Akú prácu berú roboty bielym golierom

Akú prácu berú roboty bielym golierom

Kým v továrňach preberajú náročné rutinné úkony stroje so silnými ramenami, v podnikovej administratíve menia automatické účtovníkov na analytikov.

Úspech v podnikaní je popri súťaži s konkurentmi na trhoch aj výsledkom vnútorného boja, ktorý sa vedie zefektívňovaním v nákladových kalkuláciách. Podobne ako v továrňach, snažia sa naplno využiť aj schopnosti zamestnancov, ktorých zamestnávajú v administratívnych priestoroch. Metódy sú rovnaké. Činnosti, náročné na mnoho krát rovnako kvalitne zopakovanú rutinu dostanú na starosť roboty. Ľudia budú mať na starosti ťažšie predvídateľné rozhodnutia a riešenia. Inak povedané, aj keď bude koncentrácia administratívy v centrách zdieľaných služieb firmám pomáhať ďalej, mala by omnoho menej pripomínať nudnú úradníčinu. Ani „robotníci s bielymi goliermi“ už nebudú iba zapisovať tisíce účtovných operácií, evidovať doklady či vystavovať faktúry. Automatizácia vstupuje aj do podnikovej administratívy, hoci jej roboty nemajú farebné ramená.

Robot z jednotiek a núl

Robotická automatizácia procesov má v administratíve podobu technológie, ktorá dokáže namiesto človeka zadávať a spracovávať informácie v počítačoch. Technicky ide o formu softvéru. Ten dokáže, rovnako ako mechanický robot vo fabrike, na základe vhodne formulovaných pravidiel a algoritmov vykonávať veľké množstvá opakovaných činností, náročných na presnosť. Čiže, dokáže zadávať čísla a písmená na klávesnici, pohybovať počítačovou myšou v aplikáciách či presúvať alebo kopírovať dáta medzi súbormi a vykonáva potrebné prepočty, vytvára štruktúrované reporty a posiela ich ďalej do firmy. Funguje v bežných počítačoch a rôznych programoch.

Pri tom všetkom, ako vychádza z analýz poradenskej spoločnosti Deloitte, môže byť až 15-krát účinnejšia ako človek. Preložené do reči finančných manažérov, konzultanti Deloitte tvrdia, že v závislosti od typu činnosti môžu administratívne roboty ušetriť 15 až 90 percent nákladov. Navyše, pri až 20-krát vyššom počet operácií za rovnaký čas dokáže robotický softvér pracovať s 95-percentnou presnosťou. Priemerná presnosť ľudskej práce, teda napríklad profesionálneho účtovníka, dosahuje najviac 78 percent. Okrem toho, poznamenávajú v štúdii poradcovia, je lacnejší. Možno si ho prenajať. Celkové náklady na nákup licencie softvérového robota a jeho prevádzku sú podľa nich v porovnaní s nákladmi práce medzinárodne spriemerovaného ľudského pracovníka tretinové.

Čo má softvérový robot, často nazývaný skráteným „bot“, s mechanickým kolegom z výroby spoločné, je to, že nerobí na zmeny a jeho prácu neprerušujú žiadne dôvody, s ktorými treba rátať pri ľuďoch. Teda od cigaretovej či obedňajšej prestávky cez chorobu až po štrajk.

Z prieskumu Deloitte vyplýva. Že návratnosť robotických softvérov dosahuje bežne 6 až 12 mesiacov, no niekedy len tri mesiace.

Prínos vidno vo výkazoch

Aj keď sa automatizácia vo firemnej administratívne nepoužíva dlho, výsledky sú už viditeľné. Podľa analýzy, ktorej výsledky zverejnili v júni konzultanti McKinsey Global Institute pracujú firmy s najviac efektívnymi procesmi v podnikovej administratívne s polovičnými nákladmi, aké vykazujú spoločnosti z rovnakých odvetví zo spodných častí rebríčkov. Za príčinu rozdielov označujú najmä zefektívnenie, ktoré prináša čoraz vyššia miera automatizácie procesov, ako aj schopnosť využiť schopnosti botov.

Tie podľa štúdie dokážu zastúpiť ľudských kolegov naozaj v mnohých činnostiach. Zhruba pätina procesov v spracovaní dát z účtovníctva do reportov sa dá podľa McKinsey plne zautomatizovať tak, že nepotrebuje žiadnu pomoc človeka. Ďalších takmer 50 percent práce môžu roboty za účtovníkov z veľkej časti prebrať tiež, s ich miernou asistenciou. V personalistickej agende možno plne zautomatizovať 30 percent činností a pri rovnakej časti stačí, aby ľudia na softvér dozerali.

To je dôvod, pre ktorý globálne biznis centrum výrobcu autosedačiek Adient v Bratislave siahlo v automatizácii už naozaj hlboko do procesov. Vzniklo pred desiatimi rokmi ešte ako centrum zdieľaných služieb americkej korporácie Johnson Controls, od ktorej sa vlani Adient so svojou výrobou pre autosektor vyčlenil. Centrum s takmer tisíckou ľudí má v globálnej administratíve Adientu dôležitú úlohu v vo finančnom riadení, informačných technológiách, nákupe a obchod, ako aj programovom manažmente a riadení ľudských zdrojov.

Adient spravuje v Bratislave tržby z celého sveta v podobe dvoch miliónov faktúr ročne.

Veľa práce pre automaty

V riadení financií je doslova globálnou centrálou firmy, keďže spravuje jej tržby z celého sveta a vykonáva štyri pätiny je finančných operácií. Napríklad to znamená, že vystavuje a spracúva dva milióny dodávateľských faktúr ročne. „Bratislavské biznis centrum však nie je len servisné centrum,“ zdôrazňuje finančný riaditeľ centra Peter Kováč. Ľudia v centre sú podľa neho samostatní odborníci, ktorí riadia veľkú časť administratívy silného globálneho hráča automotive scény. Ten má len na Slovensku poltucet výrobných závodov a trenčianske vývojové centrum, spolu niekoľkými tisíckami zamestnancov.

S automatizáciou začalo bratislavské centrum takmer hneď po vzniku, hovorí P. Kováč. Pred desiatimi rokmi začali skenovaním faktúr, doslova prelomové bolo podľa neho automatické účtovanie faktúr. Systém účtuje v súčasnosti 35 tisíc faktúr mesačne. „Pre zlepšovanie procesov sme dokonca vytvorili interný špecializovaný tím, ktorého cieľom je automatizovať procesy a nachádzať riešenia šité na mieru pre náš biznis,“ dodáva Peter Kováč.

Ako cieľ označuje snahu nahradiť v práci ľudí monotónne, menej náročné rutinné činnosti automatizáciou. „Potrebujeme aby sa ľudia rozvíjali a nie donekonečna opakovali rovnaké činnosti,“ hovorí P. Kováč. Ak totiž podľa neho trávia priveľa času pripravovaním reportov a inými rutinnými činnosťami, nemajú čas venovať sa analýze. Tá je pritom pre firmu ako práca finančných odborníkov užitočnejšia, pretože z výsledkov analýzy vychádzajú prognózy a ďalšie dôležité nástroje finančného plánovania.

Ako jadro inovácií označuje štvorica ľudí, pôvodne z účtovníckej odnože centra, ktorí rozumejú financiám, no ako hovorí, baví ich programovať. „Jeden z nich vytvoril aplikáciu, cez ktorú môže schvaľovať vytvorené doklady cez mobil. To eliminuje tisíce účtovných operácií z tabuliek.

Po 6 až 12-týždňovej pilotnej prevádzke možno administratívne procesy plne automatizovať za tri až štyri mesiace.

Vytvorí si doklad, cez mobil ho schvália všetci, ktorí musia a automaticky sa zaúčtuje sa do podnikového informačného systému,“ opisuje P. Kováč.

Šéf bratislavských finančníkov prezentoval slovenskú inováciu v júni v americkej centrále Adientu a cez leto už štartovala implementácia pre celú korporáciu. Ako dodáva P. Kováč, inovácie z bratislavského kompetenčného centra sa môžu dotknúť aj fabrík, pretože odtiaľ prichádzajú informácie. „S administratívou už naprieč firmou pomáhame, no tak sa budeme môcť zúčastňovať aj na optimalizácii - vďaka elektronickému prepájaniu firemných systémov,“ očakáva P. Kováč.

RP8-9_2017_INZ_210x140_Kompas_SK_001_final_press (1)-1.jpg

FOTO Shutterstock

Elektronická inovácia šetrí náklady a znižuje chybovosť

Elektronická inovácia šetrí náklady a znižuje chybovosť

Mesiac v priemysle

Mesiac v priemysle