nie je v priemysle nič nové. Zmena nastáva skôr v tom, že po novom robot začína priamo spolupracovať, začína byť partnerom človeka. Dosiaľ bolo obvyklé to, že robot musí byť zavretý v klietke. Ak sa klietka otvorí, v tom momente robot zastane, nemôže ďalej pracovať, pretože ohrozuje zdravie človeka. V súčasnosti však už v praxi fungujú linky, na ktorých roboty s človekom spolupracujú.

Robot vykonáva napríklad tú najnamáhavejšiu, nebezpečnú alebo monotónnu prácu,  no na spresnenie a dotiahnutie práce je tu stále človek, vysvetľuje M. Morháč. Ďalšie technológie, ktoré rozvinú potenciál digitálnej fabriky, sú umelá inteligencia či 3D tlač. Tá mení vôbec princíp výroby komponentov a súčiastok. Namiesto lisovania z plechov sasúčiastky začínajú vyrábať aditívnou výrobou, čiže na 3D tlačiarňach. Technológia sa úplne zmenila. Meniť sa to bude aj naďalej. Napríklad v automobilovom priemysle už niektoré súčiastky nebudú vyrábať výrobcovia, ale budú ich si ich podľa potreby zákazníka a modelu jeho auta tlačiť väčšie servisy.Prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR a spolumajiteľ výrobcu železničnej techniky Tatravagónka Alexej Beljajev vníma Priemysel 4.0 ako novú úroveň robotizáciu a digitalizáciu spoločnosti. „Roboty, ktoré fungujú vo fabrikách, už nebudú kontrolovať ľudia, ale iné roboty,“ opisuje rozdiel voči doterajšej praxi.

Digitálne technológie umožňujú strojárom rozšíriť možnosti optimalizácie aj pre firmy, zvyknuté pracovať s jednou technológiou a jednou metodikou.

Zrýchliť veľké aj menšie kusy

Riaditeľ nitrianskeho závodu výrobcu štruktúrnych dielcov do áut Matador Automotive Vráble Peter Pataky hovorí o praktickej skúsenosti – vizualizácii informácií o výrobe na základe dát z linky. To je podľa neho dôležité preto, že ide o ideálne pilotný projekt, na ktorom si možno vyskúšať novinku. Umožňuje jednoducho zistiť, ako to aktuálne vyzerá s výrobou, po nasadení na kľúčové zariadenia vo výrobe si môžu manažéri pozerať niečo ako mapku tokov výroby. Na jednoduchom princípe zobrazenia vo farbách semafora vidí stav výrobných zákaziek – na svojom pracovisku – aj človek na konkrétnom pracovisku. „Ľudia vidia, ako sa im darí s prácou, a táto transparentnosť zvyšuje nielen zainteresovanosť, ale aj reálny záujem, aby sa tok výroby nespomaľoval. A manažmentu umožňuje funkčne a detailnejšie plánovať, napríklad najťažšie úlohy na začiatok rannej zmeny, keď býva vo fabrike najviac ľudí,“ vysvetľuje P. Pataky.

Do digitálnych technológií a robotizácie masívne investuje aj Tatravagónka. Podniku, ktorý patrí k jedným z najmodernejších strojárskych podnikov v krajine a je európska jednotka, sa za posledné roky investície vyšplhali na približne 50 miliónov eur.  Bez nich by sa však podľa A. Beljajeva nebolo možné udržať na špičke výroby a vývoja. „Pri problémoch, ktoré máme asi všetci s pracovnou silou, je to zrejme jediná možnosť, ako si zabezpečiť prosperitu,“ dodáva.

Vplyv inteligentného priemyslu vidno aj na produkte jeho firmy, samotných vagónoch, pri ktorých je v súčasnosti podstatne väčší nárok na informácie než kedysi pri omnoho zložitejších produktoch. Ide napríklad o sledovanie teploty ložísk alebo na pohľad banálnu informáciu o uvoľnení ručnej brzdy. Nejde však vždy len o konkrétny vagón. Koľajové vozidlá zbierajú množstvo údajov o prepravovanom tovare, ktoré majú význam aj pre prevádzkovateľov vagónov. Uľahčuje sa spôsob prísunu informácií o tom, kde sa tovar nachádza, kedy pôjde, akou rýchlosťou ide a podobne. 

„Každý vagón potrebuje dva až tri podvozky. Ročne vyrobíme 2 500 vagónov, čo znamená, že potrebujeme šesť- až osemtisíc podvozkov. To nám dáva už dostatočný objem výroby na to, aby sme sa snažili proces ďalej zlepšiť a oplatilo sa nám investovať. Priemysel 4.0 pre mňa znamená spôsob, ako odstrániť zbytočný čas na kontrolu výroby či kvality. Samozrejme, vyžaduje si to nejaké investície,“ konštatuje A. Beljajev. 

Vizualizácia procesov motivuje ľudí pri strojoch a manažmentu umožňuje detailnejšie plánovať.

Peter Pataky, Matador Automotive Vráble – závod Nitra

 Kde nájsť digitálnych strojárov

S čoraz modernejšími technológiami logicky rastú aj nároky na ich obsluhu. Okrem všeobecne známeho problému s dostatkom ľudí do výroby upozorňuje riaditeľ pre stratégiu spoločnosti Atos IT Solutions and Services Emil Fitoš na iný dôležitý deficit, ktorý limituje využitie technológií. „Ide o školiace materiály na tréning ľudí na prácu s modernými technológiami. Chýba tak čo by sa učili, ako aj odborníci, majstri odborného výcviku, ktorí by to učili nových zamestnancov ako kolegov, ktorých treba zaškoliť na nové zručnosti,“ upozorňuje.

Ľudí treba na ďalšiu digitalizáciu pripravovať systematicky, zdôrazňuje A. Beljajev. Zamestnanec musí v súčasnosti podľa neho spĺňať tri základné požiadavky. Po prvé, musí byť odborníkom vo svojom odbore, po druhé, dobre zvládať prácu s počítačovou technikou a po tretie, ovládať cudzie jazyky.

Aktualizáciu tréningu odborných zručností pre moderné stroje umožňuje iná progresívna technológia, virtuálna a rozšírená realita, upozorňuje E. Fitoš. V strojárskych firmách sa už rozbiehajú prvé projekty prepojenia fyzickej výučby s využitím vzdelávania s typickou maskou a ďalšími zariadeniami, ktoré dokážu simulovať výrobné procesy. „Výhoda takéhoto vzdelávania je nielen rýchla aktualizácia vzdelávacieho obsahu, ale aj atraktivita pre ľudí. Dokonca aj ľudia zo sociálne vylučovaných skupín chodia do školy radi, ak majú možnosť pracovať s počítačom,“ poznamenáva E. Fitoš.

FOTO Martin Jesný, Atos

Mierime k logistike bez papiera

Mierime k logistike bez papiera

Softvérové licencie treba strážiť

Softvérové licencie treba strážiť