Energeticky efektívne riešenia šetria investície aj ľudí

Energeticky efektívne riešenia šetria investície aj ľudí

Externú prevádzku a starostlivosť o technologické zariadenia v energetike možno potiahnuť až na úroveň strojov. Podnik sa tak môže plne sústrediť na zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby.

Udržať konkurencieschopnosť priemyselného podniku na trhu si v súčasnosti vyžaduje plné nasadenie všetkých aktív podniku vrátane odbornosti zamestnancov a pozornosti manažmentu. Aby ich nemusela viazať na starostlivosť o nevýrobné technologické zariadenia vo vykurovaní, chladení, vzduchotechnike či podnikovej elektroenergetike, môže ich nechať spravovať externým odborníkom z oblasti facility manažmentu. 

Moderná konkurencieschopná výroba môže bez energeticky efektívnej prevádzky technologických zariadení fungovať len ťažko, zdôrazňuje obchodný riaditeľ spoločnosti Engie Services Róbert Ruňanin. Voči tradičným podnikovým energetikom má podľa neho špecializovaný odborný partner podstatnú výhodu. „Jeho prístup k optimalizácii prináša nový pohľad nezaťažený minulosťou. Navyše môže využiť skúsenosti a inovatívne riešenia z množstva iných projektov,“ dodáva.

Odbornosť špecialistov na facility manažment môže podniku pomôcť už v čase, keď plánuje rozšírenie alebo chystá nový projekt či dokonca závod. Ako investor logicky kladie dôraz primárne na výrobu a s ňou súvisiace plnenie zákazníckych požiadaviek, teda najmä dodanie produktov v požadovaných objemoch, dohodnutom čase a vysokej kvalite. „Výroba sa často prispôsobuje iba dopytu a potom funguje v iných režimoch, ako bolo plánované v projektovom zámere. Energetika by mala na také zmeny reagovať, no to sa nezriedka nedeje,“ upozorňuje R. Ruňanin.

Outsourcing v energetických službách má najčastejšie podobu facility manažmentu, čiže prevádzky a starostlivosti o technologické zariadenia. V niektorých podnikoch zabezpečuje aj nákup či dokonca výrobu energií. „Vidíme však, že hranica spolupráce v priemysle sa posúva až na úroveň výrobných strojov alebo liniek. To prináša zákazníkovi silný synergický efekt a súvisiace nemalé úspory prevádzkových nákladov,“ vysvetľuje R. Ruňanin.

Pri profesionálnej správe zariadení možno podľa neho ušetriť v prevádzke zaujímavé sumy nákladov aj bez veľkých investícií do novej techniky. Ako príklad uvádza R. Ruňanin úpravu procesov a prevádzky technologických zariadení, ktoré podnik má. To citeľne znižuje prevádzkové náklady bez toho, aby musel kupovať nové zariadenia. „Úsporu, ktorú firma dosiahne, môže bez dodatočných požiadaviek na investičný rozpočet využiť na ďalšie energeticky efektívne riešenia,“ uzatvára R. Ruňanin.

ENGIE_logotype_gradient_BLUE_RGB.jpg

ENGIE Services

+421 2 5831 6120

 obchod.sk@engie.com

Slovenská dcéra nadnárodného energetického gigantu Engie patrí na domácom trhu medzi špičku v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. Engie Services je tiež jeden z najväčších privátnych výrobcov tepla. Zákazníkom poskytuje komplexné energetické riešenia s dôrazom na energetickú efektívnosť a životné prostredie s využitím obnoviteľných zdrojov energie. So širokým portfóliom služieb s využitím synergií dokáže poskytovať riešenia počas celého životného cyklu projektu.

Domáce inovácie šetria peniaze aj ľudí

Domáce inovácie šetria peniaze aj ľudí

Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi

Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi