Ak podnik riadi riziká, otvára si priestor pre biznis

Ak podnik riadi riziká, otvára si priestor pre biznis

Tak ako do priemyslu vstupujú nové technológie, objavujú sa aj moderné hrozby, hovorí predseda predstavenstva generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa Vladimír Bakeš.

Ako sa v posledných rokoch, povedzme od krízy v rokoch 2008 a 2009, zmenil prístup priemyselných podnikov k rizikám?

Firmy, ktorých sa nedotkli transformačné problémy slovenského priemyslu z 90. rokov, zažívali do roku 2009 takmer iba prílev nových zákaziek, rast tržieb a rozvoj. Ak sa im nestala nehoda v prevádzke, nedotklo sa ich pôsobenie prírodných živlov alebo im napríklad neskrachoval dôležitý obchodný partner v zahraničí, mnohé nadobudli pocit, že im nič extra nehrozí. V kríze museli precitnúť a mnohé mali problémy. Z dlhodobého hľadiska sa však dá konštatovať, že lekcia bola náročná, no pomohla – výrazne pribudli podniky, ktoré sa rizikami zaoberajú systematicky.

Vás zrejme zaujíma najmä chuť firiem zabezpečiť sa poistením, no v manažérskej praxi sa čoraz viac favorizujú preventívne opatrenia, vnímate to ako konkurenčný prístup?

Pre nás je výhodný prístup manažérov, ktorí pristupujú k riadeniu rizík aktívne. Aj pri poistení sa proces začína preverovaním systému, akým podnik pristupuje k prevencii v rámci rizík. A súčasťou je aj poistenie, pretože niektoré riziká skrátka nie je možné  plne eliminovať. Nehovoriac o tom, že v niektorých prípadoch môže spolupráca s poisťovňou dokonca pomôcť firme s rastom. Systém prevencie jej napríklad určí strop výrobných kapacít alebo predajov, no po analýze poisťovňa ponúkne vyšší poisťovací limit – a ak sa obchodníkom darí, môže podnik dodať viac.

Niekoľkotonový stroj, pevne pripevnený k podlahe s ochranou 24 hodín denne je zbytočné poisťovať proti krádeži na plnú hodnotu.

Cítite zo strany manažérov stále bariéru v tom, že kým pri prevencii financuje firma aktívne kroky, poistné ide do nákladov, hoci sa nemusí nič stať?

Ako dlhoročnému manažérovi z poisťovníctva sa mi núka odpoveď: ale niečo sa stať môže a potom to boli užitočne vynaložené peniaze. Vysvetlím to však inak, napríklad pre automobilku má plynulosť dodávok veľký význam a jeho cenu určujú vysoké náklady na odstávku. Plynulosť výroby v automobilke však závisí od dodávok stoviek dodávateľov. Preto bývajú požiadavky na poistenie súčasťou procesu kvalifikácie výrobcu ako dodávateľa automobiliek.

Množstvo manažérov napriek tomu uvažuje o tom, ako čo najviac okresať výdavky na poistenia. Myslíte si, že príčinou tohto postoja je prístup poisťovní, ktoré majú za cieľ, aby si pre istotu poisťoval každý všetko?

Aj keď nerád, musím konštatovať, že poisťovníctvo verejnosť nevníma práve pozitívne. Som však optimista a aj preto odporúčam stále vysvetľovať základ poistenia, jeho solidárny princíp, no v prípade podnikov aj priame dosahy na biznis. No, samozrejme, optimalizovať náklady v každej oblasti je kľúčovou úlohou manažérov v každej firme. Preto musí byť poistenie doslova šité na mieru biznisu konkrétnej firmy.

Vladimír Bakeš

Generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa

Takže odporúčate aj čo nepoisťovať?

Napríklad pri poistení majetku treba dávať pozor na to, aby neboli poistené zbytočnosti. Niekoľkotonový stroj, pevne pripevnený k podlahe s ochranou 24 hodín denne je zbytočné poisťovať proti krádeži na plnú hodnotu. Proti krádeži treba poistiť veci, ktoré sa ukradnúť dajú.

Kríza poukázala okrem poistení podnikateľských rizík a aj na význam poistenia zodpovednosti, Firmy boli viac než obvykle náchylné vymáhať svoje nároky žalobami, bol to impulz pre váš biznis?

Najmä to bolo dôležité pre výrobné podniky a firmy poskytujúce služby. Náklady na náhradu škody v súvislosti s kvalitou výrobkov alebo so škodou na veciach daných do opravy či náklady na odškodné za poškodenie  zdravia môžu byť obrovské, pre mnoho firiem až likvidačné. Opäť spomeniem automobilový priemysel a nedávne problémy, ktoré vznikli automobilkám pre chybu dodávateľa airbagov. No frekventovaným rizikom, ktoré sa oplatí poistiť, jeprerušenie výroby živelnou udalosťou. Platy zamestnancov, prenájom, energie či lízingy musí firma platiť aj počas odstávky prevádzky.

Automatické technológie v priemysle znižujú vplyv ľudských chýb. Súvisia s nimi nejaké nové riziká, na ktoré si musia dať podniky pozor?

V súvislosti s novými technológiami, postupmi a zosieťovaním prenosu informácií prirodzene vznikajú nové „moderné“ riziká.. Aktuálne sú v centre pozornosti  kybernetické riziká. Prepájajú sa komunikačné zariadenia, ale aj výrobné linky a v systéme prepájania informačných tokov očakávame ďalší pokrok napríklad v podobe prepájania podnikov v dodávateľských reťazcoch. Firmy musia chrániť nielen počítače, servery či dátové úložiská, ale aj dáta v nich. Navyše kybernetické riziká môžu tiež ohroziť plynulosť dodávok so značnými finančnými dosahmi. Rozsah ponuky poistenia kybernetických rizík sa všade na svete rozširuje len postupne. Vyžaduje si značnú expertízu a znalosti IT prostredia, no aj rizík, ktoré podnikom hrozia, od zastavenia výroby až po pokuty za nedodržanie bezpečnostných smerníc.

TEXT Peter Marianyi

FOTO Shutterstock, Kooperativa

Inteligentná fabrika ľudí nenahradí

Inteligentná fabrika ľudí nenahradí

Smart technológie treba chrániť pred sofistikovanými rizikami

Smart technológie treba chrániť pred sofistikovanými rizikami