Inovácie môžu byť recept na rast

Inovácie môžu byť recept na rast

Ak firma investuje peniaze a prácu ľudí aj do vývoja celkom iného produktu, než je na trhu bežný, otvára sa jej možnosť vyrásť na vplyvného hráča na globálnom trhu.

Rozvíjať inovatívne nápady je kriticky dôležitá aktivita pre firmy všetkých veľkostí. Šéfovia aj majitelia mnohých menších podnikov si často myslia, že inovácie sú výsadnou veľkých spoločností, ktoré zamestnávajú výskumníkov a majú veľké výskumné a vývojové oddelenia. Tento omyl bráni mnohým manažérom, aby reálne využili potenciál a pridali svojim firmám dôležitú konkurenčnú výhodu. Prichádzajú tak o možnosť dostať svoje produkty a služby na takú vysokú úroveň, aby mohli zaujať nielen nových zákazníkov, ale aj celé nové trhy. Inak povedané, aby mohli rásť na výrazne väčšie firmy, než sú.

Mimoriadne dôležitý nástroj na rozvoj inovácií v podniku je samostatný rozpočet.

Vyrásť cez novinky sa dá

 Treba pripomenúť, že takýto inovačný proces potrebuje vo firme kultúru, teda zvyklosti v najlepšom slova zmysle, zamerané viac na neustále skúšanie nového a zlepšovanie než dlhodobé plnenie jedného pokynu. V praktickom biznise to podľa odborníkov znamená niečo ako žonglovanie medzi plnením súčasných požiadaviek zákazníkov a vedením firmy, ktoré nezamietne ani špecifické individuálne názory o tom, čo si trh vypýta o nejaký čas. To všetko dokáže zabezpečiť, že podnik nielen získa potenciál na značný rast, ale aj pri obmedzenom rozpočte bude môcť správne identifikovať, do ktorej oblasti investovať vo výrobe či v práci so zákazníkmi.

„Začínali sme ako tucet ľudí, natlačených v jednej búde. Aj keď sme už pomerne veľká nadnárodná firma, musíme fungovať a najmä spolupracovať, hľadať, ako uspejeme,“ vyhlásil pred časom Mike Muller, technologický šéf a spoluzakladateľ Arm Holdings, ktorá začala v roku 1990 v anglickom Cambridgei s vývojom čipov. V minulom roku dosiahla pri tržbách zhruba 1,3 miliardy eur a pri vyše troch tisíckach zamestnancov je jej trhová hodnota 16 miliárd eur. Podľa hodnotení sa stala najinovatívnejšou britskou firmou a dosiahla v tejto disciplíne piate miesto na svete podľa rebríčka amerického magazínu Forbes.

Slovenský výrobca presných prevodoviek pre robotické zariadenia Spinea, ktorého zakladatelia tiež v deväťdesiatych rokoch zmenili vedecký vynález na produkt, zavesil svoj rast na začínajúci rozvoj výroby presných robotov. Navyše, firma má reálnych konkurentov iba v Japonsku, a tak pomerne rýchlo zaujala európskych výrobcov robotov a začala rásť. Po viacerých rozšíreniach má Spinea vyše 500 zamestnancov a ohlásila, že postaví už tretí závod. V čase, keď jeho výroba pobeží naplno, by mala mať firma vyše 960 zamestnancov. „Jedna z najväčších úloh však je udržať schopnosť rýchlo a pružne inovovať, a to aj napriek tomu, že už budeme pomerne veľká firma,“ hovorí v rozhovore na inom mieste Revue priemyslu výkonný riaditeľ Spiney Ľubomír Bezák.

Aby firma využívala inovácie ako dlhodobý kľúč k rastu, musí preto vytvoriť podmienky v podobe podnikovej kultúry.

 Kde vziať inovácie

Ešte predtým, ako potrebuje spoločnosť vyriešiť, ako byť zároveň veľká a inovatívna, musí vyrásť. Zjednodušene povedané, predávať omnoho viac svojich produktov ako kedykoľvek v minulosti. Aby sa to podarilo, treba – podľa rady M. Mullera – zamerať aj vývoj produktov na požiadavky, no ešte viac na potreby zákazníkov. „Firma musí produktmi dosiahnuť, aby boli zákazníci spokojní. Niekedy to ani neznamená robiť presne to, čo žiadajú, pretože to nemusia správne formulovať. Preto je nutné pri vývoji produktu správne interpretovať ich potreby,“ odporúča.

Výrobca špeciálnych bezolejových kompresorov, piešťanská firma Ekom vznikla ešte v deväťdesiatych rokoch a základom jej podnikania bol nápad šiestich inžinierov so skúsenosťami z vývoja a výroby zdravotníckej techniky. Vyvinuli kompresor, ktorý vďaka využitiu vhodnej kombinácie materiálov dokáže fungovať bez mazania olejom. Vzduch, ktorý z kompresorov vychádza, je vďaka tomu čistý a nezapácha od olejových pár. Navyše funguje takmer bezhlučne. Originálny produkt, ktorý zakladatelia označili ako ekologický kompresor, si rýchlo získal obľubu v lekárskych ambulanciách.

Podľa jedného zo zakladateľov tejto spoločnosti Júliusa Ivana sa zameranie firmy na dlhodobú prosperitu zakladá na čo najlepšej znalosti potrieb existujúcich zákazníkov, no aj hľadaní nových. „K tomu vyhľadávanie a využívanie šancí, porovnávanie sa s najlepšími a vysoký stupeň inovácie produktov,“ zdôrazňuje J. Ivan. Firma dodáva kompresory do vyše sedemdesiatich krajín a stala sa silným medzinárodným hráčom. Kompresory od nej už kupujú aj priemyselní výrobcovia z iných oblastí. Po raste a postavení nového závodu uvažovali majitelia o rozšírení produktového portfólia. Od roku 2000 má podnik aj druhú divíziu – lisovňu, ktorá spracováva tenké plechy pre výrobcov telekomunikačnej techniky a iných špeciálnych zariadení.

Postup, pri ktorom firma zarába na rozvoj a nové inovácie už od prvého produktu, je dôležitý. Preto je nevyhnutné pretvoriť už prvú ideu čo najrýchlejšie na produkt, ktorý možno uviesť na trh. Pretože keď podnik začne predávať, môže urobiť aj ďalší dôležitý krok – vytvoriť a udržiavať samostatný rozpočet na inovácie. „Ak však spoločnosť nedokáže pretvoriť inováciu do produktu, z ktorého tečú tržby, mala by ho ako projekt nechať tak a skúsiť niečo iné,“ odporúča M. Muller.

Aj kultúra sú pravidlá

Aby firma využívala inovácie ako dlhodobý kľúč k rastu, musí preto vytvoriť podmienky v podobe podnikovej kultúry. To zďaleka neznamená iba založiť vývojové oddelenie ako cestu  k prelomovým zmenám, upozorňuje technologický konzultant Steven Carden. Chuť premýšľať pri práci a hľadať zlepšenia sa podľa neho oplatí podporovať v každom zamestnancovi. Treba si uvedomiť, že 95 percent inovácií nie sú vynálezy, a sledovať aj, čo sa vymyslelo mimo firmy.

„Ak ste pokorný a akceptujete, že nemáte odpovede na všetky otázky, môže uspieť tak, že poprosíte o pomoc, požičiate si alebo aj prevezmete postupy zvonku, ktoré po využití vo vašej firme prinesú zlepšenie,“ dopĺňa.

Čo vlastne znamená inovačná kultúra a ako sa dá cielene budovať a podporovať. Adi Alon, šéf inovačnej odnože konzultačnej spoločnosti Accenture pre Severnú Ameriku, zdôrazňuje ako základ zavedenie definície inovácií pre konkrétnu firmu a ich úlohu v jej prevádzke a raste. „Môže pomôcť, ak manažment vymenuje typy inovácií, ktoré môžu podnik posunúť ďalej, a to naprieč celou firmou, aby žiadny zo zamestnancov nemal pocit, že jeho práce sa to netýka. Ak definujete inovácie príliš úzko a ako samostatnú časť firmy, riskujete, že ľuďom nebudú pripadať dosť dôležité,“ podčiarkuje.

Keďže nakázať ľuďom premýšľať inovatívne je náročné, pomáhajú dôkazy. Preto obsahujú inovačné stratégie a plány ich zavedenia do praxe aj metódy merania a vykazovania výsledkov inovačného procesu. Aby však nevznikal nepotrebný byrokratický report, treba v rámci internej komunikácie zrozumiteľne komunikovať najmä reálne prínosy novátorských nápadov na úspech spoločnosti a aj naviazanosť na motivačné nástroje.

Šéf s rozpočtom

Prax inovatívnych firiem ukazuje, že výsledky zlepšuje aj to, ak inovácie dostanú v rámci firmy svojho pána, teda člena výkonného manažmentu, ktorý za ne zodpovedá. Ide totiž o manažéra, ktorý vníma a presadzuje prístup ako svoju hlavnú misiu. Tak obvykle dosahuje lepšie výsledky. Pretože je to jeho úloha a pozícia vo vedení mu na to dáva právomoci. Na jednej strane musí vytvárať a podporovať inovačné iniciatívny v každej oblasti fungovania podniku a na druhej podporovať angažovanosť zamestnancov, aby sa vyhol riziku, že sa ľudia spoľahnú na to, že inovácie sú úloha iba jedného oddelenia.

Mimoriadne dôležitý nástroj na rozvoj inovácií vo firme je samostatný rozpočet. Aj keď majú inovácie medzi úlohami všetky útvary podniku a každý manažér, všetci vnímajú rozpočty najmä ako nástroj na realizáciu hlavného zamerania útvaru či vo výrobe, alebo iných častiach firmy, konštatuje A. Alon. Ak na otázku „Kto má na inovácie rozpočet?“ neexistuje jednoznačná odpoveď, je úspech tejto dôležitej aktivity ohrozený.

Výnosnosť inovácií zlepšuje aj to, ak inovácie dostanú vo firme svojho pána, člena výkonného manažmentu s pozíciou CIO.

Ako rásť a zarábať na inováciách

- Hľadať každú možnosť zlepšenia produktu, procesov aj biznis modelu

- Detailne pomenovať úlohu inovácií v každej časti stratégie aj operatívy podniku

- Venovať dostatok času aj peňazí hľadaniu prelomových inovácií, ktoré umožnia firme rásť

- Akceptovať aj riziko, že inovácia nevyjde, prevratné inovácie zriedka vyzerajú ako stávka na istotu

- Merať prínosy inovácií, úspech je aj vyššia spokojnosť zákazníka, neúspech je iba zhoršenie, no aj to umožní usmerniť ďalšie inovácie

- Zamerať sa viac na vnímanie produktu zákazníkom než na parametre technológie

- Využívať aj nástroje open innovation, teda nápady z univerzít, od vedcov či start-upov

- Zapojiť do inovácií každého človeka vo firme, od topmanažmentu po juniorov, ktorých nápady ešte menej ovplyvňuje rutina

- V správnom čase vytvoriť pozíciu inovačného manažéra (Chief Innovation Officer – CIO)

- Vytvárať samostatný rozpočet na inovácie

Zdroj: Accenture’s Innovation Performance Group

FOTO Miro Nôta

RP8-9_2017_CSOB-17-011-18 Pozvanka Konferencia revue priemyslu.indd-1.jpg
Inovácie budú dosť rýchle len s digitálnou podporou

Inovácie budú dosť rýchle len s digitálnou podporou

High-tech stará škola

High-tech stará škola