Elektronická inovácia šetrí náklady a znižuje chybovosť

Elektronická inovácia šetrí náklady a znižuje chybovosť

CEVA Logistics je podľa dostupných informácií prvý zasielateľ, ktorý na Slovensku vystavil ku komerčnej cargo zásielke z bratislavského letiska letecký nákladný list v elektronickej podobe.

V globálnom biznise je súčasťou komplexných logistických služieb rovnako organizácia prepravy a skladovania, ako aj colná deklarácia a ďalšia informačná podpora, ktorú priemyselné firmy očakávajú. Letecký nákladný list je v nákladnej leteckej doprave kľúčový dokument medzi prepravcom, teda zákazníkom, a dopravcom, teda leteckou spoločnosťou. Tradične sa vystavujú papierové nákladné listy, ktoré, keďže sa na ne používa špeciálny papier aj tlačiarne, náklady na administratívu značne zvyšujú.

CEVA Logistics je podľa dostupných informácií prvou zasielateľskou spoločnosťou, ktorá na Slovensku vystavila ku komerčnej cargo zásielke z bratislavského letiska letecký nákladný list v elektronickej podobe (Electronic Air Waybill – eAWB). Elektronizácia nákladných listov je v nákladnej leteckej doprave dôležitý medzinárodný projekt. Okrem zjednodušenia procesu šetrí náklady, zjednodušuje administratívu okolo zásielok a zefektívňuje celé fungovanie dopravy. Jednoduchšia manipulácia a archivovanie dokumentov sú dôležitá súčasť.

„Vystavovaním eAWB znižujeme náklady a šetríme prírodné zdroje, no nielen to. Zároveň tiež zrýchľujeme proces handlingu leteckých prepráv, rastie flexibilita a tým aj produktivita celej prevádzky,“ vysvetľuje konateľ CEVA Logistics Slovakia Gergely Fónod. Keďže firma po inovovaní procesu využíva moderné informačné systémy aprenos dát cez elektronické cesty (EDI) priamo do systémov svojich partnerov, znižuje sa podľa neho chybovosť. Ako dodáva, cesta k sfunkčneniu inovatívneho systému bola dlhá a potrebovala niekoľko nevyhnutných vstupov. Ako základné označuje vhodný informačný systém, šikovných ľudí a partnerov ochotných spolupracovať. „Na to sme potrebovali inovátorského ducha,“ poznamenáva G. Fónod.

Technický základ bol operatívno-finančný systém Matrix OFS®. Špičkový interný informačný systém umožnil preklenúť predtým problémový bod, ktorým bola administratívna povinnosť k Colnému úradu SR. G. Fónod oceňuje aj prístup partnerov, najmä leteckej spoločnosti Lufthansa. „Pri celom vývojovom procese nás podporovala a potvrdila nadštandardnú úroveň prevádzkových kapacít. Samozrejme, najdôležitejší prvok vývoja sú ľudia – a pracovníci pobočky CEVA Logistics Bratislava svoju úlohu zvládli,“ chváli G. Fónod kolegov. Slovákom pomohol prístup globálnej štruktúry CEVA Logistics, ktorá neustále inovuje systémy podľa požiadaviek moderného riadenia dodávateľských reťazcov.

CEVA_Tagline_v_3600c.gif

CEVA Logistics Slovakia

http://www.cevalogistics.com/country/slovakia

CEVA Logistics patrí celosvetovo medzi popredných dodávateľov logistických a zasielateľských služieb. Firma s pobočkami v 170 krajinách sveta pôsobí na Slovensku od roku 2002. V súčasnosti poskytuje služby v Bratislave, Lozorne, vo Svätom Jure a v Kechneci. Ponuka divízií kontraktnej logistiky a zasielateľstva (Freight management) obsahuje široké spektrum služieb z oblasti logistiky a prepráv vrátane efektívneho skladovania a manipulácie s tovarom, letecké a námorné prepravy, ako aj colné služby.

Aj veľká Spinea musí ostať inovatívna

Aj veľká Spinea musí ostať inovatívna

Akú prácu berú roboty bielym golierom

Akú prácu berú roboty bielym golierom