Na čo má byť Smart Industry

Na čo má byť Smart Industry

Aby bolo využitie princípov Industry 4.0 pre firmy osožné, nesmie byť len populárny pojem, ale priniesť zjednodušenie, zrýchlenie alebo úsporu.

Pracovník údržby sa chystá pracovať na nastavení zložitej automatizovanej linky a ako návod používa pracovný postup a schému stroja v tablete. Tak možno opísať jednoduchú, no nesmierne užitočnú aplikáciu princípov Industry 4.0 v praxi priemyselného podniku.

Ak by však bolo potrebné sťahovať do tabletu technický výkres v inžinierskom grafickom softvéri, čas opravy by sa výrazne predĺžil, hoci by išlo o využitie sofistikovanej technológie. Ak sa v súvislosti s priemyselným megatrendom používa aj prívlastok „smart“ teda inteligentný, obvykle by to malo znamenať zjednodušenie. „Inak sa z digitálnej technológie stáva nepoužiteľný populárny pojem a nebude pre firmu užitočná,“ upozorňuje manažérka rozvoja obchodu softvérového start-upu ixworx Martina Drahošová.

Účelne zjednodušiť

Ak však obsluha nemusí rozkladať veľké papiere a študovať príručku, ale odkliká postup opravy v jednouchej aplikácii, postup do zrýchli a firme pomôže. „Na to, samozrejme, nepotrebujete kompletnú technickú dokumentáciu v tablete, to je obrovské množstvo dát. Obsluha potrebuje vizualizáciu a detail súčiastok, s ktorými manipuluje, a na to stačí omnoho jednoduchší softvér,“ opisuje M. Drahošová riešenie, ktoré môže pomôcť pri tvorbe aplikácií pre využitie digitálnych technológií v bežnej prevádzke. Softvér ixworx upravuje 3D grafiku pre potreby vizualizácie a využíva aj rozšírenú a virtuálnu realitu.

Dynamický vývoj požiadaviek na priemysel si žiada, aby firmy neustále prispôsobovali fungovanie novým požiadavkám, upozorňuje predseda Predstavenstva Sova Digital Martin Morháč. Túžba zákazníkov po lacných výrobkoch sa mieša s nárokmi na kvalitu – a riešenie je len zefektívňovanie, na ktoré môže slúžiť digitalizácia.

Pod tou si mnoho firiem dlho predstavovalo vysoké investície. Podľa výsledkov nedávneho prieskumu, v ktorom platforma Industry 4UM začala sledovať názory manažérov na priemyselný Industry 4.0, už ukazuje, že postoj sa mení. Tri štvrtiny manažérov v prieskume vyjadrili presvedčenie, že  zmeny sú finančne zvládnuteľné.

Ak sa má v súvislosti s Industry 4.0 používať prívlastok smart, malo by riešenie priniesť zjednodušenie.

Zmena v prístupe aj myslení

Digitalizácia počíta najmä s efektívnym zberom, triedením a využitím dát o výrobe . Vďaka nim je možné odhadnúť, kde vzniknú zdržania, a priebežne optimalizovať linku, aby fungovala efektívnejšie. „Aj na bežiacej výrobe na linke možno vytvoriť digitálny model, na ktorom sa určí, ako rýchlo by mala bežať, a na základe dát z reálnej prevádzky zistíme odchýlky od ideálneho stavu, ktoré možno odstrániť,“ dopĺňa M. Morháč zjednodušený opis kontinuálnej digitálnej optimalizácie.

FOTO Shutterstock

RP12_2016_INZ_vizual_Komercni banka_17288 KB Bratislava inzerce SK Revue Priemyslu 210x280 V01 PRINT-1.jpg
Ako môžu klastre iniciovať inovácie

Ako môžu klastre iniciovať inovácie

Inteligentná montáž zjednotí náklady kusovej výroby aj miliónovej série

Inteligentná montáž zjednotí náklady kusovej výroby aj miliónovej série