Ťažkými kovmi možno hýbať bezpečne a efektívne

Ťažkými kovmi možno hýbať bezpečne a efektívne

Požiadavky strojárov na manipuláciu mieria na čoraz komplexnejšie riešenia. Nároky na pohyb bremien s vysokou hmotnosťou v limitovaných priestoroch budú vysoké vždy.

Manipulácia v strojárskej výrobe má niektoré špecifiká, no aj pri ich zohľadnení majú požiadavky logistických manažérov ak prvky, zhodné s hlavnými priemyselnými trendmi. Tie charakterizujú čoraz komplexnejšie nároky v náročnej kombinácii s tlakom na nákladovú efektívnosť.

Manipulácia pri vstupe do výroby, na výstupe aj v rámci intralogistiky sa vyznačuje najmä nutnosťou hýbať výrobnými vstupmi, dielcami a produktmi zo železa či ocele a iných kovov, prípadne plechmi. Tým pádom sa takmer vždy presúvajú bremená s relatívne vysokou hmotnosťou, no tým pádom aj rozmermi a spôsobmi balenia. Technika, ktorá spĺňa také nároky, by mala mať logicky väčšie rozmery. „Keďže však priestoru v skladoch ani vo výrobe nikdy nie je dosť, sú strojárske firmy v požiadavkách náročné. Preto sa práca manipulačnej techniky často kombinuje s rôznymi druhmi žeriavov,“ hovorí Marek Duraj, key account manager slovenského zastúpenia výrobcu manipulačnej techniky Jungheinrich.

Tak ako sa vo väčšine parametrov líšia strojárske produkty, mení sa aj park využívanej techniky, dodáva. V tradičnom strojárstve, no aj v automobilovom priemysle sa popri tradičnej technike uchytili aj ťahače s vagónikmi. „Užitočné sú  najmä v rámci takzvaných milk run, teda okružných jázd v zásobovaní montážnych liniek,“ konštatuje M. Duraj. Typ výroby, v ktorej sa manipulačná technika používa, má vplyv aj na výber prídavných zariadení. Najčastejšie sa používajú polohovače na vidly vysokozdvižných vozíkov, ktoré umožňujú stabilizovať pri manipulácii aj väčšie prepravované predmety. Nemálo sa využívajú teleskopické vidly a rôzne druhy hákov a žeriavových ramien. Strojárska špecialita sú rotátory s využitím v odpadovom hospodárstve. Vyklápajú sa nimi špony z obrábania kovov.

Marek Duraj, Key account manager

Jungheinrich

Ako silný fenomén spomína M. Duray dopyt po komplexných riešeniach. Dodávatelia nedodávajú jednotlivé kusy techniky, ale vytvárajú riešenie na mieru firmy, nielen s optimálnym počtom vozíkov a iných zariadení, systém nabíjania, využitia batérií, rovnako ako regálové systémy či informačný systém, ktorým sa riadi evidencia a fungovanie skladov.

Strojárskych logistikov pochopiteľne zaujíma aj produktivita vozíkov a prepojiteľnosť systémov. Zrýchlenie ako cieľ interných logistických  procesov asi nikoho neprekvapuje. Manažérsky systém riadenia flotily ISM online prináša tieto možnosti vo všetkých oblastiach -  kontrole nákladov, popise škôd a prevencii ich ďalšieho výskytu, meranie a optimalizácia vyťaženia flotily. V centre záujmu sa ocitli bezobslužné vozíky a aj automaticky fungujúce sklady.

Jungheinrich spol. s r.o.

Tel.: +421 (2) 49 20 58 22

www.jungheinrich.sk

Medzi dôležité témy výroby a logistiky sa už dlhodobo zaradila bezpečnosť, ktorá výrazne zvyšuje nároky riešení. Konštruktéri Jungheinrichu sapri vývoji nových modeloch zameriavajú na zdokonaľovanie pasívnych ale aj aktívnych bezpečnostných prvkov ako sú napríklad rôzne elektronické stabilizačné systémy.

Tango globalizácie

Tango globalizácie

Dodávateľské reťazce budú križovať aj protekcionizmus

Dodávateľské reťazce budú križovať aj protekcionizmus