Poistené platby sa strážia navzájom

Poistené platby sa strážia navzájom

V priemysle v posledných rokoch vyrástlo množstvo stredne veľkých podnikov. Krízu mnohé ešte nezažili, no úhrady sa im oplatí poistiť už pri raste či štarte exportu, keď pribúdajú klienti.

Majitelia rastúcich firiem poznajú často kľúčových zákazníkov po mene. Ako firme pribúdajú odberatelia, prehľad sa oslabuje. Niektoré majú šťastie a ani v zákazníckom portfóliu, ktoré sa rozširuje, sa nedočkajú nepríjemných prekvapení v podobe meškajúcich platieb. Takých šťastlivcov však mnoho nie je, konštatuje Tomáš Mezírka, riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne pohľadávok Atradius.

Zvládnuť rozmach podnikania nie je jednoduché, no dá sa to. „Na základe skúseností z praxe sa odporúča, aby podnik v istej fáze rastu doplnil intuíciu a skúsenosti majiteľa systematickým prístupom a budovaním interných procesov. Platí to v každej oblasti riadenia firmy, a manažment kreditných rizík nie je výnimka,“ dodáva T. Mezírka.

Rozmach priemyslu umožnil zaujímavo vyrásť firmám, ktoré v čase krízy v rokoch 2008 a 2009, ešte bez úverov, prečkali aj úbytok biznisu pomerne flexibilne. Odvtedy vyrástli, pribudli im zamestnanci, prípadne financovali expanziu úvermi – a udržať si stabilný prílev platieb je pre ne dôležité. „Nehovoriac o tom, že práve v tejto fáze hrozí, že firma vsadí na obchod s odberateľom, ktorý ju pri probléme s platbami môže veľmi vážne zabolieť,“ upozorňuje T. Mezírka na riziko, ktoré dobre poznajú napríklad niektorí dodávatelia v stavebníctve. 

Práve rast obdobie, keď si firma musí vážne začať strážiť platby za svoje faktúry. Presnejšie, profesionálne riadiť pohľadávky. Okrem krytia rizika pri zlyhaní platby je rovnako dôležitá preventívna funkcia poistenia pohľadávok. Na začiatku spolupráce totiž poisťovňa pohľadávok preverí zákazníkov podniku a nastaví ich poistné limity. To sa hodí, keď firma rastie, no aj keď jej biznis prekračuje hranice krajiny. „Od toho okamihu si poistené firmy v dodávateľskej štruktúre pomáhajú strážiť platby navzájom. Ak totiž zákazník nezaplatí niektorému z dodávateľov, zhorší mu to kreditný profil a ďalší dodávatelia mu nemusia ďalej dodávať alebo žiadajú zábezpeku,“ objasňuje T. Mezírka.

Aj keď poistenie pohľadávok primárne znižuje riziko nezaplatených faktúr, funguje rovnako dobre ako nástroj na podporu obchodu. Mnoho firiem si v istej chvíli uvedomí, že u konkrétneho zákazníka sa koncentruje priveľa dodávok. Podnikoví finančníci upozornia obchodníkov, alebo odporučia ďalšie zákazky neprijímať. „Ak však analytici poisťovne pohľadávok potvrdia, že pre zákazníka možno poistiť aj vyššie dodávky, môže podnik rozšíriť objem a pomôžeme mu získať vyššie tržby,“ konštatuje T. Mezírka.

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,

pobočka poisťovne z iného členského štátu

Rajská 7

811 08 Bratislava

Tel: +421 2 323 363 11

www.atradius.sk

Poisťovňa pohľadávok Atradius posilňuje kreditný manažment firiem poskytovaním čo najpresnejšieho odhadu rizika platobnej neschopnosti ich dodávateľov s využitím globálnej databázy zhruba 200 miliónov subjektov. Poskytuje služby efektívneho inkasa pohľadávok po splatnosti a ochranu proti zlyhaniam obchodných zmlúv.

 

Dospelá limuzína so severským šarmom

Dospelá limuzína so severským šarmom

Budúce veľké firmy by mali viac inovovať

Budúce veľké firmy by mali viac inovovať