Digitálne dvojča mení viac než paradigmu výroby

Digitálne dvojča mení viac než paradigmu výroby

Ocenenie Technologická inovácia v súťaži Inovatívny čin roka získala základná technológia Industry 4.0. Vznikla v priamej spolupráci firemných vývojárov a univerzitných vedcov.

V koncepte Digitálne dvojča funguje priama interakcia reálneho a digitálneho sveta. Priemyselné podniky môžu s jeho využitím využiť dáta, zozbierané dáta v reálnej výrobe, na digitálnu optimalizáciu procesov. Tá tým pádom ponúka veľmi presné návrhy na zlepšenie. Prostredie digitálneho dvojčaťa, v ktorom sa optimalizujú procesy v reálnej výrobe, je priamym naplnením konceptu Industry 4.0. Aj preto možno Digitálne dvojča označiť ako základnú technológiu Industry 4.0.

Podniky doslova posúva do digitálnej éry. Umožňuje dokonca využiť inteligentnú optimalizáciu aj na starších strojoch, ktoré firma používa, hoci nie sú primárne pripravené na digitalizáciu. Aj vďaka tomu si jeho aplikácia si nevyžaduje vysoké náklady, pretože podnik na jeho využitie nemusí kupovať žiadnu nákladnú investíciu, zdôrazňuje spoluautor projektu, aplikačný inžinier Sova Digital Milan Lokšík.

Koncept Digitálneho dvojčaťa možno použiť vo väčšine výrobných podnikov na Slovensku, v odvetviach diskrétnej výroby ako je automotive či strojárstvo, rovnako ako v kontinuálnych výrobách chémie či potravinárstva. Potvrdzuje to záujem niekoľkých firiem, pre ktoré už Sova Digital toto riešenie dodáva a ďalších, s ktorými rokuje o projektoch.

Prínosom Digitálneho dvojčaťa sú efektívnejšie a rýchlejšie fungujúce procesy, fungujúce s vyššou produktivitou. Funguje to vďaka tomu, že Digitálne dvojča je postavené na detailnom pochopení procesov. Koncept možno využiť aj pri riadení kvality, sledovaní výmeny nástrojov, optimalizácii pracovného prostredia aj prediktívnej údržbe. Umožňuje efektívne prestavovať a meniť nastavenia liniek.

Popri zákazníkoch si Digitálne dvojča získalo aj pozornosť odborníkov. V máji dostalo Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2016“ v kategórii Technologická inovácia. Jedinečné riešenia v stredoeurópskom prostredí vzniklo v spolupráci spoločnosti Sova Digital so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Ocenenie nás veľmi potešilo, ako potvrdenie správnosti našich inovatívnych vízií, ktoré napĺňame v prepojení s univerzitou,“ dopĺňa predseda predstavenstva Sova Digital Martin Morháč.

SOVA Digital, a.s

www.sova.sk

SOVA Digital dodáva riešenia v zbere, aktualizácii a vyhodnocovaní dát o výrobku a príprave výroby. Implementuje softvérové riešenia na základe PLM platformy Siemensu, integráciu podnikových systémov, úpravu procesov, podporu, školenia a služby. O využití princípov Industry 4.0 diskutuje v rámci otvoreného diskusného fóra Industry4UM, ktoré organizuje spolu s Revue priemyslu.

Transfer technológií sa začína v kaviarni

Transfer technológií sa začína v kaviarni

Inovácie sú národný záujem

Inovácie sú národný záujem