Foto mesiaca

Foto mesiaca

FAKT MESIACA

Svetový obchod spomaľuje

Kým v období rokov 1985 až 2007 rástla obchodná výmena na svete dvakrát rýchlejšie než svetový hrubý domáci produkt. Od roku 2012 sa ledva drží krok s rastom ekonomík, hoci priemysel rastie. Na rok 2016 sa rátalo len s 1,7-perentným rastom. Mnohým krajinám hrozí problém, keďže práve obchod im umožňuje špecializovať priemysel a zvyšovať konkurencieschopnosť.

ČÍSLO MESIACA

30 miliónov pracovných miest

Toľko obyvateľov Európskej únie  má podľa podpredsedu Európskej komisie Jyrkiho Katainena prácu, ktorá vyslovene závisí od voľného obchodu. Podľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pritom len dvadsiatka kľúčových ekonomík zaviedla od polovice mája do októbra priemerne 17 nových obchodných obmedzení mesačne.

FOTO Shutterstock

Mesiac v priemysle - anketa

Mesiac v priemysle - anketa

Mesiac v priemysle

Mesiac v priemysle