Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

Inovácie si od firiem pýtajú prepojenie moderných technológií, zefektívňovanie a nové prístupy. Priemysel omnoho ľahšie začne zarábať na inováciách v spolupráci s vedcami.

Ak chce automobilová fabrika vyrábať vozidlá čo najefektívnejšie, musí zladiť vlastnú výrobu, spoluprácu s logistikou dodávateľského reťazca a na minútu presnú koordináciu s dodávateľmi dielcov. Tým zadáva požiadavky na variantné vyhotovenie komponentov krátko pred vlastnou výrobou podľa požiadaviek zákazníkov na doplnkovú výbavu. „Tá sa však vo výrobe ako sekvencia generuje v karosárni, pretože v tejto fáze výroby vieme, v akom poradí mieria vozidlá na montáž,“ opisuje Tomáš Mičík, vedúci plánovania karosárne SUV bratislavského závodu Volkswagen Slovakia.

Požiadavky konečného zákazníka sú čoraz pestrejšie a variabilita výrobkov tak neustále stúpa. Nutnosť dodávať všetky moduly a komponenty v presnej sekvencii tak, aby sa stretli na presných bodoch výrobnej linky, sa v rámci systému Just-in-Time, prípadne Just-in-Sequence nemení. Zvyšuje však nároky na variabilitu, schopnosť reagovať v čo najkratšom horizonte na zmenené požiadavky a udržať všetky dôležité parametre. Inými slovami, dokázať zaradiť inovácie produktu a dostať ich do praxe cez výrobné postupy na každodennej báze.

Referencia od vedcov

Jeden z najlepších príkladov, ktorý na nedávnej konferencii Slovenskej kooperačnej burzy opísal význam priemyselných inovácií, paradoxne neprišiel zo strany firmy. Hovoril o ňom vedec. Týkal sa kritérií, podľa ktorých si technologických dodávateľov vyberá najväčší vedecký projekt sveta, projekt švajčiarskeho hadrónového urýchľovača, známeho pod skratkou CERN. Ten má vzhľadom na veľkosť nemalé množstvo dodávateľov vrátane firiem, ktoré ho zásobujú unikátnymi technológiami. „Aby ponuka priemyselnej firmy priamo pre urýchľovač prešla do fázy rokovaní o nákupe, musela spĺňať technické požiadavky, o ktorých možno povedať len, že musia byť lepšie ako to, čo už bolo vo svete vymyslené,“ hovorí slovenský fyzik Branislav Sitár, dlhoročný viceprezident CERN-u a koordinátor slovenskej účasti v tomto medzinárodnom vedeckom projekte.

shutterstock_741265771.jpg

Okrem referencií k schopnosti splniť jedny z najnáročnejších požiadaviek na svete, ktoré dostalo od CERN-u vyše pol stovky slovenských firiem, má aktívna účasť malej krajiny aj ďalšiu výhodu. Spoločnosti zo Slovenska môžu od oddelenia transferu technológií CERN-u získať poznatky z výskumu rôznych oblastí, ktorým sa projekt venuje. Firmám v priemysle tak môže pomôcť s riešením nemálo zásadných problémov.

Čo znamená smart

Keď sa hovorí o personalizácii výrobkov, tlaku na znižovanie ich cien, ale zároveň aj zefektívňovaní vývoja a výroby vo firmách v snahe, aby výrobcovia na ich predaji zarobili, možno podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Sova Digital Martina Morháča len ťažko uniknúť prívlastku „smart“. Ten sa používa  ako odkaz na inteligentné riešenia. „Alebo skôr inovatívne, pretože ak chcú firmy uspieť, musia hľadať všetky dostupné spôsoby, ako naplniť požiadavky zákazníkov, ale zároveň to robiť efektívne,“ dodáva M. Morháč. Aby to dokázali, môžu využiť moderné technológie s veľkým množstvom digitálnych riešení, čo im núka technický pokrok, a ktoré sú známe najmä pod názvom princípov Industry 4.0.

Technológie sa však nesmú stať cieľom, ale skôr funkčným nástrojom, ako vyhovieť potrebám dynamickej spoločnosti, zdôrazňuje M. Morháč. Potom to nie je klasický projekt, ohraničený časovým horizontom, pripomína T. Mičík. „Ide o stratégiu, ako transformovať výrobné závody z terajšej podoby na plnenie požiadaviek, ktoré sa ešte len objavujú,“ dodáva manažér Volkswagenu. Firma sa podľa neho snaží skĺbiť tvorbu konštrukcie vozidla s technológiami, ktoré v moderných autách pribúdajú, a vyrábať ich najefektívnejšie, ako sa len dá. „Zadanie znie, ako vieme skonštruovať vozidlo tak, aby sme ho dokázali efektívne vyrobiť a účinne využili technológie na to, aby sme udržali na uzde náklady a boli na trhu konkurencieschopní,“ opisuje náročnú úlohu.

Viac než priaznivé okolnosti

Keď sa do projektu digitálneho podniku púšťala slovenská automobilovo-technologická skupina Matador, pomohlo načasovanie. Keď sa akcionári rozhodli, že firma bude investovať do nového závodu v Nitre a využije moderné technológie, pribudla aj nutnosť obstáť v tlaku na efektívne využitie ľudí, hovorí riaditeľ IT služieb Matador Holdingu Igor Šuba. „Pre nás to bola cesta, ako aj na základe skúseností iných firiem dokázať plniť rastúce požiadavky dynamickejšie a udržať si konkurencieschopnosť bez extra nárokov na nábor nových ľudí,“ hovorí.

Práve takéto požiadavky si podľa M. Morháča žiadajú od manažérov firiem zapracovať nový prístup k riadeniu doslova do strategického smerovania podniku. „Súčasťou využitia princípov Industry 4.0 v podnikoch musí byť na úrovni stratégií aj otázka prípravy kvalifikovaných ľudí. Je potrebné zmeniť štruktúru vzdelávania v školách aj vo firmách, inak technologický vývoj zastihne podniky nepripravené,“ zdôrazňuje. Navyše, podotýka, nedostatok kvalifikovaných odborníkov bude už len väčší.

Rýchlosť vývoja, ale aj nutnosť vyvíjať a testovať nové riešenia. si od priemyslu žiadajú aj inovácie na základoch, ktoré ešte priemyselná prax nepozná.

„Technologicky je karosáreň aj jednotlivé výrobné linky, ktoré v posledných rokoch vznikli v našej továrni, na špičke odvetvia. No súbežne si to vyžadovalo množstvo ľudí s novými typmi kvalifikácie na obsluhu a ovládanie týchto zariadení a celkovo programovanie a údržbu technológií,“ opisuje skúsenosť Volkswagenu T. Mičík. Ako potenciálny budúci krok označuje úvahy o využití prepojení medzi linkami pre ďalšie zefektívnenie, či fyzických alebo softvérových.

Ide o stratégiu, ako transformovať výrobné závody z terajšej podoby na plnenie požiadaviek, ktoré sa ešte len objavujú.

Tomas_Micik_Volkswagen_DSC_8659.jpg

Tomáš Mičík

Volkswagen Slovakia

Inovácie cez ľudí

Rýchlosť vývoja, ale aj nutnosť vyvíjať a testovať nové riešenia si od priemyslu žiadajú aj inovácie na základoch, ktoré ešte priemyselná prax nepozná. Testovať ich, využiť tak poznatky z vedeckého výskumu, ako aj nutnosť naučiť ich používať ľudí si žiada intenzívnejšiu spoluprácu firiem s univerzitami a vedeckými inštitúciami, než akú si dosiaľ vedeli predstaviť.

Podľa prorektora pre spoluprácu s praxou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Mariána Peciara je potenciál spolupráce priemyslu s vedcami nevyužitý. „Všetko sa deje na základe partnerských vzťahov. Vo firmách sedia absolventi slovenských škôl a my sa učíme, ako komunikovať a budovať konkrétnu spoluprácu,“ dodáva M. Peciar.

Vedci skúšajú budovať infraštruktúru vrátane vedeckých parkov na univerzitách, ale aj špeciálnych projektov. Taký je aj projekt Centra pre výskum pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied (CEMEA), ktorý vznikol v spolupráci s fínskymi partnermi. Podľa zástupcu riaditeľky centra Karola Fröhlicha má uplatnenie vedy v priemysle veľký potenciál. „Presne na to sme centrum vytvorili a už jeho pilotné projekty vznikli s využitím špičkových výskumných kapacít akadémie priamo na základe požiadaviek priemyselných firiem,“ hovorí K. Fröhlich.

Manažéri môžu využiť moderné technológie s veľkým množstvom digitálnych riešení, ktoré sú známe najmä pod názvom princípov Industry 4.0.

Systému však chýbajú peniaze. Nielen systémové zo štátneho rozpočtu či projektové od priemyselných firiem, upozorňujú vedci. Dokonca aj v čase, keď sú k dispozícii nemalé zdroje z európskych fondov, sa pre nesystémové plánovanie ich využitia nedarí získať za ne relevantné výsledky, konštatuje B. Sitár. Ako riešenie odporúča intenzívnu komunikáciu, a to aj na úrovni verejných diskusií. „Vedenie Slovenskej akadémie vied a univerzít by v spolupráci s priemyslom malo spoločne navrhnúť, čo by sa na Slovensku malo najbližších desať až dvadsať rokov skúmať a vyvíjať,“ hovorí. „Na základe strategických cieľov a dobrých kritérií na ich plnenie môže byť výskum perfektná investícia pre štát. Taká, ktorá sa mu za desať-dvadsať rokov, obrazne povedané, stonásobne vráti,“ uzatvára B. Sitár.

FOTO Shutterstock

Ako digitálne technológie posilnia podniky

Ako digitálne technológie posilnia podniky

Pokračovanie optimalizácie modernými prostriedkami

Pokračovanie optimalizácie modernými prostriedkami