MH SR odovzdalo ceny za najlepšie inovatívne riešenia

MH SR odovzdalo ceny za najlepšie inovatívne riešenia

Ministerstvo hospodárstva SR udelilo na 24. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu na výstavisku Agrokomplex v Nitre ocenenia „Inovatívny čin roka 2016.“ Ministerstvo vyhlásilo súťaž s cieľom povzbudiť podnikateľov aj jednotlivcov k inovatívnym aktivitám.

Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila projekt spoločnosti SOVA Digital, a. s. a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity „Digitálne dvojča.“ Koncept je postavený na digitálnej kópii reálneho procesu, z ktorého sa kontinuálne zbierajú dáta.

V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. za „Elektrónovo lúčový zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG.“ Komplex je určený na plne automatizované kadenčné zváranie sériových komponentov vyrábaných z hliníkových zliatin určených pre nezávislé kúrenia elektromobilov.

Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia a. s., Bratislava „Management autobusových liniek.“ Ide o komplexný informačný systém, ktorý pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb asi 40 zmluvných autobusov, ktoré  prepravujú zhruba 8000 zamestnancov Volkswagen Slovakia z rôznych miest Slovenska do práce v trojzmennej prevádzke . Systém poskytuje informácie o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla.

V súťaži Inovatívny čin roka 2016 sa v troch kategóriách zúčastnilo 31 spoločností. Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec im počas odovzdávania ocenení poďakoval za účasť a vyzval ich, aby sa nebáli prezentovať svoje inovácie.

Hrozba pre globálne firmy sú aj nevyužité príležitosti

Hrozba pre globálne firmy sú aj nevyužité príležitosti

Tango globalizácie

Tango globalizácie