Platy nezvyšujú vyhrážky ale inovácie

Platy nezvyšujú vyhrážky ale inovácie

Slovenskú priemyselnú prax rozšíril prvok veľkého štrajku. Požiadavky na rast miezd sa nedajú prehliadnuť, hoci vynucovanie štrajkom sa k modernej dobe akosi nehodí. Ani v čase, keď dobré časy priemyslu lákajú oportunisticky natiahnuť ruku.

Dôležitá je schopnosť priemyslu zarobiť na vyššie mzdy produktivitou. Tá sa odvíja od inovačnej schopnosti. Firmy musia reagovať na zmeny a upravovať produkty, procesy aj biznis model. No už sa nezaobídu bez vedcov. Pokrok postupuje rýchlo a riešiť niektoré problémy popri prevádzke nemajú čas. Nemajú kedy experimentovať ako vedci, teda skúšať na ceste k riešeniu aj nesprávne cesty.

Preto sa spolupráca s vedcami stáva meradlom kvality podnikateľského prostredia. Že súvisí aj s kvalitou vzdelávania, netreba pripomínať. Že verejný sektor od vlády po regionálne stredné školy má čo zlepšovať, treba pripomínať často.  

Mimochodom, pomohlo by, keby odborári využili svoju schopnosť burcovať masy a podporili požiadavku na urýchlenie potrebných zmien vo vzdelávaní, prípadne sa aspoň trochu zaujímali, ako ich firme pomáha štát podporou vedy a výskumu. Ibaže, asi len ťažko možno počítať s pomocou, ak majú cez hlavnú organizáciu kontrakt s najsilnejšou vládnou stranou. Sami prispeli k tomu, že nie sú prínosná časť tripartity.

Preto musí viesť dialóg priemysel s vládou. Snahou ponúkať čoraz lepšiu prácu v ňom zamestnancov zastupujú firmy. Iniciatívam vlády na zlepšenie prostredia treba pomôcť a voči zlým nápadom ponúknuť lepšie návrhy. Revue priemyslu bude tejto komunikácii naďalej aktívne pomáhať.

Ak odborári hovoria, že po rozvoji a príchode nových produktov do výroby sa treba stabilizovať, je to nebezpečné. Bez ustavičného inovovania sa priemysel nebude zlepšovať. Potom môžu medzinárodné firmy, aj tie so slovenskými majiteľmi, urobiť to, čo pred rokmi pomohlo Slovensku. Hľadať alternatívu.

Martin Jesný

riaditeľ redakcií

SON MEDIA

Inovácie sú národný záujem

Inovácie sú národný záujem

Inovujeme aj v hliníku, no oceľ tu bude vždy

Inovujeme aj v hliníku, no oceľ tu bude vždy