Priemyselný feng šuej udržiava kvalitu aj náladu

Priemyselný feng šuej udržiava kvalitu aj náladu

Ľudia strávia v práci podstatnú časť života. Je dôležité vedieť, aké sú ideálne podmienky na pracovisku pre zamestnancov, ktorí majú robiť dlho, presne a tvorivo.

Moderné riadenie ľudí mení vzhľad ako aj funkčnosť pracoviska z povinnosti zamestnanca na faktor kvality a motivácie. Zásadným aspektom, ktorý má vplyv na využitie schopností človeka, je usporiadanie pracoviska, či ide o ergonómiu zariadení na linke alebo nábytku v kancelárii. Okrem konštruktérov sa tak k slovu dostávajú aj dizajnéri – a to čoraz viac.

Na správne miesto

Rozmiestnenie nábytku a jeho zladenie často prezrádza postavenie človeka, či podľa vhodne navrhnutých požiadaviek firemnej kultúry, funkčného dizajnu alebo aj v súlade so zásadami ázijského systému feng šuej. Podľa neho je ideálne aby človek napríklad v vo svojej kancelárii videl na dvere a zároveň na jej väčší priestor. Tiež je dôležité spomenúť, že pre steny sú ideálne pokojné pastelové a čisté farby. Odporúča sa najmä biela, smotanová, piesková a svetlozelená.

Odborníci na feng šuej hovoria o prúdení energie pracovným priestorom. Diagnostikujú ju exoticky znejúcou metódou lietajúcich hviezd, ktorá vychádza z údajov o zemepisnej orientácii a energetických vplyvov. Rozloženie nástrojov, podkladov či materiálu na stole zohráva úlohu pri sústredení. Menej dôležité prvky by mali byť skladované v zásuvkách a na hlavnej doske stola by malo byť čo najmenej predmetov.

O pohodu na pracovisku sa tiež stará osvetlenie, ktoré je dôležitým prvkom pracovného prostredia. Ovplyvňuje kvalitu, efektivitu, ale aj bezpečnosť pri práci. Aby pracovníci mohli pracovať efektívne a presne, musia byť zabezpečené vhodné a dostatočné svetelné podmienky.

Denné vs. umelé

Práca pri dennom svetle je pre človeka prospešnejšia zo zdravotného hľadiska – chráni oči, srdce a cievy, zmierňuje stres, zvyšuje výkonnosť, lieči „zimné depresie“ spôsobené únavou, spavosťou a nervozitou z nedostatočného príjmu svetla v krátkych zimných dňoch. Aj preto je známe tiež ako zdravé svetlo.

„Denné osvetlenie sa v priebehu dňa výrazne mení, mení sa jeho množstvo, intenzita svetelného toku a aj spektrálne zloženie,“ hovorí riaditeľ Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Alfonz Smola. Neobmedzený prístup prirodzeného svetla nemusí byť z hľadiska zrakovej pohody najvhodnejší, je potrebné ho regulovať.

Praktické pokusy objasnili, že dynamika denného osvetlenia pôsobí na človeka v určitých medziach priaznivo. Najmä plynulý vzostup intenzity osvetlenia počas dopoludnia môže sčasti vyrovnávať rastúcu únava z práce. Ďalšie výskumy zistili, že umelé osvetlenie spôsobuje ľuďom väčšiu únavu, robia viac chýb a vzniká oneskorenie pohybovej reakcie na svetelný signál.

Medzi podstatné rozdiely medzi denným a umelým osvetlením patrí aj pôsobenie na centrálnu nervovú sústavu. Aj v pracovnom prostredí, akým je fabrika, treba myslieť na to, že dlhodobý pobyt v priestore s výlučne umelým osvetlením môže vyvolať stresové vplyvy. Denné svetlo svojím pravidelným striedaním tiež reguluje funkcie niektorých orgánov v ľudskom tele.

Výhodou umelého svetla oproti dennému je jeho stálosť počas dňa aj roka. Obyčajné žiarovky poskytujú svetlo s prevahou žltej a červenej, ktoré majú stimulačný vplyv, zvyšujú krvný tlak, agresivitu, urýchľujú starnutie buniek a poškodzujú zrak.

Veľkou výhodou je možnosť osvetľovať kedykoľvek akúkoľvek časť priestoru takým množstvom a kvalitou svetla, aká je potrebná pre jeho využitie. „Tradičné systémy sa dali iba vypnúť. Moderné systémy regulujú osvetlenie na základe prístupu denného svetla, prítomnosti osôb alebo želania pracovníka. Dokážu v priebehu dňa meniť intenzitu, farebný tón či smerovanie svetla,“ dopĺňa A. Smola.

Rozloženie nástrojov, podkladov či materiálu na stole zohráva úlohu pri sústredení.

Vplyv na výkon

Štúdie vývojárov domácej svetlárskej spoločnosti OMS dokázali, že pri osvetlení zameranom na ľudí sa zlepšil výkon zamestnancov o 19 percent a až o 27 percent zoslabol pocit únavy. Schopnosť sústrediť sa narástla o 37 percent a zároveň o 23 percent klesol počet chýb zapríčinených ľudským faktorom. To zvýšilo aj celkovú spokojnosť zamestnancov.

Vplyv na výkonnosť ľudí pri práci možno popísať viacerými parametrami, z ktorých najdôležitejšie sú intenzita osvetlenia – osvetlenosť, jas, farebný tón svetla – farba svetla  a smerovanie. „Napríklad na hrubé práce v priemysle pracovníkom stačia osvetlenosti okolo sto luxov, ktoré by určite nestačili na prácu šperkára či chirurga. Na tú treba dosiahnuť intenzitu osvetlenia v strede operačného poľa viac desiatok tisíc luxov,“ dopĺňa.

Osvetlenie prispôsobené prirodzenému rytmu ľudského tela dokáže výrazne vylepšiť výkon aj spokojnosť zamestnancov. Špecializované osvetlenie je založené na využívaní jasu, teploty farieb a správnom nasmerovaní svetla. Len vďaka nemu je možné stimulovať koncentráciu a výkon zamestnancov počas ich pracovného času a vytvoriť pre nich príjemné prostredie. Podľa Ľuboša Kozica, obchodného riaditeľa svetlárskej firmy Ecologic, je každá aplikácia osvetlenia špecifická. „Aby sa dali použiť tie správne svietidlá, je nevyhnutné vytvoriť komplexný návrh osvetlenia pre jednotlivé pracoviská. Každé vývojové pracovisko má svoje požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť,“ dodáva.

Tajomstvo melatonínu

Melatonín je veľmi dôležitý v tme sa produkujúci hormón, zabezpečujúci kvalitný spánok. Jeho nedostatok vzniká nadmerným osvetlením v noci z lampičiek, televízorov, počítačov. Rovnaký vplyv na znižovanie tvorby tohto hormónu má aj takzvané studené biele svetlo. Pokiaľ je náš organizmus vystavený svetlu v čase, keď sa má produkovať melatonín, vystavuje sa riziku vzniku nádorových ochorení. Hladina melatonínu v krvi sa zvyšuje po zotmení, keď zrak prezradí epifýze – časti mozgu, že sa vonku stmieva. Tá vytvorí a uvoľní melatonín, ktorý sa dostane do celého tela a spôsobí únavu.

Nielen intenzita osvetlenia

Správne osvetlenie priestoru ovplyvňuje pocity pohody a vnímanie vizuálnych informácií, preto sú stoly a pracovné plochy pri navrhovaní osvetlenia kancelárií nesmierne dôležité. „Normy osvetlenia na pracovisku má na starosti Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,“ zdôrazňuje Ľ. Kozic.

Osvetlenie musí na pracovisku spĺňať aj ďalšie požiadavky, ako sú rovnomernosť svetla, správny smer dopadu na pracovné miesto – z ľavej strany pre pravákov. Pracovné miesto by nemalo byť oslňované priamym slnečným svetlom. „Ak firma uvažuje o zlepšení podmienok osvetlenia, je dôležité, aby sa spravil jeho audit. Na základe toho sa spracujú dáta a zistí sa, kde sú nedostatky,“ dodáva Ľ. Kozic.

Keďže v práci trávi človek takmer polovicu svojho života, je nevyhnutné, aby bol vzájomný vplyv s pracovným prostredím nastavený tak, aby pôsobil na pracovníka pozitívne, no zároveň skôr stimulujúco než únavne. „Podľa druhu práce volíme aj farebný tón svetla a jeho smerovanie. Toto všetko zohľadníme už pri návrhu osvetlenia,“ objasňuje A. Smola.

Vhodné osvetlenie dokáže stimulovať koncentráciu a výkon zamestnancov počas pracovného času a zároveň vytvoriť príjemné prostredie.

Zamestnanci najčastejšie trpia unavenými a suchými očami, pretože majú pri čítaní dokumentov či obrazoviek nedostatočné alebo nevhodné osvetlenie. Okrem iného pociťujú aj celkovú únavu, závraty či bolesti hlavy. Tieto problémy vždy vedú k zníženej schopnosti sústrediť sa a celkový výkon pracovníka sa tak znižuje.

Svetlo dokáže zásadným spôsobom ovplyvniť schopnosť človeka vnímať, meniť jeho náladu, vyvolať pocit komfortu, pozitívne vplýva na jeho využiteľné množstvo energie alebo, naopak, spôsobuje pocit nepohody. Takisto má vplyv na produkciu hormónov, ktoré ovplyvňujú pravidelný denný cyklus ľudského organizmu – cirkadiálny rytmus. Vďaka nemu správne fungujú biologické cykly ľudí vrátane spánkového režimu a režimu bdelosti.

„Významný benefit vhodného osvetlenia je zvýšenie pracovných výkonov, menej nepodarkov, kvalitnejšie výrobky. Najvýznamnejším prínosom však je pozitívne pôsobenie kvalitnej osvetľovacej sústavy na človeka, na jeho telesné i duševné zdravie, spokojnosť doma i v práci,“ dodáva A. Smola.

TEXT Barbora Nováková

FOTO OMS

Nové pracovné miesta v Nitre

Nové pracovné miesta v Nitre

Dobré riešenie, no zatiaľ nestačí

Dobré riešenie, no zatiaľ nestačí