Mesiac v priemysle - anketa

Mesiac v priemysle - anketa

Akú úroveň administratívnych, organizačných a technických opatrení pre zabezpečenie kybernetickej ochrany informačných sietí a počítačov využívate vo firme?

A – Našej firme extra riziká v kybernetickej bezpečnosti nehrozia, preto nepotrebujeme špecializovanú ochranu

B – Pre chod biznisu stačilo zabezpečiť emailovú komunikáciu a rozhranie podnikovej počítačovej siete s internetom

C – Bezpečnosť počítačov, sietí a riadiacich systémov zabezpečujú dodávatelia.

D – Systémy riadenia výroby máme oddelené od pripojenia k internetu

E – Je našou prioritou používať v čo najvyššej miere najmodernejšie metódy a postupy v kybernetickej bezpečnosti

F – Iné

Jens Kellerbach

Volkswagen Slovakia, člen predstavenstva pre finančnú oblasť

F – Iné

Snahou Volkswagen Slovakia je reagovať na aktuálne hrozby v oblasti kybernetickej bezpečnosti implementovaním adekvátnych bezpečnostných opatrení. Zároveň si zabezpečujeme pravidelné monitorovanie stavu a funkčnosti týchto opatrení.

Juraj Matula

Slovenské elektrárne, manažér informačných a komunikačných technológií

E – Je našou prioritou používať v čo najvyššej miere najmodernejšie metódy a postupy v kybernetickej bezpečnosti

Jedna z požiadaviek na firemné IT je bezproblémové zdieľanie informácii, prístup k online službám a mobilita užívateľov. Zároveň je nutné zachovať požadovanú  úroveň ochrany informačných aktív firmy. Taký cieľ sa nedá plniť bez využitia špecializovaných prostriedkov na riadenie prístupu, segmentáciu sieti, prevenciu a detekciu útokov, filtrovanie obsahu či monitorovanie. Okrem je doležíte rozvíjať aj povedomie a znalosti zamestnancov o informačnej bezpečnosti, v širšom zmysle môžeme hovoriť o potrebe budovania kultúry informačnej bezpečnosti.

Michal Wiesler

Kia Motors Slovakia, asistent manažéra oddelenia Informačných technológií v spoločnosti

D - Systémy riadenia výroby máme oddelené od pripojenia k internetu

Vzhľadom na význam bezpečnosti dát máme v centrále oddelenie, ktoré pravidelne aktualizuje bezpečnostnú politiku pre celú korporáciu. Výrobná sieť a sieť pre administratívu sú fyzicky oddelené. Aplikované bezpečnostné prvky zamietnu všetky cudzie zariadenia alebo automaticky odpoja zariadenie s netypickou aktivitou. Prístup do riadiacich systémov je monitorovaný, každá aktivita administrátora je zaznamenaná snímaním obrazovky a príkazov. Pravidelne investujeme do zabezpečenia systémov a dát. V tomto roku nás napríklad čaká implementácia dvojfaktorového prihlasovania do intranetu a do VPN.

Richard Kiškováč

Deloitte Audit, Manager Cyber Security

E – Je našou prioritou používať v čo najvyššej miere najmodernejšie metódy a postupy v kybernetickej bezpečnosti

Kybernetickú bezpečnosť považujeme dôležitý aspekt nášho podnikania. Máme zavedený systém pre riadenie bezpečnostných rizík tak informačných systémov, ako aj riadiacich systémov. Riziká kybernetickej bezpečnosti máme identifikované a v spoločnosti sú zavedené adekvátne organizačné, administratívne a technické opatrenia pre ich elimináciu.    

Zuzana Školárová

Schnellecke Slovakia, Country Manager

E – Je našou prioritou používať v čo najvyššej miere najmodernejšie metódy a postupy v kybernetickej bezpečnosti

Nakoľko sme nadnárodná spoločnosť, celosvetovo pôsobiaca, zaoberáme sa touto témou centralizovane, jednotne pre celú spoločnosť. Implementujeme všetky najnovšie metódy potrebné pre ochranu informačných sietí aj počítačov.

Gabriel Szabó

Slovnaft, viceprezident - Downstream

E – Je našou prioritou používať v čo najvyššej miere najmodernejšie metódy a postupy v kybernetickej bezpečnosti

Vzhľadom na charakter podnikania Slovnaftu je IT bezpečnosti jednou z priorít. Sledujeme moderné trendy a snažíme sa priebežne implementovať potrebné a dostupné opatrenia v tejtooblasti. Zároveň si uvedomujeme, že najslabší článok je obvykle koncový používateľ. Preto sa zameriavame na informačné kampane, kvízy či zdieľanie zaujímavých informácií z oblasti bezpečnosti na intranete. Chceme prístupnou formou prispieť k zvyšovaniu povedomia zamestnancov o možných bezpečnostných hrozbách.

Peter Ábel

ZF Slovakia, vedúci závodu Business Unit CC

E – Je našou prioritou používať v čo najvyššej miere najmodernejšie metódy a postupy v kybernetickej bezpečnosti

 Patríme nadnárodnému koncernu s pôsobením na celom svete. Tým pádom je absolútne nevyhnutné, aby sme na ochranu dát a informačnej a komunikačnej bezpečnosti využívali najmodernejšie metódy, technológie a spôsoby riadenia.

Ján Paulíny

Ipesoft, obchodný riaditeľ

E – Je našou prioritou používať v čo najvyššej miere najmodernejšie metódy a postupy v kybernetickej bezpečnosti

 Sme dodávateľ IT riešení primárne pre odvetvie energetiky. Bezpečnosť, ochrana informácií a nároky na nepretržité fungovanie nami dodávaných systémov vždy bola a aj bude jednou zo základných požiadaviek našich zákazníkov. Prirodzene, ich požiadavky sa vyvíjajú v čase. Preto je nevyhnutné, aby sme aplikovali progresívne technológie. Z procesného hľadiska je tiež nevyhnutné, aby sme spĺňali požiadavky normy ISO 27001.

Aj technologickú obuv šijú ľudia

Aj technologickú obuv šijú ľudia

Foto mesiaca

Foto mesiaca