Ako učiť ľudí využívať inovácie

Ako učiť ľudí využívať inovácie

Inovácia prináša úžitok, keď sa dostane do praxe – a začnú ju využívať ľudia. Pri zrýchľovaní inovačného cyklu ponúkajú dostatočnú pružnosť pre tréning ľudí iba technológie.

Tempo nahrádzania produktov v priemysle novými sa zvyšuje. Aby boli firmy schopné vyrábať inovované produkty, musia upravovať pracovné postupy. Reálne sa však novinky dostanú do praxe až vtedy, keď ich zvládnu ľudia v podniku – a začnú ich používať.

Tradičné metódy tréningu, teda školenia, skúšobné využitie nových postupov a ich využitie v ostrej prevádzke, však rýchlosti inovácií prestávajú stačiť. Kvalifikáciu ľudí treba zvyšovať takmer priebežne a zároveň je nutné zachovať nákladovú efektivitu tréningového procesu. Nehovoriac o praktickom dôsledku nedostatku ľudí v mnohých oblastiach vrátane odborného výcviku a tréningov.

Moderné technológie ponúkajú v priemysle riešenie. To súvisí s digitálnou transformáciou, ktorá výrazne ovplyvňuje rôzne činnosti v priemysle vrátane výrobných činností. Pri vzdelávaní a tréningu zamestnancov sa ako riešenie ukazuje využitie virtuálnej alebo rozšírenej reality. Tá umožňuje tak tréning ľudí pri nástupe, ako aj priebežné dopĺňanie zručností. Typický príklad sú činnosti údržby a servisných pracovníkov. Tých možno nielen učiť, ako pracovať s novými technológiami, do úvahy pripadá aj nácvik servisných úkonov mimo liniek – a bezchybné využitie poznatkov na strojoch. Popri názornosti ukážky pracuje technológia aj s aktívnou účasťou človeka počas tréningu namiesto pasívneho prijímania informácií, napríklad na tradičnom školení.

Základný prínos technológie je rýchlosť, s akou sa dajú vytvoriť tréningové postupy. „Digitálny obsah sa dá vytvoriť za týždeň, a to tak, že firma v ňom má použité vlastné výrobné postupy zobrazené na strojoch, ktoré využíva vo fabrike,“ hovorí projektový manažér Atos IT Solutions and Services Vladimír Broniš. To isté platí napríklad aj pre bezpečnostné postupy, ktoré firma používa, dodáva. Tie sa v rámci tvorby vzdelávacieho obsahu podľa potreby nafotia, digitalizujú alebo inak zapracujú to postupov.

To je úvodné nastavenie systému vzdelávania. Reálny prínos je ešte vyšší pri ďalších inováciách postupov. Nie je totiž nutné prepisovať alebo tlačiť manuály k novým pracovným postupom. Možno využiť aj upravené dáta z fungovania technológie. „Firma dokáže zareagovať na zmeny v technológii alebo na linke a upraviť postup tréningu doslova z jedného dňa na druhý,“ vysvetľuje V. Broniš. Upozorňuje však ešte na jeden aspekt digitálneho vzdelávania, ktorý zvyšuje účinnosť jeho využitia – práca s technológiami ľudí baví a nové poznatky si osvojujú so záujmom.

Atos IT Solutions and Services

atos.net/slovensko

Spoločnosť Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii. Aj na Slovensku pracuje 304 zamestnancov Atos IT Solutions and Services na funkčnom prepájaní ľudí, podnikania a technológií v snahe poskytnúť klientom výhody riešení Big Data, kybernetickej bezpečnosti a digitálnych pracovísk. Poskytuje cloudové, infraštruktúrne a dátové služby. Vďaka technologickej a digitálnej odbornosti a znalostiam priemyslu Atos podporuje digitálnu transformáciu svojich klientov naprieč odvetviami.

Vízie, na ktoré treba siahnuť

Vízie, na ktoré treba siahnuť

Málo vedy - málo vývoja

Málo vedy - málo vývoja