Ako zrátať návratnosť svetla

Ako zrátať návratnosť svetla

Faktúra za elektrinu nie je jediný náklad podniku za svetlo, pri ktorom pracujú zamestnanci v jeho halách a kanceláriách. O to dôležitejšie je, aby sa osvetlenie projektovalo i využívalo efektívne.

S podielom konečnej energetickej spotrebe krajiny vyše tridsať percent patrí priemysel medzi hlavných odberateľov elektriny. Pre elektrinu na svietenie platia tradičné princípy energetických úspor - využívať menšieho množstva energie nielen šetrí firme priame náklady ale má vplyv aj na jej stope na okolitom prostredí. „Vhodné osvetlenie prináša nielen úsporu nákladov, ale, samozrejme, aj úsporu elektrickej energie viazanú na zníženie tvorby látok, znečisťujúcich a poškodzujúcich životné prostredie,“ hovorí riaditeľ Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Alfonz Smola. S tým súvisí aj využitie moderných technológií – a tak sa do zoznamu pre zdroje nákladov dostávajú ak náhradné svetelné zdroje, revízia svetelných zariadení a najmä údržba.

Svetlom šetriť aj teplo

Vo výrobných či v logistických halách sú častým problémom nevyhovujúce svetelné podmienky, ktoré nespĺňajú základné normy pre osvetlenie. Pre zlé pracovné podmienky tak vznikajú úrazy či škody na výrobe a pokuty sú následne najmenej zlý, no nie zanedbateľný dôsledok. Novodobé technológie dokážu priniesť okamžitý nábeh na plný svetelný výkon a zároveň ušetria až 60 percent elektriny. Pomáha tiež je inteligentný stmievací systém, ktorý dokáže ušetriť energiu tým, že za neprítomnosti ľudí zhasne svetlá v miestnosti. Inováciou je aj absolútne tichý chod svietidiel bez blikania, ktoré inak dokáže spôsobiť bolesť hlavy, migrény, pocit nepohodlia v pracovnom prostredí, dokonca až nervozitu pracovníkov.

Možnosti umelého osvetlenia úplne zmenila technológia svetlo emitujúcich diód (LED), tvrdí Boleslav Hyclák zo svetlárskej spoločnosti Eurolux lighting. Ten očakáva, že okrem priemyslu, kancelárskych budov či verejného osvetlenia sa bude omnoho viac využívať aj v obchodných priestoroch, dopravných prostriedkoch a celkom nových oblastiach. „Aj keď sa dosiaľ nie  v každom prípade podarí vytvoriť správne riešenie,“ dodáva.

„Vhodné osvetlenie šetrí náklady priamo aj cez zníženie tvorby látok, ktoré znečisťujú životné prostredie."

Alfonz Smola, Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU

Špecializované LED osvetlenie dokáže v kancelárskom priestore ušetriť až 50 percent elektrickej energie a zaručuje dlhú životnosť LED svietidiel. Keďže technickí aj administratívni zamestnanci, ktorí pracujú v kanceláriách, často pracujú za počítačom, je nevyhnutné, aby bolo svetlo rovnomerne rozložené, fungovalo potichu a bez blikania. Zároveň by malo pôsobiť atraktívne. Vytvorením psychickej pohody a svetelným nasimulovaním prechodu dňa sa človek podľa štúdie cíti v práci pohodlne a podáva lepší výkon. Medzi ďalšie výhody moderného osvetlenia patrí nízka produkcia tepla pri využití svetlo emitujúcich diód (LED). To podniku umožňuje šetriť na rozpočte pri využívaní klimatizácie a ventilácie pracovných priestorov.

Pre zlé pracovné podmienky tak vznikajú úrazy či škody na výrobe a pokuty sú následne najmenej zlý, no nie zanedbateľný dôsledok.

Prečo je teplo dôležité? Pri väčšine svietidiel sa väčšina energie nemení na svetlo, hoci to je ich základná funkcia. V prípade LED svietidiel sa svieti zhruba tridsiatimi percentami energie. Zvyšok sa stáva generovaným odpadovým teplom, ktoré nie je nijakým spôsobom využívané. Práve naopak, prílišné teplo znižuje účinnosť, a dokonca robí LED svietidlá menej spoľahlivými. Je preto potrebné obmedziť teplotu prechodu na hodnotu, ktorá zaručí požadovanú a očakávanú životnosť LED diód. Preto chladiče, ktoré odvetrávajú nevyužitú energiu, zabezpečujú spoľahlivé fungovanie svetelných zdrojov, aj keď sú finančne náročné.

Netreba horšie svietiť

V čom spočíva úspora svetelného systému? Ako základné riešenie sa núka – menej svietiť. To síce platí, no nie v zmysle horšieho osvetlenia, pretože to má veľmi konkrétne dosahy na kvalitu, no aj komfort práce pracovníkov. Podľa projektového manažéra Slovenských elektrární Zoltána Kováča ide v prvom rade o vyčísliteľné úspory, medzi ktoré patrí elektrická energia závislá od počtu hodín svietenia. Teda, zjednodušene povedané, treba pozorne strážiť a znižovať užitočné využitie osvetľovacej sústavy a nie kvalitu osvetlenia. K úsporám prispieva aj znižovanie nákladov na servis, respektíve údržbu sústavy. „Niekedy je to aj úspora na maximálnej rezervovanej kapacite objektu – ak pomer usporených kilowattov na osvetľovacej sústave nie je zanedbateľný voči zvyšným elektrickým nárokom objektu,“ hovorí.

Menej svietiť je návod ako ušetriť za svetlo, no horšie osvetlenie môže mať negatívne dosahy na kvalitu aj komfort práce ľudí.

V druhom rade sú dôležité aj nepriame efekty, ktoré prináša kvalitnejšie svetlo -atmosféra na pracovisku, zníženú chybovosť, zamedzenie nepodarkov, zníženie rizika nehodovosti. Popri tom sa pridávajú aj náklady na prevádzku systému. „V prípade automatického systému stmievania ide o dodatočnú úsporu – môže to byť aj dvadsať percent – a, samozrejme, sa tým šetrí LED svetelný zdroj, čím sa aj posúva hranica budúcej generálnej opravy, čiže sa zvyšuje životnosť LED, hodnotu o koľko ťažko vyjadriť,“ objasňuje Z. Kováč.

Ako sa vráti viac svetla

Zvýšenie účinnosti osvetlenia je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako znížiť vysoké účty za energiu. Pri plánovaní osvetlenia je potrebné dôkladne zvážiť použitý typ svetiel, umiestnenie, svetelné podmienky, vhodne použité technológie a mnohé ďalšie komponenty osvetľovacieho systému.

Ak je účinný, firme sa to oplatí a výber typu svetelného zdroja má nemalý význam. „Pri použití LED namiesto klasických technológií sa technická úspora pohybuje v rozsahu 40 až 60 percent. Čo sa týka finančnej úspory, tá závisí od toho, ako dlho sa bude svietiť. Čím viac sa osvetlenie využíva, tým vyššiu úsporu a kratšiu návratnosť investície môže firma dosiahnuť,“ komentuje Z. Kováč.

Podľa B. Hycláka je návratnosť výrazne kratšia doba, je životnosť použitých svetelných technológií, čo umožňuje pri využití moderných technológií už do novostavby po splatení investície dosahovať ešte vyššie úspory. „Aj pri úpravách na stavbách, ktoré sa už dlhšie používajú, možno podľa našich skúseností dosiahnuť ekonomickú návratnosť 12 až 60 mesiacov,“ dodáva.

Komplexné riešenie osvetlenia vo výrobných alebo kancelárskych priestoroch obsahuje vypracovanie projektu, inštaláciu, prevádzku a údržbu osvetlenia. Súčasťou býva aj financovanie. Podľa praktických štúdií sa aj pri pomerne komplexných riešenia môže návratnosť investícií pohybovať v rozmedzí od dvoch do piatich rokov.

TEXT Barbora Nováková

FOTO Eurolux, A. Smola

Čas nahradiť človeka ukážu limity práce

Čas nahradiť človeka ukážu limity práce

Nové pracovné miesta v Nitre

Nové pracovné miesta v Nitre