Smart riešenie skĺbi efektivitu a bezpečnosť

Smart riešenie skĺbi efektivitu a bezpečnosť

Rozbeh prevádzky automatizovaného paletizačného pracoviska bol koncom minulého roku pre závod Foxconn Slovakia praktickým štartom v ére inteligentnej továrne.

Firma sa rozhodla zmeniť v nitrianskom závode paletizáciu LCD televízorov ako pilotný projekt celoskupinového programu Smart Factory. Jeden z globálnych lídrov vo výrobe spotrebnej elektroniky a počítačovej techniky tak reaguje na rozvoj využívania princípov Industry 4.0 v celej priemyselnej sfére.

Slovenská továreň musela v rámci projektu, ktorého technologickú časť tvorila spoločnosti ABB, prekonať viaceré obmedzenia, napríklad limity zásobovacích trás, prísunu prázdnych paliet a odsunu plných, to všetko pri zachovaní bezpečnosti obsluhy pracoviska a čo najmenších zásahoch do využiteľného priestoru.

Od podpisu objednávky po spustenie pracoviska uplynuli zhruba štyri mesiace. Za ten čas ABB skonštruovalo a dodalo Foxconnu zhruba 15 metrov dlhý pojazd s hmotnosťou 12,5 tony pre robot IRB 6650S, ktorý samotný váži 2 250 kilogramov. Robot pritom jazdí po pojazde vo výške 2,4 metra, aby mohol plynule prechádzať do jednotlivých liniek a pod ním ostal dostatočný priestor na prísun materiálu. Okrem toho dodalo ABB tri samostatné oplotenia liniek, elektroinštaláciu a riadiaci PLC systém.

Odborníci z ABB však začali vytvorením funkčného modelu pracoviska simuláciou vo vývojovom prostredí ABB Robot Studio. „To umožnilo určiť časy cyklov a optimálne rozloženie častí pracoviska,“ konštatuje aplikačný inžinier ABB Tomáš Magula. Ďalšie prvky, ako je kvalita palietči tolerancie kartónových obalov na LCD televízory, bolo nevyhnutné otestovať priamo v závode. Na základ tejto fázy, pri ktorej podobne ako v iných častiach procesu inžinieri z ABB využili aj praktické skúsenosti pracovníkov Foxconnu, sa upravovali niektoré komponenty úchopovej jednotky a menila sa sekvencia programov robota.

Pracovisko sa skladá z troch výrobných liniek. Okrem spoločného pojazdu s robotom dostala každá z liniek zásobník paliet s automatickým meraním výšky paliet pre skrátenie cyklu. Aby mohlo pracovisko fungovať s minimálnymi zásahmi obsluhy, hlavnú komunikáciu zabezpečujú svetelné signály. Plná paleta rozbliká oranžový maják. Po jej odobratí a zatvorení dvier sa vynulujú počítadlá a robot pridá na paletizačné miesto prázdnu. Robot preloží dvojicu alebo trojicu televízorov na paletu za menej než 16 sekúnd, 12-metrový presun medzi linkami mu trvá len polovicu tohto času. Menej než 20 sekúnd trvá preloženie prázdnej palety.

Robotics and Motion Division

ABB, s.r.o.

www.abb.sk

ABB je popredná technologická spoločnosť v elektrifikácii, robotike, pohonoch, priemyselnej automatizácii a elektrických sieťach pre priemysel a energetiku.

Expertízu ABB v oblasti robotiky potvrdzuje továreń  Foxconn Slovakia úsporou priestoru. Riešenie umožňuje, aby jeden z najväčších robotov z ponuky pracoval v rovnakom priestore s operátorom.

Priemysel s domácim trhom poznajú aj v cudzine

Priemysel s domácim trhom poznajú aj v cudzine

Poďte na Industry 4.0 jednoducho

Poďte na Industry 4.0 jednoducho