Vplyv dodávateľov na podobu mobility rastie

Vplyv dodávateľov na podobu mobility rastie

Odvetvie, známe ako automobilový priemysel, sa výrazne mení a čoraz viac sa ako predmet jeho biznisu spomína slovo mobilita. S novými konceptmi a technológiami sú v čoraz väčšej miere jeho nositeľmi dodávatelia komponentov, modulov a expertných služieb.

Mobilita sa mení spôsobom, ktorý nemá obdobu od čias, keď sa prešlo od kočov, ťahaných koňmi, k vozidlám s vlastným pohonom. Na rozdiel od minulosti však zmenu neprinášajú iba finálni výrobcovia automobilov „Túto evolúciu v každom kroku viac a viac ťahajú automobiloví dodávatelia,“ vyhlásil na nedávnom autosalóne v nemeckom Franfurte nad Mohanom Roberto Vavassori, prezident Európskej asociácie automobilových dodávateľov (European Association of Automotive Suppliers – CLEPA) a člen predstavenstva známeho výrobcu bŕzd Brembo.

Nároky na každú súčiastku

Nároky modernej dopravy na bezpečnosť, ale aj efektívnu výrobu a neustále inovácie s využitím rôznych technológií dlhodobo zvyšujú dôležitosť dodávateľov v automobilovom priemysle. Outsourcing je už niekoľko rokov jedna z hlavných tendencií v priemysle a automobilový sektor v nej zašiel naozaj ďaleko. Na rozdiel od minulosti, keď sa všetko dôležité vo výrobe automobilu obvykle odohralo v jedenej fabrike alebo maximálne v priestoroch jednej firmy, možno v súčasnosti za každým modelom tušiť niekoľko stoviek podnikov. Nielen výrobcov komponentov, ale aj logistických firiem, dizajnových, vývojových a konštrukčných kancelárií, rovnako ako programátorov a integrátorov čoraz zložitejších info-komunikačných systémov.

IMG_3785.JPG

Podľa štatistík CLEPA sa priemerné auto skladá zo zhruba 30 tisíc súčiastok a komponentov. Dodávatelia tvoria zhruba tri štvrtiny hodnoty vozidla. Na medzinárodnej scéne odhaduje CLEPA ich výdavky na výskum a vývoj na zhruba 20 miliárd eur ročne. Vzhľadom je zjavné, že na rozdiel od minulosti sa aj regulácia netýka iba automobiliek. Na plnenie jej požiadaviek vynakladajú nemalú časť výdavkov na vývoj aj dodávatelia, zdôraznila generálna tajomníčka CLEPA Sigrid de Vries

Ako príklad spomína čoraz prísnejšiu európsku reguláciu emisií, ktoré produkuje cestná doprava. „Na splnenie cieľov Parížskej dohody o životnom prostredí je potrebné efektívne skĺbenie najmodernejších technológií,“ zdôrazňuje S. de Vries. K ladeniu efektívnosti motorov či využívaniu ľahších materiálov na zníženie spotreby sa pridávajú aj nové palivá a pohony – elektrina či biopalivá a najnovšie už aj sofistikované dopravné systémy, ktoré zefektívňujú činnosť celých flotíl áut.  

Domáci dosah zmien

Veľkosť a vplyv automobilového priemyslu začínajú dostávať na Slovensko nové trendy už aj nad rámec samotnej výroby. Iba z istej časti sa týkajú automobiliek. V závetrí troch a čoskoro už štyroch výrobných závodov automobiliek drieme obrovská sila v podobe niekoľkých stoviek dodávateľov rôznych stupňov. Na Slovensku sú zastúpení v podstate všetci veľkí hráči v automotive sektore a ďalší prichádzajú. Pozitívom je, že noví investori ako Brose v Prievidzi či japonská Minebea už rovno investujú do vývoja. Tí starší sa zase od jednoduchej výroby čoraz viac orientujú na sofistikovanejšie činnosti. Zatiaľ skôr no výrobe, no začali sa objavovať aj novinky v podobe kompetenčných centier, jednoduchého aplikačného vývoja, no aj plnohodnotné výskumno-vývojové centrá.

Tento trend je logický, keďže materské koncerny po prvotnom zoznamovaní sa s tunajším prostredím pochopili potenciál Slovenska z hľadiska cenovo výhodnej a kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj dobrej polohy. Postupne presunuli do svojich slovenských dcér čoraz väčšiu porciu výrobných činností, vďaka čomu tieto naakumulovali potrebné know-how a stali sa tak špecialistami na výrobné procesy. Následný presun vývojových činností len kopíruje tento postup, keď si tunajšie fabriky postupne odkrajovali čoraz väčšiu porciu takýchto aktivít. Opäť tu významnú úlohu zohrala cenová atraktivita domácich vývojárov, ako aj ich vedomosti nazbierané z výroby.

Najväčší automobiloví dodávatelia sveta

Bez názvu.jpg

Prameň: Automotive News Data Center

Rast do hĺbky

V budúcnosti preto dodávatelia nebudú rásť už len do šírky ako doteraz, ale viac sa budú musieť zamerať aj na prehĺbenie svojej expertízy. Adekvátne tomu porastú aj riziká. Tlak na zvyšovanie platov spojený s nedostatkom kvalifikovaných a už aj nekvalifikovaných zamestnancov ohrozuje ich konkurencieschopnosť nielen u zákazníkov, ale aj v boji o nové projekty v rámci materských koncernov. Zároveň slabá prepojenosť s vysokými školami a vedeckými ústavmi brzdí širší rozvoj vývojových aktivít.

Napriek tomu ponúka subdodávateľský segment na Slovensku obrovský potenciál na ďalší rast. V súčasnosti totiž tri slovenské automobilky stále dovážajú približne šesťdesiat percent komponentov zo zahraničia. Pozitívom je, že dodávatelia myslia aj na diverzifikáciu dodávok. Podľa tohtoročného prieskumu konzultačnej firmy PwC medzi subdodávateľmi dve tretiny respondentov majú aj iných než len lokálnych odberateľov. Je z čoho vyberať. V okruhu štyristo kilometrov je v regióne pätnásť finalizačných fabrík, ktoré ich materské koncerny zásobujú stále novými modelmi. A kým vlani automobilky v regióne vyprodukovali 3,8 milióna vozidiel, do konca desaťročia z ich liniek zíde podľa prognózy PwC už viac ako 4,3 milióna automobilov.

Nároky modernej dopravy na bezpečnosť, ale aj efektívnu výrobu a neustále inovácie s využitím rôznych technológií dlhodobo zvyšujú dôležitosť dodávateľov v automobilovom priemysle.

FOTO Miro Nôta

RP10112017_industry4UM_4-1.jpg
Rast miezd predbieha produktivitu

Rast miezd predbieha produktivitu

Inovácie budú dosť rýchle len s digitálnou podporou

Inovácie budú dosť rýchle len s digitálnou podporou