Domáce inovácie šetria peniaze aj ľudí

Domáce inovácie šetria peniaze aj ľudí

Novinky sčasti riešia nedostatok ľudí a odbremeňujú zamestnancov v priemyselnej logistike od fyzicky najťažších úloh.

Časť dielcov, ktoré pobočka logistickej spoločnosti Schnellecke Slovakia v Devínskej Novej Vsi vozí do blízkej továrne Volkswagenu, dodáva v štandardizovaných prepravkách automobilky. Keďže musia prepravky vydržať až deväť rokov používania počas životného cyklu auta, sú robustné a ťažké. Keďže individuálne nápady zamestnancov s rôznymi vozíkmi neboli riešenie, vzniklo zariadenie doslova na mieru požiadaviek obsluhy skladu.

Logistici s výrobcom paliet a vozíkov Pentatech a konštrukčnou firmou Prodex. Prvý partner dodal šasi, druhý navrhol využiť stredné koleso s zdvíhacím mechanizmom s nosnosťou stoviek kilogramov. Výsledkom spoločného vývoja je vozík, ktorý využíva silu stroja a viaceré inteligentné prvky. Požiadavka na dielec sa obsluhe zobrazuje na tablete spolu s presnou pozíciou v sklade a miestom v dodávke pre zákazníka. Po zaradení ju cez prepojenie s firemným informačným systémom odpíše zo skladových zásob. Pohybu s veľkou prepravkou pomáha zdvíhací mechanizmus, o bezpečnosť zariadenia sa starajú snímače v prednom nárazníku a kamera.

Nižšie náklady, vyššia bezpečnosť

Aj keď skladová manipulácia nie je náročná na kvalifikáciu, uvažovať o využívaní techniky má význam. Firma musí na jednej strane zvážiť investíciu aj prevádzkové náklady pri používaní techniky a porovnať ich s nákladmi na prácu skladníka. Na druhej strane je v súčasnosti dôležitý faktor aj nedostatok ľudí a snaha využívať pracovníkov pri náročnejších činnostiach než len dvíhanie a nosenie. Podľa názoru odborníkov však prijatie pomoci od strojov nie je samozrejmé a pomáha techniku prehľadne komunikovať, aby ľudia nestratili motiváciu a mali chuť učiť sa ju ovládať.

Podľa skúseností výrobcu manipulačnej techniky a riešení v internej logistike Jungheinrich sa môže aj investícia do vysokej automatizácie systému pri trojzmennej prevádzke vrátiť približne za tri roky. Efekt využitia techniky ovplyvňuje aj to, či sa montujú do existujúcich priestorov alebo sa ich požiadavky zapracujú už do projektu skladu. Napríklad aj preto, že automatické systémy dokážu pracovať vo výrazne užších priestoroch ako ľudia. Vďaka tomu môžu byť regály v sklade bližšie pri sebe a priestor sa tak využíva efektívnejšie.

Dôležitý faktor je nedostatok ľudí a snaha využívať pracovníkov pri náročnejších činnostiach než len dvíhanie a nosenie bremien.

Zvýšiť kapacity technikou

Analýza a prepočty stáli aj pri automatizácii vnútornej logistiky v závod IKEA Components v Malackách, ktorý kompletizuje a distribuuje spotrebiteľské balenia montážneho materiálu. Tie dodáva výrobcom nábytku, ktorí sú dodávateľmi IKEA. Firma spočítala, že do roku 2020 bude potrebovať výrazne väčšiu fabriku, výškový sklad a dve nové baliarenské haly. Nové kapacity, ktoré by v čase plného rozbehu v roku 2020 mali zabezpečovať prepravu 2 250 paliet s tovarom denne, by si žiadalo prijať veľké množstvo ľudí. Potrebovala riešenie, ktoré by zautomatizovalo presun tovaru prinajmenej na hlavnej dopravnej tepne závodu. Jej požiadavky na flexibilitu systému podľa popisu riaditeľa slovenskej pobočky Jungheinrichu Martina Urbana vylúčili tak dopravníkové systémy ako aj vozíky, navádzané magnetickými páskami.

Riešenie zabezpečuje vyše tucet vysokozdvižných vozíkov, navádzaných laserom. Riešenie umožňuje bez obsluhy prepravovať palety na rôzne miesta v sklade. Keďže lítium-iónové batérie vozíkov sa nabíjajú kedykoľvek, ušetrilo sa miesto na osobitné priestory pre nabíjanie.

Firma porovnáva investíciu a prevádzkové náklady techniky s nákladmi na prácu skladníka.

Kolesá od robota

Automatizácia môže zasiahnuť aj takú zdanlivo jednoduchú činnosť ako je príprava kolies pre automobilovú fabriku. Množstvo typov kolies pre poltucet modelov vo výrobnej náplni bratislavskej fabriky Volkswagenu však neznačí mechanické „obúvanie“ pneumatík na disky a dofúkanie na potrebný tlak. Najmä kapacita skladu zhruba 40-tisíc pneumatík pre zásobovanie výroby až dvetisíc áut denne požiadavku na kapacity dodávateľa kolies PTG Slovakia značne zvýšila.

Kompletizácia kolesa má dve časti. Robotická linka za menej ako 18 sekúnd obuje pneumatiku a už s diskom ju presunie do montážnej haly. Ide o portálový sklad, ktorý je plne automatizovaný a navádzaný laserom. Tu sa pripravujú PTG súpravy kolies podľa just-in-sequence dodávacieho systému. PTG dostáva informácie o plánovanej výrobe priamo zo systému automobilky. Dodávka v 360-minútovom cykle obsahuje zadanie do systému, prípravu a montáž kolesa s diskom a následnú dodávku priamo do závodu. Už nultý krok, vykladanie pneumatík z kamióna, začína s pomocou techniky v špeciálnom prejazdnom tuneli, ktorý urýchľuje manipuláciu s pneumatikami.

Zefektívňovanie logistiky nezriedka začína monitoringom manipulačnej techniky. Tá ponúka logistikom množstvo ukazovateľov, vďaka ktorým môžu detailne vyhodnotiť prevádzku manipulačnej techniky aj efektivitu práce ľudí. Systém slovensko-českej firmy GX Solutions umožňuje získať informácie o tom, akú trasu vodič vozíka vybral, či vezie náklad alebo ide s prázdnym vozidlom či odhaliť náraz. Najmä vo väčších skladoch umožňujú analýzy vyťaženosti upraviť trasy, a tak dosiahnuť finančnú úsporu. Pri veľkých flotilách je dokonca možné dospieť k zníženiu počtu manipulačnej techniky.

FOTO PTG

Samotná elektromobilita na emisné ciele nestačí

Samotná elektromobilita na emisné ciele nestačí

Energeticky efektívne riešenia šetria investície aj ľudí

Energeticky efektívne riešenia šetria investície aj ľudí