Pokus vrátiť reštrukturalizácie na trh

Pokus vrátiť reštrukturalizácie na trh

Priemyslu by sa mohli dotknúť aj zmeny pravidiel osobných bankrotov a exekúcií. Časti individuálnych dlžníkov by mohli odblokovať možnosť zamestnať sa.

Reštrukturalizácia ako právny rámec ozdravenia firmy v problémoch sa zatiaľ na Slovensku neujala. Príliš často fungovala iba ako spôsob, ako buď firme odrezať časť dlhov, alebo oddialiť bankrot – oboje na úkor veriteľov. Pomerne prísne kvóty uspokojenia, ktoré zaviedla novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, majú ambíciu vrátiť reštrukturalizáciu do podoby funkčného nástroja. Návrh ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej prešiel parlamentom koncom novembra. Zmeny budú účinné od prvého marca 2017.

Aspoň pokus o uspokojenie

V praxi sa ako najväčší problém kontroverzných reštrukturalizácií ukazovalo extrémne nízke uspokojenie malých nezabezpečených veriteľov. Tí často dostali iba zlomok svojho nároku a nemali v hlasovaní možnosť ovplyvniť proces reštrukturalizácie dlžníka. Krikľavo sa to ukázalo v prípadoch veľkých stavebných firiem, aktívnych vo verejnej výstavbe diaľnic, ktorých dodávatelia boli často malé firmy či dokonca živnostníci. Práve tieto prípady boli podľa L. Žitňanskej jeden z hlavných dôvodov nastaviť vyššiu kvótu uspokojenia.

Novela spresnila pravidlá takzvanej veľkej reštrukturalizácie tak, že dlžník musí svojim veriteľom zaplatiť najmenej polovicu ich nároku. Kvóta uspokojenia v minimálnom rozsahu 50 percent bude platiť pre každého z nezabezpečených veriteľov individuálne. Pokiaľ ju dlžník neponúkne, súd nebude môcť súd potvrdiť reštrukturalizačný plán, ktorý je právnym rámcom ozdravenia podniku.

V praxi sa to prejaví tak, že ak firma v problémoch, teda dlžník, nebude schopná ponúknuť veriteľom reštrukturalizácie uspokojenie vo výške najmenej 50 percent ich pohľadávky, súd ho automaticky pošle do konkurzu.

V praxi bol najväčší problém kontroverzných reštrukturalizácií nízke uspokojenie malých nezabezpečených veriteľov. Po novom by malo dosiahnuť najmenej 50 percent pohľadávky každého z nich.

Nie bez výnimky

Ministerstvo spravodlivosti vyjadrilo nádej, že zmeny v zákone môže zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov. Čiže primárne priniesť im vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok.

Dolná hranica uspokojenia bude mať jednu výnimku. Nižšiu mieru uspokojenia než 50 percent si môže dlžník dohodnúť priamo s veriteľmi – s každým individuálne. To vytvorí možnosť istej formy tlaku na veriteľov. Ministerstvo však tvrdí, že ide o výsledok odbornej debaty najmä so sudcami.

Zvýšiť by mala aj ochranu nezávislého priebehu reštrukturalizácie. Novela zavádza náhodný výber konkurzných správcov, teda režim, aký funguje pri konkurzoch. To zmení doterajší systém, keď si správcu vyberal dlžník a mohol tak využiť väzbu na neho.

Novela konkurzného zákona priniesla aj zmenu, ktorá by mala zvýšiť dostupnosť takzvaného osobného bankrotu a zvýšenie ochrany individuálnych dlžníkov. Ako jeden z dôvodov zmeny sa využila informácia, že na Slovensku zhruba 40-tisíc nezamestnaných ľudí čelí exekúciám a podľa odborníkov to nemálo z nich vedie k tomu, že sa bránia pracovnému pomeru. Obávajú sa, že zamestnávateľ by im musel stiahnuť veľkú časť mzdy a poslať ich veriteľom, väčšinou nebankovým pôžičkovým spoločnostiam alebo exekútorom, ktorí pohľadávky vymáhajú.

Aj exekúcie po novom

Zmenila sa aj legislatívna okolo exekúcií. Dosiaľ veriteľ žiadal o exekúciu priamo exekútora alebo o to požiadal advokáta. Nový systém hovorí o návrhu na exekúciu elektronickou cestou na novovytvorený exekučný súd v Banskej Bystrici. Ten pridelí prípadu exekútora náhodným výberom. Zároveň bude súd kontrolovať priebeh exekúcie a usmerňovať exekútora.

Nové pracovisko v Banskej Bystrici bude nový najväčší súd na Slovensku, no mal by odbremeniť zvyšok súdov a zrýchliť konania. Výsledok bude omnoho efektívnejšie fungovanie. Faktom však ostáva, že vyše tri a pol milióna exekučných prípadov budú musieť vyriešiť súdy, na ktoré už prišli.

Kľúčové novinky konkurznej novely

§  Výber reštrukturalizačných správcov sa bude diať náhodne, tak ako v konkurzoch

§  Dlžník musí nezabezpečeným veriteľom – právnickým osobám ponúknuť uspokojenie najmenej 50 percent ich pohľadávky

§  Ak dlžník nie je schopný ponúknuť veriteľom v reštrukturalizácii 50 percent ich nároku, súd ho pošle do konkurzu

§  Kvóta 50 percent bude platiť pre každého veriteľa individuálne

§  Nižšiu mieru uspokojenia ako 50 percent si dlžník môže dohodnúť, no s každým veriteľom individuálne

TEXT Martin Jesný

FOTO Shutterstock

Top využitie dizajnového jazyka značky

Top využitie dizajnového jazyka značky

Autobrandža musí plniť očakávania

Autobrandža musí plniť očakávania