Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje

Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje

Moderné riadenie priemyselnej výroby vyžaduje, aby materiál a výrobky neležali na policiach skladov, ale boli čo najviac v pohybe. Počas celej zmeny a v dostatočnej rýchlosti ich udržia len stroje.

Zákazníkov priemyselných výrobcov nepochybne teší čoraz pestrejšia ponuka možností kombinácie dizajnových a úžitkových vlastností výrobkov, ktorú im ponúkajú obchodníci. Aby si mohli byť istí, že výroba dokáže ich prísľuby splniť, potrebujú intenzívnu asistenciu logistikov. Nielen v tom, ako budú pohyb výrobných vstupov medzi linkami a distribúciu hotových výrobkov zabezpečovať ľudské ruky, ale už dlhší čas aj v užitočnom a nákladovo efektívnom využití automatickej techniky. Nedostatok ľudí, ktorým čelia logistické firmy rovnako ako ich kolegovia z výroby, tlačí na to, že automatizácia v logistike a manipulácii už bude iba rásť.

MNO_URBAN_JUNGHEINRICH.jpg

Keďže iba lákať ľudí z iných firiem náklady skôr zvyšuje, čoraz viac firiem uvažuje o automatizácii.

Martin Urban

Jungheinrich

Požiadavky iba rastú

Ak chcú firmy predať svoje produkty širšiemu okruhu zákazníkov, musia sa odlíšiť.  Na jednej strane tak potrebujú rozmanité produkty načas a efektívne vyrobiť. Na druhej ich nákladový tlak upozorňuje, že jeden z najhorších druhov plytvania je nadvýroba, pretože tá stojí firmy peniaze na materiál aj prácu ľudí, miesto na skladovanie a ešte aj výdavky, ktoré má firma na to, aby sa zbavila nepredaných výrobkov – napríklad zľavy. To všetko prinieslo do modernej priemyselnej výroby fenomén čoraz častejšej zmeny. Ten ide proti predstavám efektívne fungujúcej masovej výroby, ktorú charakterizuje bezchybné opakovanie rovnakých činností.

Udržať čoraz rozmanitejšiu výrobu v efektívnom chode musí logistika. Automatizácia môže pomôcť aj v snahe zabrániť plytvaniu mimo fyzickej manipulácie – napríklad pri zbytočných administratívnych a byrokratických činnostiach.

Opakovanie rovnakých úkonov ustupuje aj pri zdanlivo menej komplikovaných produktoch, ako sú napríklad automobilové kolesá. Nedávno otvorená logistická hala automobilového dodávateľa PTG Slovakia v Lozorne dodáva kolesá pre výrobu šiestich rôznych modelov áut, ktoré vyrába neďaleká továreň Volkswagen Slovakia. S kapacitou obutia až dvetisíc áut denne musí firma dodávať súpravy pneumatík podľa veľmi presných požiadaviek nielen na kombináciu pneumatiky a disku, ale aj ich vyváženia a natlakovania s ohľadom na konkrétny auta, na ktoré sa namontujú. To si podľa výkonného riaditeľa firmy Romana Prokeša vyžiadalo automatizáciu, pri ktorej stroje nahradia zhruba 80 percent práce ľudí. Pomáha to nielen preto, že koleso na prémiové SUV váži vyše 35 kilogramov. „Vzhľadom na rozsah dodávok, keďže sme pripravení posielať Volkswagenu až tridsať kamiónov kolies denne, sme automatizovali ešte aj lepenie závaží na kolesá. To je, pokiaľ vieme, unikátne riešenie, činnosť, ktorú robí robot namiesto človeka prvý raz,“ dodáva R. Prokeš.

V skladovej logistike sa automatizácia obvykle využíva na to, aby firmy vyladili procesy, cez zvýšenie ich efektívnosti, zrýchlenie a spresnenie, ktoré sprevádzajú nemalé nákladové úspory. Súbežne s tým sa prestáva využívať papierová evidencia. Je dôležité, že automatizácia nerieši každý problém v skladovej manipulácii ani ju nemusí vždy zlepšiť.

Systém ako základ

Úspešné využitie automatizácie v skladovej logistike závisí od kvalitného systému riadenia skladu (Warehouse Management System – WMS). Ten umožňuje zacieliť, zjednodušiť a zaznamenať všetky presuny v prevádzkach podniku. Dokonca aj bez zapojenia automatizácie sa považuje za základný spôsob, ako zefektívniť zásobovanie, pretože umožní určiť pre pracovníkov najefektívnejšie cesty, urýchli činnosti a pomocné procesy okolo samotnej dodávky.

Ako automatizácia sa pôvodne označovalo využitie veľkých automatických zariadení medzi výrobnými procesmi alebo priamo na linke. Základom efektívnej automatizácie je využitie dát. Tie sa zbierajú označovaním a snímaním všetkých dodávok a zásob, či už je to využitie čiarových kódov, alebo moderných rádiových čipov (Radio Frequency Identification – RFID).

V každej fáze výroby je produkt zosnímaný a dáta sú online prenesené cez server do databázy informačného systému, čo umožňuje sledovať stav výroby v reálnom čase. Systém riadenia skladových operácií využíva prostriedky automatickej identifikácie, teda snímače čiarových kódov a RFID. Ti sú čoraz častejšie priamo integrované do mobilných terminálov a spolupracujú s nimi tlačiarne etikiet a softvéry na zber, prenos a spracovanie dát.

Kam sa posunú ľudia

 Ľudskú prácu automatizácia v logistike a manipulácii nenahradí, aj keď jej potreba je v niektorých prípadoch už obmedzená. „Človek vstupuje do činnosti skladu, iba ak treba vykonať nejakú údržbu,“ hovorí country manažérka slovenskej pobočky logistickej firmy Schnellecke Zuzana Školárová. Obavy z toho, či stroje vezmú ľuďom prácu, značne relativizuje nedostatok ľudí na trhu. Pri riešení tohto problému si logistické firmy konkurujú navzájom , ale aj so zákazníkmi – výrobnými podnikmi.

Riešením nie je ani lákanie ľudí z iných firiem, pretože vzniká špirála, ktorá v konečnom dôsledku náklady zvyšuje. „Čoraz viac firiem preto v poslednom čase uvažuje o automatizácii skladového hospodárstva,“ hovorí Martin Urban, riaditeľ slovenskej dcérskej spoločnosti globálneho výrobcu manipulačnej techniky Jungheinrich.

Tlak na zefektívňovanie donútil firmy v skladovej logistike do istej automatizovať aj prácu ľudí v skladoch. Jeden z najznámejších príkladov sú pracovníci rozsiahlych skladov internetového gigantu Amazon, ktorých pri manuálnej manipulácii s tovarom prostredníctvom  automatickej evidencie a sledovania pohybu naviguje a inštruuje technika.

„Či už vykonáva manipuláciu človek, alebo stroj, cieľ fyzickej automatizácie je rovnaký – využiť všetky jej metódy na to, aby boli komponenty alebo produkty v sklade čo najmenej v pohybe,“ zdôrazňuje David Allais, zakladateľ americkej konzultačnej firmy PathGuide Technologies v magazíne Industry Week. Pretože pohyb znamená náklady – energiu aj dodatočné miesto na presun. Preto sa tak do skladov, ale aj do manipulácie priamo vo výrobných halách dostali automatické skladové systémy, ale aj vertikálne úložné výťahy, karusely či samočinné dopravníkové pásy a vozíky vnútornej logistiky. Tie sa využívajú tak na zásobovanie výrobných liniek, ako aj na presun medzivýrobkov od jedného stroja na linke k ďalšiemu.

Či vykonáva manipuláciu človek, alebo stroj, cieľ fyzickej automatizácie je využiť všetky jej metódy na to, aby boli komponenty alebo produkty v sklade čo najmenej v pohybe.

Rozhoduje návratnosť

 Automatizácia dokáže priniesť firmám zaujímavú návratnosť investícií nielen cez nahradenie fyzickej manipulácie ľudskými rukami, ale rovnako aj opakovateľnými optimalizovanými dráhami presunov.

Riadenie ľudí okolo automatizovaných liniek je však dôležitou súčasťou efektívnej prevádzky. Jednak kvôli rýchlosti pohybu, ale aj preto, že na rozdiel od stroja sa výkon človeka mení najmä pod vplyvom únavy. Preto odborníci odporúčajú pozorne sledovať, koľkých ľudí a v akom tempe stroj „obsluhuje“. Pokiaľ ide linka na plný výkon, je niekedy, najmä v neskorších častiach pracovnej zmeny, nutné zvýšiť napríklad počet pracovníkov, ktorí od automatického stroja odoberajú produkty alebo vykonávajú nasledujúcu operáciu. Na to je nutná istá flexibilita v zaradení ľudí, no umožňuje to naplno využiť možnosti stroja.

V automatizácii neexistuje univerzálne riešenie. Preto sa musí potenciál a aj budúca návratnosť investícií do tejto oblasti počítať v každej firme individuálne s ohľadom na procesy, ktorých zautomatizovanie sa posudzuje.

Hoci sú mzdy a ďalšie náklady na ľudí, ktorých prácu nahradia stroje, obvykle dôležitá položka v kalkulácii - zďaleka nie jediná. Je dôležité zarátať do prepočtov automatizácie nielen odpisy investície do zariadení, ale aj kompletné náklady na ich údržbu. To podčiarkuje, aké dôležité je systém správne nastaviť a vyladiť jeho činnosť. Poruchové fungovanie, ktoré neplní požiadavky firemnej logistiky ako má, a navyše si vyžaduje servisné zásahy a neustále nastavovanie, môže bilanciu automatizačného projektu poslať do červených čísiel.

Benefit automatizácie sa však môže prejaviť aj mimo priamych výsledkov projektu. V situácii, v akej funguje najmä priemysel na západe Slovenska, kde firmy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných ľudí, môže pomôcť nielen tým, že zníži nároky na ich počet. Zvýšená produktivita, vďaka strojom kalkulovateľná a udržateľná, umožňuje firme motivovať ľudí vyššími platmi, a tak stabilizovať zostavu, ktorú v časoch nedostatku ľudí často mení fluktuácia.

FOTO Miro Nôta

RP8-9_2017_INZ_Tart-1.jpg
Zapnúť vnútropodnikovú logistiku budúcnosti značí začať šetriť

Zapnúť vnútropodnikovú logistiku budúcnosti značí začať šetriť

Výskum posúva spájanie k výrobnému procesu

Výskum posúva spájanie k výrobnému procesu