Inteligentná montáž zjednotí náklady kusovej výroby aj miliónovej série

Inteligentná montáž zjednotí náklady kusovej výroby aj miliónovej série

Automatizované procesy, v rámci ktorých komunikuje materiál, produkt, výrobná linka, všetky technológie a servisné služby. Taká je budúcnosť priemyslu podľa princípov Industry 4.0.

Na princípe využitia moderných komunikačných technológií vo výrobe nazýva Atlas Copco nastupujúcu technológiu Smart Connected Assembly. Spája v nej široký sortiment priemyselných produktov a služieb s pätnástimi rokmi skúseností z vývoja know-how pre nový spôsob komunikácie v montážnych procesoch.

Novinka musí ponúknuť viac než produktivitu s najvyššími štandardmi kvality. Vízia jednotnej veľkosti dávky v rámci konceptu Industry 4.0 hovorí o rovnakých nákladoch bez ohľadu na to, či sa v sérii vyrobí jeden kus alebo milión jednotiek.

Atlas Copco stanovilo ambiciózny cieľ zaviesť v najbližších piatich rokoch do štyroch z piatich výrobných podnikov elektronicky riadenú výrobu. To pomôže zvýšiť produktivitu až o 30 percent a dáva firmám, ktoré novinku využijú, šancu byť krok pred konkurentmi. Smart Connected Assembly prepojí všetky procesy na výrobnej linke a aplikácie integruje do spoločnej siete. Dáta, ktoré takýto systém vygeneruje, umožnia zlepšiť jednotlivé činnosti aj celé procesy.

Roky výskumu a vývoja priniesli spoločnosti Atlas Copco skúsenosti, technológie a kompletnú ponuku produktov, potrebných pre návrh a budovanie inteligentných prepojení jednotlivých výrobných procesov. „Dokázali sme vyvinúť komplexný systém, ktorý zodpovedá požiadavkám Industry 4.0. Zároveň možno všetky naše zariadenia plne integrovať do výrobných procesov,“ hovorí produktový manažér Atlas Copco Josef Grochovský.

V systéme sa konfigurujú výrobné zariadenia, riadenie a prediktívna analýzu procesov, no aj chybový manažment. „Množstvo výrobných podnikov už s našou pomocou inštaluje na svoje linky systémy, ktoré im umožnia využiť možnosti moderných technológií, a ich produktivita výrazne rastie,“ dodáva J. Grochovský.

Atlas Copco investuje do digitalizácie systémov a servisných služieb nielen vo výrobe. Komplexný prístup k procesom umožní, aby boli všetky terajšie aj budúce služby Atlas Copco v súlade s požiadavkami Industry 4.0. Príkladom je posun od tradičnej preventívnej údržby k modernej prediktívnej. Tá bude vychádzať z automatického hľadania optimálnych podmienok výroby, ich vyhodnocovania v reálnom čase a včasnom identifikovaní rizík.

 

Atlas Copco, s. r. o.

Atlas_Copco_logo_transparent.png

Elektrárenská 4

Bratislava

831 04 Slovakia

+421 264 462 636

acta.sk@cz.atlascopco.com

Smart Connected Assembly je spoločný projekt pre zákazníkov všetkých obchodných jednotiek Atlas Copco. Stane sa platformou pre všetky projekty spoločnosti v digitalizácii. Atlas Copco na Slovensku reprezentuje priemyselnú skupinu, ktorá je popredným svetovým výrobcom kompresorov, stavebných a banských strojov, elektrických nástrojov a montážnych systémov. S hlavným sídlom v Bratislave pokrýva celé územie sieť obchodných zástupcov, servisných stredísk a distribútorov.

Na čo má byť Smart Industry

Na čo má byť Smart Industry

Ako digitálne technológie posilnia podniky

Ako digitálne technológie posilnia podniky