Zapnúť vnútropodnikovú logistiku budúcnosti značí začať šetriť

Zapnúť vnútropodnikovú logistiku budúcnosti značí začať šetriť

Automatizácia logistiky je investícia, ktorá pre vyťaženosť skladov v priemysle sľubuje rýchlu návratnosť a zmierňuje nedostatok kvalifikovaných ľudí.

Požiadavka na techniku, ktorá zabezpečí vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, je nevyhnutný základ. Priemyselné a logistické firmy najmä na západe Slovenska už cítia nedostatok ľudí s potrebnou praxou na určité pozície do skladov. Aj keď nedostatok ešte nie je kritický, prax ukazuje, že napríklad lákať ľudí z iných firiem nestačí a v konečnom dôsledku to zvyšuje náklady. Riešenie treba podľa Martina Urbana, konateľa slovenskej dcérskej spoločnosti Jungheinrich, hľadať skôr v zefektívňovaní prevádzky s využitím moderných technológií. „Čoraz viac firiem uvažuje o automatizácii skladového hospodárstva,“ dodáva M. Urban.

Techniky sa náklady týkajú rovnako ako ľudí. Preto sa logistickí manažéri primárne zaujímajú o návratnosť investície. „Detailný návrh riešenia preto okrem počiatočnej investície obsahuje aj prevádzkové náklady počas doby životnosti konkrétnej techniky,“ vysvetľuje M. Urban. Celkové náklady vlastníctva (TCO) techniky tak firmy môžu podľa kalkulácie porovnať s vlastnými manažérskymi údajmi. Teda koľko firma za rovnaký čas vynaloží na prácu skladníka, ale aj koľko ju stojí energia, opravy či údržba techniky. „Už orientačný prepočet ukazuje, že návratnosť investície v sklade s trojzmennou prevádzkou sa pohybuje okolo troch rokov. V niektorých firmách však toto číslo vyšlo výrazne nižšie,“ konštatuje manažér.

Štruktúru investície a ďalšie parametre ovplyvňuje aj to, akú technológiu si zákazník vyberie aj akú už v sklade má, či investuje do rozšírenia skladu, výstavby novej prevádzky či dokonca „na zelenej lúke“. Technika totiž môže ovplyvniť už základné priestorové usporiadanie skladu. Automatické systémy dokážu pracovať vo výrazne užších priestoroch než ľudia. Regály v sklade tak môžu byť bližšie pri sebe a omnoho vyššie – v praxi sa objavujú aj sklady, kde siahajú do výšky päťdesiat metrov.

Automatické regálové zakladače nielen znižujú výskyt chýb a zvyšujú bezpečnosť eliminovaním rizika nehôd. Optimalizujú poradie nakládky a vykládky a šetri cez rozmiestnenie tovaru. Na fungovanie skladového systému môže nadviazať bezobslužný transport dielov a medzivýrobkov zo skladu alebo inej časti výroby na linku a následne do skladu hotových výrobkov s využitím autonómnych vozíkov (Automated Guided Vehicle – AGV). 

Ako vyberať automatizovanú techniku

1. Osloviť viacerých dodávateľov.

2. Vytypovať logistické procesy, ktoré sú cyklické a menia sa málo alebo predvídateľne.

3. Určiť parametre, ktoré má systém spĺňať, zhruba na 5 – 6 rokov.

4. Vylúčiť procesy, ktoré nie je vhodné automatizovať.

5. Nechať si vypracovať niekoľko alternatívnych riešení a cenových ponúk.

6. Preveriť možnosti prepojenia riadiacich a informačných systémov dodávateľa s vlastnými.

7. Preveriť možnosti a podmienky servisu a dodávky náhradných dielcov.

8. Absolvovať referenčné návštevy.

9. Navštíviť medzinárodné veľtrhy so zameraním na internú logistiku.

10. Zvážiť rôzne alternatívy s dôrazom na návratnosť investície, prevádzkových nákladov, stability a reputácie dodávateľa.

stiahnuť.png

Jungheinrich, spol. s r.o.

Tel.: +421 (2) 49 20 58 22

www.jungheinrich.sk

Nemecký dodávateľ techniky a riešení pre internú logistiku Junghenirich považuje využitie princípov Industry 4.0 za príležitosť na ďalšiu optimalizáciu prevádzky jeho zákazníkov. Ako kľúčový prvok v procese označuje softvér a výmenu dát v reálnom čase, ktorá prepája technológie s informáciami. Vývojári firmy prepojili pred niekoľkými rokmi logistické a výrobné systémy cez komunikačné rozhranie Logistický interface. Súčasťou digitálneho podniku sa stávajú aj skladové systémy.

Robot môže byť aj bezpečnostný prvok

Robot môže byť aj bezpečnostný prvok

Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje

Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje