Dodávateľské reťazce budú križovať aj protekcionizmus

Dodávateľské reťazce budú križovať aj protekcionizmus

Výrobnú logistiku budúcnosti bude viac než čokoľvek charakterizovať pružnosť, nielen v technológiách, ukázala debata na automobilovej konferencii Newmatec.

Nové technologické trendy natiahnu siločiary výrobnej logistiky z prepojení dvoch fabrík na komunikačné siete nad materiálovými tokmi, ktoré budú siahať hlboko do dodávateľského reťazca. Automatizovanú výrobu čoraz rozmanitejších produktov dokáže udržať v chode iba čoraz komplikovanejšie, no plynulé zásobovanie. Čo sa bude meniť je, že logistické riešenia budú musieť zabezpečiť, aby aj cezhraničné dodávateľské vzťahy fungovali pod dôsledným informačným pokrytím a strojovo presne, bez ohľadu na dianie na spomínaných hraniciach.

Logistické riešenia budú musieť zabezpečiť, aby cezhraničné dodávateľské vzťahy fungovali pod dôsledným informačným pokrytím a strojovo presne.

Logistiku zapne zákazník

Zmeny v rôznych odvetviach, ale azda najviac v automobilovom priemysle, mieria k využitiu prepojiteľnosti zariadení, liniek aj aktív, nové komunikačné technológie a zvýšenie kapacity riadiacich počítačov umožnia zbierať a využívať viac údajov. To využijú nielen výrobári, ale aj logistici, ktorí budú musieť komplikovaný systém udržať v chode. Aj im však pomôžu stroje. Tak zaradenia vo vnútornej logistike a manipulácii, ako aj čoraz viac automatické sklady budú prepojené s nadradenými systémami a tým pádom aj s výrobou.

Čo to bude znamenať pre fabriku v automobilovom priemysle? Zákazník si objedná auto a informácie o jeho preferencii sa cez dáta dostanú od dílera až k výrobným štruktúram automobilky a potom k dodávateľom. Tým pádom sa môžu priebežne a naraz, presnejšie - synchronizovane, rozbehnúť výrobné pokyny až k subdodávateľom a začne sa s transportom komponentov, časti auta sa začnú zbiehať do finalizačnej fabriky. To, že pôjde v podstate o automatizovaný proces bez zásahov človeka, prinesie zvýšenie  efektívnosti a skrátenie času na dodanie. A menej chýb. „Komunikačné siete a riadiace systémy totiž eliminujú administratívne chyby, ktoré vznikajú napríklad keď sa objednávky posielajú mailom alebo telefonicky,“ vysvetľuje v diskusii Martin Urban, generálny riaditeľ slovenskej dcérskej spoločnosti nemeckého výrobcu manipulačnej techniky Jungheinrich.

Rátať do plánov aj politiku

Aj keď globalizácia dodávateľských reťazcov umožnila výrazne zefektívniť výrobu v autopriemysle, je zjavné, že narazila na limity. Nielen preto, že výrobné technológie s robotizovanými pracoviskami do istej miery relativizujú cenu pracovnej sily. „Dodávateľské reťazce sa v podstate stávajú účastníkmi hospodárskych vzťahov medzi krajinami a musia byť pripravené reagovať aj na zmeny v ich usporiadaní,“ konštatuje Abiel Carrillo, prezident zoskupenia Impulse Group, ktoré pre automobilky plánuje a riadi fungovanie dodávateľských reťazcov. Ovplyvní to rozmiestnenie výrobných kapacít, získavanie surovín aj čas dodávky hotového produktu, dodáva. „Z mexickej centrály našej firmy vidíme na plot, ktorý sa staval na hranici s USA za prezidentovania Georgea W. Busha. Z amerického zastúpenia zasa vidíme na miesta, kde by možno vyrastie múr, o ktorom hovorí súčasná administratívna Donalda Trumpa,“ pokračuje A. Carrillo, podľa ktorého budú globálne toky čoraz viac blokovať prejavy ekonomického nacionalizmu a protekcionizmus vlád, ktoré sa inak než podnikatelia dívajú aj na priemysel.

Potenciálny dosah takýchto krokov siaha až k základnému plánovaniu výroby áut. Aj to môžu ochranárske kroky vlád meniť. Napríklad ak sa zmenia podmienky na biznis a automobilka zistí, že musí v krajine vyrábať časť auta s vyššou hodnotou, aby jej uznali originálny pôvod. To môže nemálo pohnúť výrobnou náplňou a tým pádom aj riadením dodávateľskej siete. „Takisto mení zásobovaciu logistiku každý nový múr, alebo nové kontroly na hraniciach, ktoré výrazne predĺžia čakanie,“ pokračuje A. Carrillo.

Odpoveď priemyslu musí byť podľa neho jednoznačná a logistici v nej budú mať dôležitú úlohu. Firmy v reťazci od výrobcov najmenších súčiastok až po automobilku si udržia konkurencieschopnosť, len ak budú schopné reagovať nielen na objednávky, ale takmer až na geopolitické zmeny.

Šetrne k účtom i prostrediu

Automobilky, ale aj logistickí hráči v dodávateľskej sieti sa budú musieť viac než kedykoľvek predtým zaoberať skladbou reťazca, vyhodnocovaním aj potenciálnych rizík a omnoho viac plánovaním a prípravou alternatívnych riešení. Napríklad môže pribudnúť idea, ale i povinnosť pridať na každý komponent viac než jedného alternatívneho dodávateľa, geograficky odlišného, hoci aj s menším podielom na dodávkach.

Je vysoko pravdepodobné, že to môže zmeniť nielen rozloženie alebo kapacitu dodávateľov, ale omnoho viac nákup a zásobovanie automobilových fabrík. Vyššie nároky sa môžu odzrkadliť aj na raste nákladov na fungovanie reťazca cez ceny dielcov a modulov aj na finálnej cene áut.

Aby na to firmy mali, budú musieť ušetriť inde, aj v logistike. V tej musia pritom spájať efektívne fungovanie s čoraz prísnejšími environmentálnymi požiadavkami. „Vnútorná logistika bude musieť byť veľmi úsporná a ekologická. Našťastie úsporné zariadenia obvykle životné prostredie šetria. Napríklad sú to najnovšie elektromotory, podobné tým v moderných elektromobiloch, ale aj nové zdroje energie a batérie. Technika pomôže zvyšovať aj bezpečnosť – cez ergonómiu a prevenciu havárií,“ upozorňuje M. Urban.

Zmeny v pohybe a riadení techniky, ako aj požiadavkách na jej úspornú prevádzku, zmenia nielen prevádzku, ale aj podobu logistických centier.

Zmeny v pohybe a riadení techniky, ako aj požiadavkách na jej úspornú prevádzku, zmenia nielen prevádzku, ale aj podobu logistických centier.

Martin Urban

Jungheinrich

Všetko pre pružnosť

Požiadavky na logistické prevádzky mení aj samotná manipulačná technika. Tú ešte pred dvoma desaťročiami tvoril súbor techniky bez prepojení. Pred desiatimi či pätnástimi rokmi začali firmy nasadzovať systémy na monitorovanie techniky. V súčasnosti sa už vozíky i sklady pomaly pripájajú k vyšším systémom, prebieha zber dát aoptimalizácia. „V budúcnosť budú mať online prepojenie zrejme všetky zariadenia v skladoch aj manipulačná technika. Vďaka tomu budú mať firmy prehľad o nákladoch, cez riadenie prístupov sa zníži výskyt havárií. Budúcnosťou je automatizácia, vrátane autonómnych vozíkov,“ prognózuje M. Urban. S tým, že veľká časť týchto prvkov už prinajmenej sčasti funguje. Zmeny v pohybe a riadení techniky aj požiadavkách na jej úspornú prevádzku zmení podľa neho aj logistické centrá. Napríklad výber napájacích technológií bude rátať s vyšším príkonom v budovách, čo bude výzva aj pre developerov.

„Očakávame, že požiadavky na to, aby sme pod strechu logistických prevádzok dostali množstvo techniky bude rásť,“ hovorí výkonný šéf developerskej spoločnosti LinkCity David Labardin.

„V halách sa budú používať prepojené technológie a bude logicky nevyhnutné pripojiť do výbavy hál aj infraštruktúru pre ich prevádzku. Tým pádom očakávame, že priamo súčasťou logistických parkov budú napríklad aj menšie dátové centrá,“ hovorí. Popri tom očakáva tiež tlak na výstavbu energeticky efektívnych budov a flexibilnejšie využitie stavieb. Trend platiť za používanie a nie vlastníctvo má v priemysle ekonomické racio a firmy sa ho rady chytajú. Príkladom môžu byť pri manipulačnej technike platby za odjazdené motohodiny, ale časom možno aj nájom, ktorý zohľadní objem produkcie v hale.

Podľa A. Carrilla môžu požiadavky na flexibilitu ovplyvniť aj štruktúru priemyslu. Napríklad aj cez spôsoby financovania rozvoja výstavby reťazcov. Príkladmi budú zrejme rôzne druhy nájmov či lízingov, ktoré umožnia v prípade nutnosti aj pohyb firiem medzi priestormi. „Možno budú aj regály automatického skladu súčasťou budovy a budú financované spolu s budovou. Tým pádom by si zákazník prenajímal budovu aj s technikou a zariadením,“ dopĺňa M. Urban.

FOTO Miro Nôta, Jungheinrich

Ťažkými kovmi možno hýbať bezpečne a efektívne

Ťažkými kovmi možno hýbať bezpečne a efektívne

Viac než otázka vkusu

Viac než otázka vkusu