Ako digitálne technológie posilnia podniky

Ako digitálne technológie posilnia podniky

Kľúč k zásadnej premene priemyselných firiem majú v podobe stratégie v rukách topmanažéri. Ešte nikdy nemali poruke také výkonné systémy, no cestu si musia vybrať sami. 

Manažéri slovenských podnikov chápu význam a vplyv technologických zmien, ktoré súvisia s napĺňaním konceptu Industry 4.0. Tento priemyselný megatrend sa pre mnoho firiem stáva dôležitou témou pre budovanie konkurencieschopnosti. Zatiaľ sa však len začínajú zaujímať o jeho princípy a v mnohých prípadoch viac o technológie, ktoré s jeho zavádzaním súvisia. Ako novinku priamo využiť v biznise, zatiaľ neriešia. „Zaoberať sa miestom Industry 4.0 v riadení podniku ešte nie je vnímané ako nutnosť a veľká časť firiem sa ešte len začína zamýšľať nad riešeniami,“ konštatuje Martin Morháč, predseda Predstavenstva SOVA Digital.

Poznatky o prístupe k novinke vyplývajú z výsledkov nedávneho prieskumu, v ktorom platforma Industry 4UM rozbehla dlhodobé mapovanie názorov manažérov na priemyselný megatrend. Industry 4UM je fórum odborníkov, ktoré vedie modernými metódami dialóg so slovenskými podnikmi a ich manažérmi o nových technologických trendoch a ich využití v riadení.

Úroveň aplikácie konceptu Industry 4.0 v slovenských priemyselných podnikoch podľa výsledkov prieskumu do istej miery vysvetľuje slabšia informovanosť. Nie o technológiách, ktoré s ním súvisia, ale o možnostiach využitia nových princípov v budovaní konkurencieschopnosti firmy, zdôrazňuje M. Morháč. „Inak povedané, mnoho firiem reaguje zmeny na trhu a rastúci tlak iba menšími optimalizáciami,“ vysvetľuje.

Pozitívne je, že čoraz viac podnikov chápe koncept Industry 4.0 ako spôsob, ako vykonať koncepčné zmeny a dosiahnuť zefektívnenie výroby a zvýšenie produktivity. Dve tretiny firiem vnímajú potrebu implementácie Industry 4.0 v zlepšovaní a zefektívňovaní vnútorných procesov. „Zásadný posun k zvyšovaniu konkurencieschopnosti však prinesie iba to, že sa do využitia princípov Industry 4.0 zapoja vrcholoví manažéri. Nielen každodenným riadením, ale najmä aplikovaním pri tvorbe podnikovej stratégie,“ odporúča M. Morháč. Digitálne prepojené technológie im na to ponúkajú výkonný nástroj, no o spôsobe, ako ich využiť a dosiahnuť v konkrétnej firme požadované výsledky, musia pri tvorbe stratégie rozhodnúť samotní vrcholoví manažéri.

stiahnuť.jpg
stiahnuť (1).jpg

SOVA Digital, a.s.

www.sova.sk

SOVA Digital dodáva riešenia v zbere, aktualizácii a vyhodnocovaní dát o výrobku a príprave výroby. Implementuje softvérové riešenia na základe PLM platformy Siemensu, integráciu podnikových systémov, úpravu procesov, podporu, školenia a služby. O využití princípov Industry 4.0 v tvorbe firemných stratégií topmanažérmi bude v otvorenom fóre Industry4UM, ktoré organizuje spolu s Revue priemyslu, diskutovať 29. novembra v bratislavskom Aureliu.

Inteligentná montáž zjednotí náklady kusovej výroby aj miliónovej série

Inteligentná montáž zjednotí náklady kusovej výroby aj miliónovej série

Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis