Počúvajte tých, čo pochybujú

Počúvajte tých, čo pochybujú

Parametrom kvality manažérskej práce sú výsledky rozhodnutí. Aj preto v biznise kľúčových ľudí nazývajú anglickým pojmom decision makers. Do rovnakej kategórie posúva vplyv rozhodnutí – v podobe verejných politík a legislatívy – aj vysokých štátnych úradníkov.

Jedni aj druhí, ak majú ambíciu robiť svoju prácu dobre, rozhodujú v neistote, ktorú potvrdí až konfrontácia s praxou. Nemožno ju odstrániť, iba zmierniť. Slúžia na to odhady dosahov, testy, benchmarky a iné spôsoby, ako rozhodnúť s využitím relevantných dát a faktov. Môžu otestovať aj iný dôležitý druh inšpirácie pre rozhodnutia – želania tých, ktorých sa rozhodnutia týkajú. Či sú to zákazníci firmy alebo vlády.

Mnoho dôležitých faktov poskytujú vedci. Nielen preto, že majú v tej-ktorej oblasti rozsiahle znalosti. Iný dôvod, prečo ich počúvať, je ten, že sú trénovaní v činnosti, v ktorej podriadení top manažérov obvykle nevynikajú. Pochybujú až do okamihu, kým sa teóriu či hypotézu nepodarí potvrdiť alebo vyvrátiť.  

Poprední slovenskí vedci za posledné mesiace niekoľkokrát ponúkli priemyslu aj vláde spoluprácu. Vrátane návrhu vyberať oblasti pre strategickú podporu vedy vo verejnej diskusii. Ako nadstavbu pomerne vydarenej stratégie RIS 3 – a  určenie priorít. Takých, kde by relevantné výsledky umožnila úroveň vedy, potenciál využitia v praxi aj možnosti cielenia verejných financií. Všetky tri strany majú čo doháňať nielen v kvalite komunikácie. No do tej spolupráce by mali ísť.

Dôležitá zmena v úlohe vedcov aj odborníkov z iných oblastí je v porovnaní s minulosťou tá, že môžu poskytnúť nielen fakty pre rozhodovanie, ale aj základ pre formovanie hodnôt. Jedným z dôvodov, prečo to má zmysel, je príchod takzvanej postfaktuálnej doby, keď technológie umožňujú manipulovať aj s cestou mnohých informácií k ľuďom. Preto treba skúmať aj postup tvorby hodnôt v ich mysliach. Nemusí sa to zísť iba pri voľbách. Aj manažérske rozhodovanie je pod tlakom, ktorý bude rásť. Napríklad keď sa bude blížiť najbližšia korekcia na trhoch.

Môžeme meniť prístup investorov

Môžeme meniť prístup investorov

Ako môžu klastre iniciovať inovácie

Ako môžu klastre iniciovať inovácie