Robot môže byť aj bezpečnostný prvok

Robot môže byť aj bezpečnostný prvok

Automatické stroje umožňujú firmám zvyšovať tempo a udržať kvalitu výroby. Cenou nie sú ohrozenia, pretože ľudia menej vykonávajú nebezpečné činnosti.

Technik dodávateľa technológií zomrel v nemocnici na následky zranení po tom, ako ho robot pritlačil na oceľovú dosku. Znamená tragická nehoda z nemeckej automobilovej továrne spred dvoch rokov riziko spolupráce so strojmi? Alebo dokonca porušenie prvého zo známych zákonov robotiky, ktoré v štyridsiatych rokoch minulého storočia sformuloval americký sci-fi spisovateľ Isaac Asimov a ktorý zdôrazňuje, že „robot nesmie ublížiť človeku alebo svoju nečinnosťou dovoliť, aby bolo človeku ublížené“? Nie, v podstate išlo o nešťastný kontakt stroja s človekom, ktorého pri práci nechránila oceľová klietka. Pretože robot nastavoval a bol pri ňom vnútri klietky, ktorá pri bežnej činnosti veľké zariadenia oddeľuje. Prax a nové technológie ukazujú, že roboty nielen že nie sú vo fabrikách hrozbou, ale dokonca môžu bezpečnosť práce ľudí zvyšovať.

Robot nesmie ublížiť človeku alebo svoju nečinnosťou dovoliť, aby bolo človeku ublížené, znie prvý zákon robotika Isaaca Asimova.

Prvok biznisu

Rýchly pokrok technológií vďaka vývoju a investíciám priemyselných firiem do automatizácie umožnil, aby sa firmy čoraz viac spoliehali na stroje a hľadali nové možnosti, ako ich využiť. Priemyselná automatizácia umožňuje firmám zefektívňovať výrobu a vďaka úspornému a plynulému využitiu výrobných liniek aj vyhovieť požiadavkám zákazníkov na znižovanie cien. Mohlo by sa zdať, že v tomto systéme má človek čoraz menej dôležitú úlohu a vysoké tempo neberie na jeho bezpečnosť extra ohľad. Opak je pravda, významným prínosom priemyselnej automatizácie je zníženie množstva a intenzity ohrození ľudského zdravia v priemyselnej výrobe.

Bezpečnosť práce je v priemysle čoraz dôležitejší prvok. Firmy sa rady pochvália nízkymi číslami alebo ideálne nulou v kolónkach počtu vážnych zranení pri práci, napríklad v správach o udržateľnosti podnikania. A to nielen preto, že eliminujú riziko finančných dosahov úrazov. Menej rizík pri výkone práce stojí za to komunikovať aj v rámci personálneho marketingu. V situácii, keď podniky v priemysle skúšajú každý dostupný nástroj, ako získať schopných ľudí, ide o dôležitý prvok komunikácie náborárov.

Hoci obrovská mechanická ruka môže pôsobiť hrozivo, takmer každé nahradenie ľudského prvku automatizáciou zvyšuje bezpečnosť pracovníkov.

Silný chráni krehkého

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že obrovská mechanická ruka je nie je práve ukážkový príklad bezpečnosti, takmer každá zmena, keď automatizácia nahradí ľudský prvok, zvyšuje bezpečnosť pracovníkov. Stroje sú robustné a vyrobené z kovu a ľudia sú v porovnaní s nimi pomerne krehkí, a to nielen fyzicky. Na strojoch nenájdeme nervové zakončenia, takže môžu fungovať aj v horúcom či studenom prostredí, neublíži im pre človeka nevhodné zloženie vzduchu či iné znečistenie.

Typický príklad z priemyslu sú prevádzky, v ktorých sa rôzne materiály, najmä kovy, brúsia či režú. Aj preto boli napríklad v automobilovom priemysle prvé, do ktorých začali ľudia chodiť len kvôli údržbe alebo servisu, no fungujú samočinne. Keď stroj, napríklad robot, nahradí ľudských kolegov a zredukuje čas, ktorý strávili v takto škodlivom prostredí, možno to tiež zaradiť k pozitívnym prínosom. To sú typické príklady, keď samotné zaradenie robotov odstráni ohrozenie zdravia pracovníkov.

MNO_VW_01_0071.jpg

Pomáhajú rukám aj hlave

Nezvyčajné nie sú ani zranenia pochádzajúce z monotónnych pohybov. Ak sa totiž pracovník snaží presne rovnakými pohybmi celý deň pripevňovať ten istý dielec, hrozí mu riziko zranenia. V podobe únavových zlomenín, ale aj zranení zapríčinených stratou koncentrácie. Automatizácia jednoduchých úloh pomáha znížiť pravdepodobnosť výskytu zranení tohto typu. Náhrada ľudskej pracovnej sily pri zdvíhaní ťažkých bremien ako jeden z ďalších prínosov je v týchto časoch už samozrejmosťou.

Prínosom sú aj zníženia psychickej záťaže z monotónnej práce. Tie viedli k využitiu robotov napríklad v čínskej továrni taiwanského Foxconu, kde náročná práca hnala zamestnancov k samovražedným pokusom. Práve vtedy šéf firmy Terry Gou rozhodol o vyššej automatizácii, aj keď jeho pôvodné plány nahrádzania ľudí strojmi sa celkom nenaplnili.

Samozrejme, automatizácia zvyšuje bezpečnosť prostredia len vtedy, keď sa správne používa. Keďže automatická technika čoraz viac vstupuje aj do riadenia výroby, treba venovať čoraz väčšiu pozornosť správnemu nastaveniu strojov a dodržiavanie pokynov je potrebné pre bezpečnosť priemyselných robotov.

Ako čoraz dôležitejšie sa ukazuje aj zameranie vývoja na bezpečnejšie roboty. Jedna zo špičkových oblastí sú kolaboratívne roboty. Tie majú vďaka precíznej zostave senzorov schopnosť bezpečne pracovať v bezprostrednej blízkosti ľudí bez dodatočnej ochrany, teda najmä ochrannej klietky. Kolaboratívne roboty sa ukazujú ako vývojová cesta, ktorá pre ne vytvára čoraz väčší potenciál pracovať s ľuďmi a okolo nich tak, aby produktivitu tovární neovplyvňovali privysoké náklady na bezpečnosť.

Kolaboratívne robotické technológie menia spôsob interakcie a spolupráce ľudí a strojov, čím značne menia podobu priemyselnej výroby. Aby sa tieto systémy využívali účinne a bezpečne, musia firmy pri ich zavádzaní analyzovať možné riziká. Nutnosť venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti sa tak nevyhla ani vývojárom systémov a dizajnérom, ktorí musia zariadenia navrhovať tak, aby neohrozili ľudí nielen priamo svojou činnosťou, ale napríklad ani tým, že tí stratia koncentráciu. Tým pádom by ani dotyk napokon nemusel škodiť. „Pôvodné zadanie bezpečnosti bolo držať ľudí mimo dosahu robotov. Debata však prešla k tomu, že kolaboratívny robot sa môže prostredníctvom nástroja alebo súčasti dotknúť človeka bez toho aby ho zranil,“ hovorí manažérka Technical Compliance dánskej spoločnosti Universal Robots Roberta Nelson Shea. Tým pádom podľa nej kontakt, vďaka senzorom problém nie je a človek s robotom môžu spolupracovať ešte tesnejšie.

 Dôležité čiary a nálepky

Nielen robotika, ale aj ovládanie priamo výrobných zariadení cez inteligentné zariadenia, napríklad tablety, pripomína hru a jeden z jej prínosov je, že ľudí baví. Netreba však zabúdať, že aj keď tieto riešenia dávajú pracovníkom voľnosť pohybu, prichádza s ňou aj nový druh zodpovednosti - aj za vlastnú zodpovednosť. I vďaka nim sa človek počas riadenia výroby môže pohybovať po výrobnej hale. Tým však vznikli nové požiadavky na to, aby sa nedostal do cesty samotným výrobným zariadeniam. To sú totiž aj napriek digitálnemu ovládaniu často veľké a ťažké stroje.

Vzniká tak nutnosť vytvoriť aj nové podmienky pre bezpečnosť práce. Riešením nie je len vyvesenie pravidiel bezpečnosti na nástenku alebo premietanie inštruktážneho videa. Podpora bezpečného pracovného prostredia a aj priebežná komunikácia a overovanie pravidiel sú v rámci čoraz častejšie vyžadovanej certifikácie nepretržitý proces. Jeho súčasťou je zavedenie bezpečnostných smerníc a pokynov, ako aj kontrola ich dodržiavania.

Typický príklad je podľa odborníkov riziko, že pracovník si mohol nájsť vlastný spôsob vykonávania svojej práce bez toho, aby vedel, do akej miery sa odklonil od smernice.

Kolaboratívne roboty menia spôsob interakcie a spolupráce ľudí a strojov, čím značne menia podobu priemyselnej výroby – a zvyšujú bezpečnosť.

Preto majú význam nielen pravidelné preškoľovania, ale aj kompletný výstražný systém vrátane komunikačných prostriedkov. Čiže viditeľného znázornenia bezpečnostných pokynov, ale aj značenia informačného systému, ktorého súčasťou sú výstražné nápisy, orientačné čiary či inštruktážne obrázky. Tie sú pre bezpečnosť ľudí vo výrobe prinajmenej rovnako dôležité ako povinné ochranné oblečenie, obuv či prilba.

FOTO Miro Nôta

Ako chrániť roboty na prepojenej linke

Ako chrániť roboty na prepojenej linke

Zapnúť vnútropodnikovú logistiku budúcnosti značí začať šetriť

Zapnúť vnútropodnikovú logistiku budúcnosti značí začať šetriť