Čas nahradiť človeka ukážu limity práce

Čas nahradiť človeka ukážu limity práce

Vyriešiť nedostatok ľudí, pomôcť tým, ktorých už firma má a zároveň zvýšiť efektivitu fungovania. Aj takáto skladačka úloh sa dá splniť – cenou za automatizáciu logistiky sú investície a práca na implementácii.

Inteligentná spolupráca človeka s priemyselným robotom nie je novým pojmom. V súčasnosti sa dostáva do popredia najmä vďaka rastúcim požiadavkám zákazníkov či kvôli zvýšeniu konkurencieschopnosti. Ďalšou príčinou môže byť napríklad cena, ergonomicky nevyhovujúce pracovisko, kde hrozí riziko, že pracovník poškodí základné súčiastky, čo už v súčasnosti pri práci robota „s citom“ nehrozí. Tiež pri procesoch s vysokými nárokmi na presnosť, detail alebo pri práci s ťažkými bremenami. Nehovoriac o tom, že aj logistickým firmám chýbajú ľudia.

Zatiaľ zvoľna

Keď vlani logistická konzultačná firma St. Onge skúmala mieru automatizácie u svojej klientely, došla k pomerne konzervatívnym výsledkom. Zhruba štyri pätiny skladov, ktoré analyzovala, funguje na manuálnych princípoch bez podpornej automatizácie. Požiadavky na rast efektivity riešia úpravami usporiadania skladu, optimalizáciou využitia manipulačnej techniky a zlepšovaním informačných systémov.

Ďalších pätnásť percent skladov označili konzultanti za mechanizované. Ide najmä o distribučné centrá, ktoré využívajú automatizované riadenie dopravníkových systémov, triediace linky či zariadenia s rozpoznávacími úchopovými nadstavcami. O automatizovaných skladoch sa dá zatiaľ podľa prieskumu hovoriť v prípade zhruba piatich percent skladov. Ide o veľkokapacitné centrá, ktoré bežne zamestnávajú aj tisícku ľudí, no majú výrazne vyššiu produktivitu práce vďaka vysoko mechanizovanej a automaticky riadenej technike. Typický príklad sú centrá s plne automatizovaným triedením tovarov. Aj v nich však zatiaľ ľudia zohrávajú nezastupiteľnú úlohu, napríklad pri vykladaní kamiónov či ovládaní manipulácie s predmetmi menej obvyklých rozmerov či tvarov.

Zhruba štyri pätiny skladov funguje zatiaľ na manuálnych princípoch, 15 percent využíva mechanizáciu. Automatizovaných je zatiaľ okolo päť percent skladov.

Zjavné výhody

Rýchly rozvoj robotiky však môže logistickú brandžu výrazne zmeniť, konštatuje profesor laboratória robotiky Technickej univerzity v Berlíne Oliver Brock. „Roboty zvládajú manipulačné operácie aj v čoraz menej štruktúrovaných priestoroch. Takéto schopnosti pomôžu zvyšovať spoľahlivosť a produktivitu logistiky jednoduchšie a efektívnejšie než dosiaľ,“ dodáva.

Automatizácia založená na použití priemyselných robotov ponúka celý rad výhod. Patrí medzi ne zníženie prevádzkových nákladov, čo znamená zníženie priamych aj režijných nákladov. Nenáročné pracovné podmienky robota šetria energie, napríklad eliminovaním nákladov spojených s pracovníkmi, ako sú mzdy, školenia či dovolenky. Okrem toho nepotrebujú osvetlenie ani udržiavanie teploty v priemyselnej hale. Pričom zníženie vykurovacej hladiny o jeden stupeň Celzia ušetrí zhruba osem percent, zhasnutie nepotrebného osvetlenia až 20 percent energie. K svetelným podmienkam pri manipulácii sa vyjadril: „V závislosti od typu zariadení a ich navádzania sa menia aj nároky na osvetlenie skladu. V prípade automatických skladov zariadenia nepotrebujú žiadne osvetlenie. Dokážu pracovať aj po tme. Riadenie a navádzanie techniky je zabezpečené elektronicky," hovorí.

Robot nepotrebuje pauzu, môže pracovať dlhé zmeny, v noci, cez víkendy, a to s minimálnym dozorom. Zaujímavá je aj možnosť zvýšiť výrobnú flexibilitu, pod ktorou rozumieme prispôsobenie sa viacerým výrobným variantom či schopnosť rýchlo reagovať na zmenu požiadaviek. Zvýšením presnosti pri práci robotov ubúda materiálového odpadu vďaka presnej manipulácii a naopak, zvyšuje sa zisk. Všetky výrobky zodpovedajú kvalite, ktorá je pre robotov štandardom. Roboty môžu pracovať v podmienkach akými je chlad, prílišné teplo či v nepriaznivej polohe pri manipulácii.

Jednoznačnou výhodou je eliminácia nežiaducich nákladov, ktoré u ľudí prináša práceneschopnosť, absencie, či chyby v práci- V prípade automatizovaných riešení dochádza aj k dramatickému úbytku havárií a násilných poškodení zariadení.

Šetria zdravie aj priestor

Fakt, že roboty preberajú prácu, ktorá je pre ľudí nebezpečná, alebo priveľmi namáhavá, znamená zvýšenie bezpečnosti na pracovisku. Zamestnanci neprichádzajú do kontaktu s nebezpečnými zariadeniami, a tiež sa vyhýbajú pracovným procesom, ktoré môžu poškodiť ich zdravie.

„Ak hovoríme o plne automatizovaných skladoch, v nich vôbec nedochádza ku kontaktu medzi obsluhou a manipulačnou technikou. Tým sa eliminuje riziko kolízie, zranení, či poškodenia techniky,“ hovorí manažér logistických systémov spoločnosti Jungheinrich Marián Jančík.

Bezpečne pritom začínajú fungovať bez dlhodobých skúseností hneď po naprogramovaní. Takisto je dôležité spomenúť výraznú úsporu priestoru. Umiestnenie robotov - na stenu, podlahu, šikmú plochu či na strop a ich schopnosť pracovať v obmedzenom priestore vždy znamená úsporu.

Priemyselný robot aj človek majú niekoľko obmedzujúcich charakteristík. Človek má ergonomické limity, horšie znáša každodennú monotónnu prácu, viac podlieha vplyvom pracovného prostredia, môže byť ovplyvnený svojím psychickým a fyzickým stavom. Na druhej strane, lepšie sa prispôsobuje nepriaznivým vplyvom. Robot plní vopred zadefinované úlohy počas celého výrobného procesu, no nedokáže ísť cez svoje limity, napríklad posunúť sa, aby lepšie dočiahol vykonať konkrétny úkon. No na rozdiel od človeka, dokáže bez problémov manipulovať s ťažkými, horúcimi, ostrými alebo pre človeka nemotornými predmetmi.

"Automatizácie odstraňuje kontakt ľudí s manipulačnou technikou. To eliminuje riziko kolízie, zranení, či poškodenia."

Marián Jančík, Jungheinrich

Stále nové zručnosti

Schopnosti robotov sa neustále rozširujú. Od pomernej jednoduchej manipulácie sa posúvajú k čoraz náročnejším činnostiam a rušia jednu nevýhodu voči ľudskej improvizácii za druhou. Typický príklad medzikroku, ktorý šetril ľuďom aspoň pohyb, sú manipulátory v regálových systémoch či skladoch vnútornej logistiky, ktoré presunú paletu či policu k pracovníkovi, ktorý na svojom pracovisku iba vyberie príslušnú súčiastku a robot „uprace“ policu späť na jej miesto. Už takéto systémy vykazujú až 50-percentnú úsporu ľudskej práce.

Ešte vyššou efektívnosťou sa chvália systémy, v ktorých sa po sklade pohybuje robot, priamo vybavený inteligentným úchopovým zariadením. Čím náročnejšie činnosti zvládajú, tým sú komplikovanejšie a ich zaradenie do logistických procesov je kapitálovo náročnejšie. Nielenže ide o zložité zariadenia, ktoré treba presne naprogramovať, ale potrebujú aj špeciálnu infraštruktúru, podľa ktorej sa orientujú a vykonávajú svoje činnosti. Vývoj senzorickej techniky však posúva aj túto oblasť.

Výrazná výhoda kolaboratívnych robotov je schopnosť zdieľať s človekom pracovný priestor.

Výhodný tandem

Logistika je však typická oblasť, v ktorej sa aj napriek vysokej štandardizácii vyskytujú menej obvyklé prvky. Kým bude manipulačnú techniku riadiť umelá inteligencia, je riešenie neštandardných situácii neefektívne, pretože robota treba doslova naučiť ako ju má riešiť. Výhodu efektívneho opakovania však pre malý počet opakovaní nedosiahne. Preto sa zatiaľ ukazuje ako výhodná priama spolupráca človeka a stroja. Robot dokáže vykonávať náročné úlohy a človek mu môže pomôcť vyriešiť neobvyklé situácie.

Veľkú úsporu zo zdieľaného pracovného priestoru priniesli do takýchto činností kolaboratívne roboty. Na rozdiel od tradičných priemyselných robotov nemusia pracovať v ochrannej klietke a vypínať sa pri akomkoľvek pohybe v dosahu svojich ramien. To umožňuje kombinovať efektívnu prácu robota a adaptabilné ľudské reakcie. Niet divu, že kolaboratívna robotika patrí medzi najviac perspektívne odnože automatizácie. Štúdia konzultačnej firmy ABI Research v roku 2015 odhadla objem predaja týchto zariadení do roku 2020 na vyše miliardu dolárov.

Automatické zariadenia sa zlepšujú neuveriteľne rýchlo a pokrok v ich schopnostiach a využiteľnosti sľubuje ďalšie zlepšenia produktivity v logistike v každom ohľade. Na rozdiel od terajších logistických centier v nich môžu byť ľudia prítomní len ako programátori či údržba. Vykladanie tovaru z dopravných prostriedkov, manipuláciu, triedenie a všetky ďalšie činnosti vykonajú stroje, pod dozorom senzorov, ktoré postrážia ich presnosť a dodajú dáta aj na ďalšiu automatizovanú činnosť – inventarizáciu.

TEXT Barbora Nováková

FOTO Miro Nôta, Jungheinrich

Rok 2016 bol pre Hondu priaznivý

Rok 2016 bol pre Hondu priaznivý

Ako zrátať návratnosť svetla

Ako zrátať návratnosť svetla